EY pressiteated

  • Share

Avaleht   >   EY uudised   >   EY pressiteated   >   EY pressiteade: Jaan Riima asus EY-s juhtima pettuste uurimise valdkonda

 

Pressiteade
29. jaanuar 2018

 

EY pressiteade: Jaan Riima asus EY-s juhtima pettuste uurimise valdkonda

EY 2017. aasta uuringu kohaselt on ligi poolte avaliku ja erasektori juhtide arvates korruptiivne käitumine Eestis laialt levinud. 2018. aasta alguses EY Eesti audiitorteenuste osakonna pettuste uurimise meeskonna juhina tööd alustanud endise kaitsepolitseiniku Jaan Riima sõnul tuleb pettustele reageerimise kõrval teha olukorra parandamiseks kindlasti jõupingutusi ka ennetustöös.

Ettevõtte seisukohalt saab pettused jagada kõige laiemalt kolmeks: varade omastamine, valeandmete esitamine finantsaruandluses ja korruptsioon. “Eesti juhtide tänane arusaam peegeldab probleemi tõsidust: iga viies juht arvab, et kui tema teatud juhtudel altkäemaksu ei paku, teeb seda tehingu võitmiseks konkurent. See on ärikeskkonnale ohukoht, millega arvestamata jätmine oleks lühinägelik,” ütleb Riima.

Tervelt 40% EY pettuseriskide uuringus osalenud juhtidest on avastanud viimase kahe aasta jooksul oma organisatsioonis omastamise, varguse või raha välja kantimise juhtumi. “Ühest küljest viitab see tõsiasjale, et normist kõrvalekaldumine tuleb suure tõenäosusega päevavalgele. Teisalt tuleb nii kõrget protsenti vaadates tunnistada, et midagi on ennetustöös valesti tehtud. Oma varasemale kogemusele tuginedes saan kinnitada, et pettuste varajane avastamine tänu ennetustegevustele nagu sisekontroll, siseaudit või teadlik riskijuhtimine on kordades odavam, kui tagajärgedega tegelemine,” viitab Riima valdkonnale, kuhu pettuste vähendamisel fookus seada tuleks.

Oluline on pettuste ennetamine nii avalikus kui ka erasektoris hoolimata organisatsiooni suurusest või tegevusvaldkonnast. Valdkondade mõttes tajuvad EY pettuseriskide uuringus osalenud avaliku ja erasektori juhid, et enim vajavad pettusi ja korruptsiooni ennetavate meetmete kasutuselevõttu eelkõige kohalikud omavalitsused, riigi äriühingud, muud avalik õiguslikud asutused ning krediidi- ja kindlustusasutused.

Jaan Riima varasem töökogemus hõlmab tööd Tallinna Politseiprefektuuris majanduskuritegude talituses, Maksupettuste Uurimise Keskuses ning Maksu- ja Tolliameti uurimisosakonnas, keskendudes peamiselt maksukuritegevuse ennetamisele, avastamisele ja tõendamisele. Enne EY-ga liitumist töötas ta viis aastat Kaitsepolitseiametis korruptsiooni tõkestamise valdkonnas.

Ernst & Young Baltic AS on Baltimaade juhtiv ärikonsultatsiooni- ja audiitorbüroo, mis tähistab tänavu oma 25. tegutsemisaastat Baltimaades. EY Eesti esinduses töötab 110 inimest. Rahvusvaheliselt on EY üks maailma juhtivatest ärikonsultatsiooni, tehingute nõustamise, auditi- ja maksuteenuste pakkujatest.
 


Lisainformatsioon:

Jaan Riima, EY Eesti pettuste uurimise meeskonna juht
E-mail: Jaan.Riima@ee.ey.com
Tel: +372 611 4557


Olesia Abramova, EY partner
E-mail: Olesia.Abramova@ee.ey.com
Tel: +372 611 4571