Συμμετοχή στον διαγωνισμό

 • 1. Δικαίωμα συμμετοχής

  Η συμμετοχή στον διαγωνισμό είναι ανοικτή και απευθύνεται σε κάθε ιδιοκτήτη ή μέτοχο ελληνικής ιδιωτικής επιχείρησης, ο οποίος είναι ο βασικός υπεύθυνος για την απόδοσή της και αποτελεί ανώτατο, ενεργό στέλεχος της διοίκησής της.

  Στον διαγωνισμό δεν μπορούν να συμμετάσχουν

  • Θυγατρικές ξένων εταιρειών στην Ελλάδα
  • Εταιρείες του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα
  • Στελέχη επιχειρήσεων
  • Εισηγμένες εταιρείες χωρίς διακριτή ιδιοκτησία
 • 2. Κριτήρια Αξιολόγησης

  • Μοντέλο διοίκησης
  • Κοινωνικός αντίκτυπος - προσωπική ακεραιότητα
  • Καινοτομία
  • Επιχειρηματικό πνεύμα
  • Στρατηγικός προσανατολισμός και διεθνής παρουσία
  • Οικονομική απόδοση - δημιουργία αξίας
 • 3. Οφέλη του διαγωνισμού

  1. Προβολή στα ΜΜΕ, έντυπα και ηλεκτρονικά και στα Social Media
  2. Εθνική αναγνώριση και ανάδειξη της επιχείρησης ως πρότυπο προς μίμηση
  3. Συμμετοχή στην κοινότητα Alumni του προγράμματος Έλληνας «Επιχειρηματίας της Χρονιάς»
  4. Προοπτική διεθνούς δικτύωσης και αναγνώρισης
  5. Προσκλήσεις για την τελετή απονομής του βραβείου της ΕΥ, Έλληνας «Επιχειρηματίας της Χρονιάς» 2019
  6. Προσκλήσεις για εκδηλώσεις και ημερίδες της ΕΥ
  7. Αποστολή ενημερωτικού υλικού της ΕΥ
 • 4. Διαδικασία επιλογής υποψηφίων

  • Συλλογή και επεξεργασία όλων των δηλώσεων συμμετοχής
  • Διεξαγωγή συνεντεύξεων (ενδεικτικό ερωτηματολόγιο συνέντευξης) και επίσκεψη εγκαταστάσεων
  • Διαμόρφωση του τελικού καταλόγου υποψηφίων
  • Αξιολόγηση και επιλογή των νικητών κατηγοριών 
  • Ανάδειξη και βράβευση του Έλληνα «Επιχειρηματία της Χρονιάς» 2019 (Τελετή Απονομής, Αθήνα, Άνοιξη 2020)
  • Ανάδειξη και βράβευση παγκόσμιου νικητή (Παγκόσμια Τελετή Απονομής ΕΥ World Entrepreneur Of The Year, Monte Carlo, Ιούνιος 2020)