EY teenused

  • Share
Avaleht   >   Raamatupidamisteenused
 

Raamatupidamisteenused

EY raamatupidamisteenuste osakond teenindab enam kui 100 klienti Eestis ning on juba aastaid kindel turuliider Baltikumis. Vajadusel teeme tihedat koostööd maksu- ja auditispetsialistidega, mis võimaldab meil tagada ka kõige keerulisemate tehingute õigesti kajastamise.

Meie spetsialistid suudavad töötada nii iseseisvalt kui ka meeskonnas ning omavad lisaks raamatupidaja kutsekvalifikatsiooni 6. tasemele (hetkel kõrgeim võimalik raamatupidaja tase Eestis) ka väga head inglise keele, sh erialaspetsiifilise sõnavara oskust.

 

Mis meid eristab?

  • Kvaliteet on meie jaoks esmatähtis ning tänu EY sisemisele kvaliteedisüsteemile (nt vähemalt 4 nelja silma printsiip) ja töötajate pidevale koolitamisele suudame seda edukalt tagada. Lisaks määrame igale kliendile mitu vastutavat raamatupidajat, et garanteerida asendatavuse.
  • Oleme efektiivsed ja proaktiivsed. Kui märkame mõnes meile edastatud dokumendis viga, tööprotsessis ebaefektiivsust, muudatust klienti puudutavas seadusandluses vms, anname sellest teada.
  • Meie leping on paindlik ning võimaldab töömahu muutumisele kiiresti reageerida. Viime end juba pakkumise koostamise etapis hästi kurssi kliendi soovide ja vajadustega ning paneme lepingusse töö sisu ja poolte vastutuse detailselt kirja, et vältida hilisemaid lisaarveid väiksemate lisatööde eest.