EY teenused

 • Share
Avaleht   >   Audiitorteenused   >   Pettuste ennetamine ja tuvastamine ning erikontrollid
 

Audiitorteenused

 

Pettuste ennetamine ja tuvastamine ning erikontrollid

 • Viime läbi sisekontrolli auditeid ja konsultatsioone
 • Hindame korruptsiooniriske ja pakume riskijuhtimisega seotud nõustamist
 • Kontrollime pettusekahtluseid ja analüüsime pettusejuhtumeid
 • Viime läbi erikontrolle
 • Anname sõltumatu eksperthinnangu
 • Nõustame huvide konflikti ja korruptsiooniriskide ennetamist puudutavates küsimustes
 • Juhime rahapesuriske, hindame ja parendame rahapesu tõkestamise süsteeme
 • Viime läbi vastavuskontrolle
 • Täidame siseauditi ja siseauditi juhi funktsiooni
 • Korraldame valdkondlikke koolitusi

 

Huvitavat lugemist

06.06.2018 EY pressiteade: EY uuringust selgus, et korruptsioon ja pettused on Eestis laialt levinud
06.06.2018 EY uuring: Pettuseriskide uuring Eestis 2018
22.02.2018 EY blogi: Rahapesu Eesti kinnisvaraturul?
29.01.2018 EY pressiteade: Jaan Riima asus EY-s juhtima pettuste uurimise valdkonda
10.05.2017 EY Postimehes: Noored edu nimel korruptsioonialtimad
10.05.2017 EY Äripäevas: Juhid ei julge pistist andmata jätta
09.05.2017 EY Ärilehes: Millenniumi põlvkonna juhid õigustavad äriedu ja enda karjääri nimel korruptsiooni
09.05.2017 EY Postimehes: Eesti juhid korruptsioonist - meil on kõik korras, aga teised petavad
09.05.2017 EY Ärilehes: Korruptsioon ja pettused on Eestis tõusuteel
09.05.2017 EY Õhtulehes: Ligi pooled ettevõtted ütlevad, et korruptsioon on Eestis laialt levinud
09.05.2017 EY pressiteade: 49% ettevõttejuhtidest leiab, et korruptsioon on Eestis laialt levinud
04.05.2017 EY uuring: Pettuseriskide alane uuring Eestis 2017
05.04.2017 EY uuring: EMEIA Fraud Survey 2017 (ENG)
26.01.2017 EY blogi: Altkäemaksuvastane standard tõstab firma konkurentsivõimet
10.11.2016 EY blogi: Pestud raha ei ole puhas raha
16.06.2016 EY blogi: Kas petukiri või päris?
25.04.2016 EY uuring: Pettuseriskide alane uuring Eestis 2016
16.10.2015 EY blogi: Krediidiandjate ja -vahendajate seadus – õilis eesmärk, kuid milline on tegelikkus?
13.08.2015 EY blogi: Korruptsioon kui moraalne pankrot
22.04.2015 EY blogi: Petis või ullike?
15.01.2015 EY blogi: Pettused ettevõtluses – juriidilise isiku vastutus 2015. aastal
30.05.2014 EY blogi: Kuidas avastada pettust?
14.11.2013 EY blogi: Hoolsuse ja kahtluse dilemma rahapesuvastases võitluses