EY teenused

 • Share
Avaleht   >   Ärikonsultatsioonid
 

Ärikonsultatsioonid

EY Eesti ärikonsultatsioonide osakond pakub erinevaid analüüsi- ja nõustamisteenuseid, mille eesmärgiks on anda otsustajatele tuge teadmistel põhinevate valikute tegemiseks. Viimase kümne aasta jooksul on meie meeskond nõustanud üle 100 organisatsiooni erinevatest valdkondadest, kelle hulgas on nii suurimad kohalikud ja rahvusvahelised ettevõtted kui ka ministeeriumid ja teised avaliku sektori organisatsioonid.

EY Tallinna kontoris töötavad Eesti ärikeskkonda ja avalikku sektorit hästi tundvad spetsialistid, kes tegelevad erinevate organisatsioonide tegevuses ette tulevate majandus-, finants-, juhtimis- ja tehnoloogia valdkonda kuuluvate väljakutsete lahendamisega.

 

Mis meid eristab?

 • Oleme kliendikesksed, seame esikohale kliendi ootused ning kohandame oma metoodikaid vastavalt iga kliendi unikaalsetele vajadustele.
 • Keskendume klientidele loodavale praktilisele väärtusele.
 • Läheneme oma klientide probleemide lahendamisele terviklikult, tuues kokku eksperdid meie erinevatest valdkondadest ja rahvusvahelisest võrgustikust.
 • Lähtume oma töödes EY üldtunnustatud rahvusvahelistest metoodikatest ja kvaliteedistandarditest.

 

Meie tegevusvaldkonnad

 • Poliitika- ja sektorianalüüsid
 • EL-i vahendite kasutamise nõustamine ja hindamine
 • Majanduslike mõjude hindamine ja tasuvusanalüüsid
 • Turuanalüüsid ja välisturgudele sisenemise toetamine
 • Organisatsioonianalüüsid
 • Arendusprojektide ja strateegilise planeerimise alane nõustamine
 • Avalike teenuste analüüsid
 • Äriprotsesside analüüs ja parendamine
  • Protsessijuhtimise rakendamine
  • Äriprotsesside analüüs ja parendamine
 • IT-alased juhtimiskonsultatsioonid
  • IT strateegia ja arendusprojektide alane nõustamine
  • IT strateegia ja arengukava koostamine
  • IT- ja äriarhitektuuri analüüs
  • Ärinõuete analüüs
  • IT arendusprojektide ja hangete nõustamin
 • IT siseaudit (sh ISKE audit) ja riskinõustamine
  • IT juhtimisaudit
  • IT riskide hindamine
  • IT audit ISKE raamistiku järgi
  • Infosüsteemide turvatestimine