5 λεπτά 23 Μαρ 2020
climbing up

Μήνυμα από τον Διευθύνoντα Σύμβουλο της EY Ελλάδος

Από Πάνος Παπάζογλου

Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΥ Ελλάδος

Καθοδηγεί τους πελάτες και τους ανθρώπους της EY στην Εποχή του Μετασχηματισμού. Λατρεύει τα βιβλία. Απολαμβάνει το παιχνίδι με τον γιο του.

5 λεπτά 23 Μαρ 2020
Related topics COVID-19

Η ραγδαία εξάπλωση του νέου κορωνοϊού (COVID-19) έχει βρει το παγκόσμιο οικονομικό σύστημα και τις επιχειρήσεις απροετοίμαστες, εισάγοντας μία περίοδο αυξανόμενης αβεβαιότητας. Παρά το γεγονός ότι η πλήρης έκταση των συνεπειών του ιού δεν θα είναι άμεσα γνωστή, πολλές επιχειρήσεις έχουν ήδη αρχίσει να βιώνουν τις αρνητικές προεκτάσεις αυτής της πρωτόγνωρης κατάστασης – μερικές σε μικρότερο βαθμό, ενώ άλλες αντιμετωπίζουν την αρχή μίας παρατεταμένης κρίσης. Οι περιπτώσεις διαφέρουν, ανάλογα τον κλάδο και το επιχειρηματικό οικοσύστημα όπου οι εκάστοτε εταιρείες δραστηριοποιούνται.

Για όλους εμάς στην EY, εν μέσω αυτών των εξελίξεων, η διασφάλιση της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων μας, των πελατών μας και των τοπικών κοινοτήτων, παραμένει στο επίκεντρο των καθημερινών δραστηριοτήτων μας. Βασιζόμενοι στην πολυετή παγκόσμια εμπειρία της EY στη διαχείριση κρίσεων και κινδύνων, έχουμε εφαρμόσει ορισμένα μέτρα πρόληψης στην Ελλάδα, που εξασφαλίζουν όχι μόνο τη μεγαλύτερη δυνατή προστασία όλων των ενδιαφερόμενων μερών, αλλά και τη συνέχεια των δραστηριοτήτων μας και της μακροπρόθεσμης βιωσιμότητας, ούτως ώστε να συνεχίσουμε να προσφέρουμε υπηρεσίες υψηλής ποιότητας στους πελάτες μας, βοηθώντας τους να περιηγηθούν σε αυτά τα αχαρτογράφητα ύδατα από τα οποία διέρχεται η παγκόσμια οικονομία.

Συγκεκριμένα, η EY Ελλάδος έχει ήδη εφαρμόσει μία εξειδικευμένη πολιτική προστασίας έναντι του κορωνοϊού, συμμορφούμενη με τις οδηγίες της Πολιτείας και του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ακύρωση εσωτερικών και εξωτερικών ημερίδων και συγκεντρώσεων, αναβολή επαγγελματικών και προσωπικών ταξιδιών, εκτεταμένη τηλεργασία και οδηγίες υγιεινής). Κάνοντας χρήση των τεχνολογικών μας υποδομών και πρωτοκόλλων ετοιμότητας, σε συνεργασία με τον εξειδικευμένο Υπεύθυνο Ασφαλείας της εταιρείας, εγκαθιδρύσαμε έναν ενδελεχή μηχανισμό ανταπόκρισης κρίσεων, ο οποίος εξασφαλίζει, τόσο την απρόσκοπτη συνέχεια των δραστηριοτήτων μας, όσο και την προστασία των συστημάτων μας (συμπεριλαμβανομένων συστημάτων κυβερνοασφάλειας και προστασίας δεδομένων σε περιβάλλον τηλεργασίας).

Η ραγδαία εξάπλωση του νέου κορωνοϊού (COVID-19) έχει βρει το παγκόσμιο οικονομικό σύστημα και τις επιχειρήσεις απροετοίμαστες, εισάγοντας μία περίοδο αυξανόμενης αβεβαιότητας. Παρά το γεγονός ότι η πλήρης έκταση των συνεπειών του ιού δεν θα είναι άμεσα γνωστή, πολλές επιχειρήσεις έχουν ήδη αρχίσει να βιώνουν τις αρνητικές προεκτάσεις αυτής της πρωτόγνωρης κατάστασης – μερικές σε μικρότερο βαθμό, ενώ άλλες αντιμετωπίζουν την αρχή μίας παρατεταμένης κρίσης. Οι περιπτώσεις διαφέρουν, ανάλογα τον κλάδο και το επιχειρηματικό οικοσύστημα όπου οι εκάστοτε εταιρείες δραστηριοποιούνται.

Για όλους εμάς στην EY, εν μέσω αυτών των εξελίξεων, η διασφάλιση της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων μας, των πελατών μας και των τοπικών κοινοτήτων, παραμένει στο επίκεντρο των καθημερινών δραστηριοτήτων μας. Βασιζόμενοι στην πολυετή παγκόσμια εμπειρία της EY στη διαχείριση κρίσεων και κινδύνων, έχουμε εφαρμόσει ορισμένα μέτρα πρόληψης στην Ελλάδα, που εξασφαλίζουν όχι μόνο τη μεγαλύτερη δυνατή προστασία όλων των ενδιαφερόμενων μερών, αλλά και τη συνέχεια των δραστηριοτήτων μας και της μακροπρόθεσμης βιωσιμότητας, ούτως ώστε να συνεχίσουμε να προσφέρουμε υπηρεσίες υψηλής ποιότητας στους πελάτες μας, βοηθώντας τους να περιηγηθούν σε αυτά τα αχαρτογράφητα ύδατα από τα οποία διέρχεται η παγκόσμια οικονομία.

Συγκεκριμένα, η EY Ελλάδος έχει ήδη εφαρμόσει μία εξειδικευμένη πολιτική προστασίας έναντι του κορωνοϊού, συμμορφούμενη με τις οδηγίες της Πολιτείας και του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ακύρωση εσωτερικών και εξωτερικών ημερίδων και συγκεντρώσεων, αναβολή επαγγελματικών και προσωπικών ταξιδιών, εκτεταμένη τηλεργασία και οδηγίες υγιεινής). Κάνοντας χρήση των τεχνολογικών μας υποδομών και πρωτοκόλλων ετοιμότητας, σε συνεργασία με τον εξειδικευμένο Υπεύθυνο Ασφαλείας της εταιρείας, εγκαθιδρύσαμε έναν ενδελεχή μηχανισμό ανταπόκρισης κρίσεων, ο οποίος εξασφαλίζει, τόσο την απρόσκοπτη συνέχεια των δραστηριοτήτων μας, όσο και την προστασία των συστημάτων μας (συμπεριλαμβανομένων συστημάτων κυβερνοασφάλειας και προστασίας δεδομένων σε περιβάλλον τηλεργασίας).

Κατανοούμε ότι η έξαρση του COVID-19 μπορεί να επηρεάσει τον τρόπο με τον οποίο συνεργαζόμασταν μέχρι σήμερα. Στο πλαίσιο αυτό, θα θέλαμε να διαβεβαιώσουμε τους πελάτες και συνεργάτες μας ότι η EY θα συνεχίσει να λειτουργεί στο μέγιστο των δυνατοτήτων της και να προσφέρει το πλήρες εύρος των υπηρεσιών της, παρά τις αλλαγές που βιώνουμε. Σε αυτό το πλαίσιο, θα δουλέψουμε μαζί σας για να ελαχιστοποιήσουμε τον πιθανό αντίκτυπο της κρίσης αυτής στην επιχείρησή σας, καθώς και να για εφαρμόσουμε ένα σύστημα τηλεργασίας – στον βαθμό που αυτό είναι εφικτό – που θα μας επιτρέψει να συνεχίσουμε απρόσκοπτα την παροχή των υπηρεσιών μας προς εσάς.

Επιπρόσθετα, αντλώντας παραδείγματα από τα διεθνή πρότυπα συνέχισης δραστηριοτήτων και αποκατάστασης λειτουργίας έπειτα από καταστροφές, καθώς και από την πολυετή εμπειρία του παγκόσμιου οργανισμού μας, η EY αναζήτησε – και θα συνεχίσει να αναζητά – ποικίλους τρόπους για να βοηθήσει τις επιχειρήσεις να αντιμετωπίσουν τις επιπτώσεις αυτής της πανδημίας, και να μετατρέψουν τις προκλήσεις σε επιχειρηματικές ευκαιρίες. Οι δράσεις αυτές, καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα λειτουργιών, όπως οι εταιρικές επιχειρηματικές στρατηγικές, η ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων, η ρευστότητα, το δίκτυο πελατών και προμηθευτών και η εφοδιαστική αλυσίδα, η εταιρική κοινωνική ευθύνη, οι νομικές υποχρεώσεις, η κυβερνοασφάλεια, καθώς και οι μακροπρόθεσμοι μηχανισμοί αντιμετώπισης κρίσεων.

Σας διαβεβαιώνουμε ότι η EY θα παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και θα συνεχίσει να εφαρμόζει τις καλύτερες δυνατές λύσεις για να διασφαλίσει την υγεία και ασφάλεια των ανθρώπων μας, των πελατών μας και των τοπικών κοινοτήτων, καθ’ όλη τη διάρκεια αυτής της ιδιαιτέρως απαιτητικής συγκυρίας.

Κατανοούμε ότι η έξαρση του COVID-19 μπορεί να επηρεάσει τον τρόπο με τον οποίο συνεργαζόμασταν μέχρι σήμερα. Στο πλαίσιο αυτό, θα θέλαμε να διαβεβαιώσουμε τους πελάτες και συνεργάτες μας ότι η EY θα συνεχίσει να λειτουργεί στο μέγιστο των δυνατοτήτων της και να προσφέρει το πλήρες εύρος των υπηρεσιών της, παρά τις αλλαγές που βιώνουμε. Σε αυτό το πλαίσιο, θα δουλέψουμε μαζί σας για να ελαχιστοποιήσουμε τον πιθανό αντίκτυπο της κρίσης αυτής στην επιχείρησή σας, καθώς και να για εφαρμόσουμε ένα σύστημα τηλεργασίας – στον βαθμό που αυτό είναι εφικτό – που θα μας επιτρέψει να συνεχίσουμε απρόσκοπτα την παροχή των υπηρεσιών μας προς εσάς.

Επιπρόσθετα, αντλώντας παραδείγματα από τα διεθνή πρότυπα συνέχισης δραστηριοτήτων και αποκατάστασης λειτουργίας έπειτα από καταστροφές, καθώς και από την πολυετή εμπειρία του παγκόσμιου οργανισμού μας, η EY αναζήτησε – και θα συνεχίσει να αναζητά – ποικίλους τρόπους για να βοηθήσει τις επιχειρήσεις να αντιμετωπίσουν τις επιπτώσεις αυτής της πανδημίας, και να μετατρέψουν τις προκλήσεις σε επιχειρηματικές ευκαιρίες. Οι δράσεις αυτές, καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα λειτουργιών, όπως οι εταιρικές επιχειρηματικές στρατηγικές, η ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων, η ρευστότητα, το δίκτυο πελατών και προμηθευτών και η εφοδιαστική αλυσίδα, η εταιρική κοινωνική ευθύνη, οι νομικές υποχρεώσεις, η κυβερνοασφάλεια, καθώς και οι μακροπρόθεσμοι μηχανισμοί αντιμετώπισης κρίσεων.

Σας διαβεβαιώνουμε ότι η EY θα παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και θα συνεχίσει να εφαρμόζει τις καλύτερες δυνατές λύσεις για να διασφαλίσει την υγεία και ασφάλεια των ανθρώπων μας, των πελατών μας και των τοπικών κοινοτήτων, καθ’ όλη τη διάρκεια αυτής της ιδιαιτέρως απαιτητικής συγκυρίας.

Περίληψη

Εν μέσω της εξάπλωσης του COVID-19, η EY Ελλάδος συνεχίζει να λειτουργεί στο μέγιστο των δυνατοτήτων της και να προσφέρει το πλήρες εύρος των υπηρεσιών της, βοηθώντας τους πελάτες της να περιορίσουν τον πιθανό αντίκτυπο της κρίσης αυτής στις επιχειρήσεις τους.

Σχετικά με αυτό το άρθρο

Από Πάνος Παπάζογλου

Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΥ Ελλάδος

Καθοδηγεί τους πελάτες και τους ανθρώπους της EY στην Εποχή του Μετασχηματισμού. Λατρεύει τα βιβλία. Απολαμβάνει το παιχνίδι με τον γιο του.

Related topics COVID-19
  • Facebook
  • LinkedIn