Δελτίο Τύπου

30 Ιουλ 2020

Η ΕΥ προσφέρει δωρεάν στους 284.000 ανθρώπους της παγκοσμίως, ένα πλήρως ψηφιακό πρόγραμμα MBA

Διευθυντής Επικοινωνίας
Ευάγγελος Μάξιμος A. Σκοπελίτης

Διευθυντής Brand, Marketing και Επικοινωνίας της ΕΥ Ελλάδος

Με πάθος για την ειδησιογραφία και την ιστορία. Λατρεύει τα ταξίδια και το διάβασμα. Δεσμευμένος και ευτυχής ιδιοκτήτης ενός σκύλου.

Tο πρωτοποριακό νέο πρόγραμμα “EY Tech MBA” από το Hult International Business School, εστιάζει στην τεχνολογία και τις ηγετικές και επιχειρηματικές δεξιότητες

► Ολόκληρο το πρόγραμμα θα παρέχεται διαδικτυακά, ακολουθώντας την ευρύτερη τάση για μετάβαση στην ψηφιακή εκπαίδευση

► Το πρόγραμμα είναι διαθέσιμο για όλους τους ανθρώπους της EY, ανεξαρτήτως προηγούμενης εμπειρίας ή τόπου διαμονής

Η EY παγκοσμίως, σε συνεργασία με το Hult International Business School, ανακοινώνει το πρώτο, πλήρως αναγνωρισμένο, διαδικτυακό εταιρικό πρόγραμμα Master of Business Administration (MBA). Το MBA θα είναι διαθέσιμο δωρεάν στο σύνολο των 284.000 υπαλλήλων της EY, σε περισσότερες από 150 χώρες, στο πλαίσιο της εταιρικής κουλτούρας ένταξης χωρίς αποκλεισμούς, που προωθεί ο οργανισμός.

Το “EY Tech MBA”, που παρέχεται από το Hult International Business School, εστιάζει στο να βοηθήσει τους ανθρώπους της EY να αναπτύξουν τον κατάλληλο τρόπο σκέψης, αλλά και το κατάλληλο εύρος δεξιοτήτων, ώστε να μπορέσουν να ανταποκριθούν στο μέλλον της εργασίας. Το πρόγραμμα διατίθεται εξ ολοκλήρου διαδικτυακά, αντανακλώντας τη γενικότερη τάση για μετάβαση στην ψηφιακή εκπαίδευση, που εντάθηκε εξαιτίας της πανδημίας του COVID-19, στη διάρκεια της οποίας η EY σημείωσε μία αύξηση της τάξης άνω του 40% στη χρήση των διαδικτυακών εργαλείων εκπαίδευσης που παρέχει στους εργαζόμενούς της.

Οι άνθρωποι της EY που θα παρακολουθήσουν το MBA, θα μπορούν να διαμορφώσουν το δικό τους προσωπικό πρόγραμμα σπουδών, διαλέγοντας μαθήματα από ένα εύρος τομέων – από την Τεχνητή Νοημοσύνη (AI), το blockchain και τη ρομποτική αυτοματοποίηση διαδικασιών (RPA), έως και την ευημερία στον χώρο εργασίας, τη διαφορετικότητα και την κοινωνική ένταξη, καθώς και τις βιώσιμες επιχειρηματικές πρακτικές.

Ο τίτλος σπουδών απονέμεται από το Hult International Business School, το οποίο φημίζεται για τον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζει την εκπαίδευση, δίνοντας έμφαση στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων, καθώς και την προσήλωσή του στην εκμάθηση πρακτικών γνώσεων. Το Hult, ένα από τα διαχρονικά κορυφαία business schools του κόσμου, αποτελεί το πρώτο business school το οποίο είναι τριπλά διαπιστευμένο στις ΗΠΑ.

Το MBA δρα συμπληρωματικά προς το εταιρικό πρόγραμμα EY Badges, μέσω του οποίου οι άνθρωποι της EY αποκτούν, διαδικτυακά, πιστοποιήσεις σε δεξιότητες του μέλλοντος, μαθαίνοντας και εφαρμόζοντας τις γνώσεις τους στην πράξη. Προκειμένου να τους απονεμηθεί το “EY Tech MBA” από το Hult International Business School, οι εργαζόμενοι της EY θα πρέπει να ολοκληρώσουν 16 προγράμματα Badges, από ένα εύρος θεματολογιών, όπως η τεχνολογία, η ηγεσία και διάφορα επιχειρηματικά θέματα, ενώ απαιτείται, επίσης, να εκπονήσουν και μια τελική εργασία. Συνολικά, ο κάθε σπουδαστής θα πρέπει να αφιερώσει περισσότερες από 300 ώρες στο πρόγραμμα.

Σχολιάζοντας το νέο εκπαιδευτικό πρόγραμμα της EY, ο κος Παναγιώτης Παπάζογλου, Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΥ Ελλάδος, δήλωσε: «Οι γνώσεις και οι δεξιότητες των ανθρώπων της, είναι αυτό που καθιστά την ΕΥ κορυφαία εταιρεία στον τομέα της, παγκοσμίως. Το νέο διαδικτυακό πρόγραμμα “EY Tech ΜΒΑ” της ΕΥ, σε συνεργασία με το Hult International Business School, θα εξοπλίσει περαιτέρω τα στελέχη μας και θα τους επιτρέψει να αξιοποιήσουν τη σύγχρονη τεχνολογία για να αναπτύξουν τις απαραίτητες δεξιότητες, που θα τους επιτρέψουν να βοηθήσουν τους πελάτες μας να αντιμετωπίσουν τις νέες προκλήσεις της ψηφιακής εποχής. Πρόκειται για ένα ακόμη σημαντικό βήμα στη διαρκή προσπάθεια της ΕΥ να παρέχει στα στελέχη της νέες ευκαιρίες επαγγελματικής, αλλά και προσωπικής ανάπτυξης».  

-τέλος-

Πληροφορίες για την ΕΥ:

Η ΕΥ κατέχει ηγετική θέση παγκοσμίως στο χώρο των ελεγκτικών, φορολογικών, χρηματοοικονομικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών. Η βαθιά γνώση και η ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχουμε συμβάλλουν στην οικοδόμηση εμπιστοσύνης στις κεφαλαιαγορές και τις οικονομίες σε ολόκληρο τον κόσμο. Δημιουργούμε ηγετικά στελέχη που συνεργάζονται για να τηρήσουν τις υποσχέσεις μας προς όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη. Mε τον τρόπο αυτό συμβάλλουμε σημαντικά στη δημιουργία ενός καλύτερου κόσμου για τους ανθρώπους μας, για τους πελάτες μας και για τις κοινωνίες μας.

To λογότυπο ΕΥ αναφέρεται στον παγκόσμιο οργανισμό, και μπορεί να αναφέρεται σε μία ή περισσότερες, από τις εταιρείες μέλη της Ernst & Young Global Limited, καθεμία από τις οποίες αποτελεί ξεχωριστή νομική οντότητα. Η Ernst & Young Global Limited, μια βρετανική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης δια εγγυήσεως, δεν παρέχει υπηρεσίες σε πελάτες. Πληροφορίες αναφορικά με τον τρόπο που η ΕΥ συγκεντρώνει και χρησιμοποιεί τυχόν προσωπικά δεδομένα, καθώς και περιγραφή των δικαιωμάτων των υποκειμένων σύμφωνα με τη νομοθεσία περί προσωπικών δεδομένων, είναι διαθέσιμα στο σύνδεσμο ey.com/privacy. Για περισσότερες πληροφορίες για τον οργανισμό μας, παρακαλούμε επισκεφθείτε το ey.com.