Λάρα Μπαράζι-Γερουλάνου

Πρόεδρος & Διευθύνουσα Σύμβουλος, Ιχθυοτροφεία Κεφαλονιάς Α.Ε.

  • Facebook
  • LinkedIn
Λάρα Μπαράζι-Γερουλάνου

Η κυρία Μπαράζι-Γερουλάνου ηγείται των Ιχθυοτροφείων Κεφαλονιάς από τη θέση της Διευθύνουσας Συμβούλου από το 1998. Στο παρελθόν εργάστηκε στις τραπεζικές επενδύσεις και εμπορικές συναλλαγές στην Credit Lyonnais Bank στη Νέα Υόρκη.

Είναι απόφοιτος του πανεπιστημίου Harvard των Η.Π.Α, με μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στο Διεθνές Εμπόριο και τα Οικονομικά, και του πανεπιστημίου Columbia των Η.Π.Α., με πτυχίο στα Οικονομικά.

Συμμετέχει στα Διοικητικά Συμβούλια πολλών κλαδικών συνδέσμων, τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ε.Ε., συμπεριλαμβανομένων του Συνδέσμου Ελληνικών Θαλασσοκαλλιεργειών και της Ελληνικής Οργάνωσης Παραγωγών Υδατοκαλλιέργειας. Είναι μέλος της Διαχειριστικής Επιτροπής του Συνδέσμου Ευρωπαίων Παραγωγών Υδατοκαλλιέργειας (Federation of European Aquaculture Producers) και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Blue Waters LLC στο Σουλτανάτο του Ομάν. Είναι σύμβουλος του FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations) και του IUCN (International Union for the Conservation of Nature) σε θέματα βιώσιμης ανάπτυξης των υδατοκαλλιεργειών.
Μιλάει άπταιστα Αραβικά, Αγγλικά, Γαλλικά και Ελληνικά.