Κριτική Επιτροπή

Η ανεξάρτητη 9μελής Κριτική Επιτροπή η οποία είναι υπεύθυνη για την πορεία και την εξέλιξη της κάθε υποψηφιότητας, απαρτίζεται από διακεκριμένους εκπροσώπους του επιχειρηματικού, τραπεζικού, ακαδημαϊκού, θεσμικού και δημοσιογραφικού χώρου, αποτελώντας εγγύηση διαφάνειας και εγκυρότητας, τόσο της διαδικασίας του διαγωνισμού, όσο και της ανάδειξης των νικητών.

Δημήτρης Παπαλεξόπουλος

Δημήτρης Παπαλεξόπουλος

Πρόεδρος Κριτικής Επιτροπής
Διευθύνων Σύμβουλος, ΑΕ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ

Μάρκος Βερέμης

Μάρκος Βερέμης

Συνιδρυτής και Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου, Upstream Α.Ε.

Κατερίνα Βλάχου

Κατερίνα Βλάχου

Διευθύνουσα Σύμβουλος Ελλάδος & Κύπρου, Mondelez Hellas S.A.

Γεώργιος Δουκίδης

Γεώργιος Δουκίδης

Καθηγητής, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Νικόλαος Μπακατσέλος

Νικόλαος Μπακατσέλος

Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, Πυραμίς Μεταλλουργία Α.Ε.

Λάρα Μπαράζι-Γερουλάνου

Λάρα Μπαράζι-Γερουλάνου

Πρόεδρος & Διευθύνουσα Σύμβουλος, Ιχθυοτροφεία Κεφαλονιάς Α.Ε.

Νίκος Φιλιππίδης

Νίκος Φιλιππίδης

Οικονομικός Αναλυτής – Δημοσιογράφος

Βασίλειος Ε. Ψάλτης

Βασίλειος Ε. Ψάλτης

∆ιευθύνων Σύμβουλος, Alpha Bank