Δελτίο Τύπου

4 Νοε 2021

Η EY και η Microsoft ανακοινώνουν την επέκταση της παγκόσμιας συνεργασίας τους, για την αξιοποίηση αναπτυξιακής ευκαιρίας ύψους $15 δισ.

Η EY και η Microsoft ανακοίνωσαν την επέκταση της στρατηγικής τους συνεργασίας σε παγκόσμιο επίπεδο – συμπεριλαμβανομένης και της ελληνικής αγοράς – για να ευθυγραμμίσουν περαιτέρω την επιχειρηματική εξειδίκευση της EY με τις τεχνολογίες cloud της Microsoft, και να δημιουργήσουν μακροπρόθεσμη αξία για τους πελάτες τους, αξιοποιώντας μία αναπτυξιακή ευκαιρία ύψους $15 δισ. κατά τα επόμενα πέντε χρόνια. Η ενισχυμένη συνεργασία θα επικεντρωθεί στη δημιουργία νέων λύσεων και πλατφορμών, που θα βοηθήσουν τις επιχειρήσεις να αντιμετωπίσουν τις ποικίλες επιχειρηματικές και κοινωνικές προκλήσεις, μέσω του ψηφιακού μετασχηματισμού.

Διευθυντής Επικοινωνίας
Ευάγγελος Μάξιμος A. Σκοπελίτης

Διευθυντής Brand, Marketing και Επικοινωνίας της ΕΥ Ελλάδος

Με πάθος για την ειδησιογραφία και την ιστορία. Λατρεύει τα ταξίδια και το διάβασμα. Δεσμευμένος και ευτυχής ιδιοκτήτης ενός σκύλου.

► Στόχος η τεχνολογική καινοτομία σε ένα εύρος κλάδων

► Επανασχεδιασμός και εκσυγχρονισμός των λειτουργιών back office των επιχειρήσεων, καθώς και των διεργασιών δημόσιων οικονομικών

► Δημιουργία μοναδικής στο είδος της λύσης, για την υποστήριξη των επιχειρήσεων στην αξιοποίηση των εταιρικών δεδομένων

► Μετασχηματισμός ρυθμιζόμενων κλάδων με τη χρήση καινοτόμων, αξιόπιστων cloud πλατφορμών

Η EY και η Microsoft ανακοίνωσαν την επέκταση της στρατηγικής τους συνεργασίας σε παγκόσμιο επίπεδο – συμπεριλαμβανομένης και της ελληνικής αγοράς – για να ευθυγραμμίσουν περαιτέρω την επιχειρηματική εξειδίκευση της EY με τις τεχνολογίες cloud της Microsoft, και να δημιουργήσουν μακροπρόθεσμη αξία για τους πελάτες τους, αξιοποιώντας μία αναπτυξιακή ευκαιρία ύψους $15 δισ. κατά τα επόμενα πέντε χρόνια. Η ενισχυμένη συνεργασία θα επικεντρωθεί στη δημιουργία νέων λύσεων και πλατφορμών, που θα βοηθήσουν τις επιχειρήσεις να αντιμετωπίσουν τις ποικίλες επιχειρηματικές και κοινωνικές προκλήσεις, μέσω του ψηφιακού μετασχηματισμού.

Η συνεργασία επικεντρώνεται στο να υποστηρίξει τις επιχειρήσεις να επανασχεδιάσουν τις λειτουργίες back office, καθώς και να τροφοδοτήσει την καινοτομία σε κρίσιμους κλάδους, των οποίων η λειτουργία ρυθμίζεται από την Πολιτεία, όπως οι χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, η ενέργεια, η υγεία, η δημόσια διοίκηση και η μεταποίηση. Επιπλέον, η συνεργασία έχει στόχο την ανάπτυξη διαχειριζόμενων υπηρεσιών (managed services), που θα υποστηρίξουν τον μετασχηματισμό των επιχειρήσεων, θα συμβάλουν στη δημιουργία προστιθέμενης αξίας και θα αναπτύξουν έναν αξιόπιστο, μοναδικό στο είδος του, ιστό επιχειρησιακών δεδομένων (data fabric).

Οι ομάδες της EY θα επεκτείνουν περαιτέρω τις δραστηριότητες του EY Microsoft Services Group, για να παρέχουν στις επιχειρήσεις καλύτερη πρόσβαση σε περισσότερους από 40.000 έμπειρους επαγγελματίες συμβούλους τεχνολογίας της EY, που θα υποστηρίξουν τις μεταβαλλόμενες απαιτήσεις τους. Η Microsoft θα συνεργαστεί με ομάδες της EY για να εκπαιδεύσει περισσότερους από 150.000 επαγγελματίες της EY σχετικά με τις τεχνολογίες της Microsoft, και να μεταφέρει εξειδικευμένη τεχνογνωσία, με στόχο την ταχύτερη ανάπτυξη κρίσιμων λύσεων και δυνατοτήτων τα επόμενα πέντε χρόνια.

Οι ομάδες της EY βοηθούν τις επιχειρήσεις να μετασχηματιστούν ψηφιακά, χωρίς να επενδύουν μεγάλα ποσά στις υποδομές τους, αξιοποιώντας τον συνδυασμό των τεχνολογιών Microsoft Power Platform και Microsoft Azure.

Ως καταξιωμένη παγκόσμια ηγέτιδα στις ελεγκτικές και φορολογικές λύσεις (π.χ. η πλατφόρμα Global Tax Platform) που βασίζονται στην πλατφόρμα Azure, η EY θα συνεχίσει να εστιάζει στον επανασχεδιασμό των λειτουργιών back office των επιχειρήσεων, μέσω της παροχής διαχειριζόμενων υπηρεσιών σε ένα εύρος τομέων, όπως τα φορολογικά, η αλυσίδα εφοδιασμού, η διαχείριση κινδύνων, η κανονιστική συμμόρφωση, κ.ά. Σε αυτούς τους τομείς, κοινές ομάδες της EY και της Microsoft συμβάλλουν στην επιτάχυνση της ανάπτυξης λύσεων, συμπεριλαμβανομένων διαχειριζόμενων υπηρεσιών που αφορούν τη φορολογία (EY Tax and Finance Operate), την κινητικότητα των εργαζομένων (EY Pathway) και την αλυσίδα εφοδιασμού. Στόχος αυτών των υπηρεσιών είναι να βοηθήσουν τις επιχειρήσεις να εξοικονομήσουν κόστος και να ενισχύσουν την ευελιξία τους, αλλά και να προωθήσουν την ψηφιοποίηση των συστημάτων δημοσίων οικονομικών για την αποδοτικότερη δέσμευση και αξιοποίηση εγχώριων πόρων.

Οι ομάδες της EY και της Microsoft βοηθούν τις επιχειρήσεις στη δημιουργία ενός επιχειρηματικού οικοσυστήματος cloud. Στο πλαίσιο αυτής της προσέγγισης, οι δύο οργανισμοί αναπτύσσουν από κοινού το EY Trusted Data Fabric – η πρώτη στο είδος της λύση επιχειρησιακών δεδομένων, που θα αυτοματοποιήσει την επεξεργασία και την αποδοχή δεδομένων, ενώ, παράλληλα, θα παρέχει πρόσβαση σε δεδομένα από πολλαπλές πλατφόρμες της EY, με τη στήριξη της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Ο συνδυασμός του EY Trusted Data Fabric και της Power Platform της Microsoft, επιτρέπει στις ομάδες των δύο οργανισμών να εμπλουτίσουν με περισσότερες δυνατότητες τις πλατφόρμες διαχειριζόμενων υπηρεσιών που βασίζονται στο EY Azure, προσφέροντας πρόσβαση στις πιο προηγμένες τεχνολογίες και βοηθώντας τις επιχειρήσεις να καινοτομήσουν με ταχύτητα.

Επιπλέον, οι ομάδες της EY και της Microsoft θα συνεργαστούν για την ανάπτυξη λύσεων cloud για ρυθμιζόμενους κλάδους, για να επιταχύνουν τον ψηφιακό μετασχηματισμό τους και να βοηθήσουν τις επιχειρήσεις να ξεπεράσουν τα κανονιστικά εμπόδια και να καινοτομήσουν στο cloud. Οι κλάδοι στους οποίους εστιάζουν οι λύσεις, αφορούν τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, την υγεία, την ενέργεια και τη δημόσια διοίκηση. Η συνεργασία θα ενσωματώνει προϋπάρχουσες λύσεις, όπως η πλατφόρμα EY Financial Crime, η οποία ενισχύει την εμπιστοσύνη στις κεφαλαιαγορές, προστατεύοντας τους καταναλωτές και τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα από το οικονομικό έγκλημα, καθώς και η EY Comply, η οποία ελέγχει αποτελεσματικά, διαχειρίζεται και αναφέρει τις εκάστοτε ρυθμιστικές απαιτήσεις στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, συνδεόμενη με τις λύσεις Microsoft Cloud for Financial Services που εκείνα χρησιμοποιούν.

Σχολιάζοντας την επέκταση της συνεργασίας, ο κος Γιώργος Αποστολάκης, Εταίρος στο Τμήμα Συμβουλευτικών Υπηρεσιών της EY Ελλάδος και υπεύθυνος για τη σχέση της EY με τη Microsoft στην περιοχή της Κεντρικής, Ανατολικής, Νοτιοανατολικής Ευρώπης και Κεντρικής Ασίας (CESA), δήλωσε: «Η επιτυχημένη παγκόσμια συμμαχία μας με τη Microsoft επεκτείνεται και διευρύνεται. Η ΕΥ αποτελεί κορυφαία συμβουλευτική εταιρεία σε ζητήματα τεχνολογίας και ψηφιακού μετασχηματισμού, καθώς υποστηρίζουμε αποτελεσματικά τις επιχειρήσεις στις προσπάθειές τους να περιορίσουν τα κόστη, να αξιοποιήσουν τα δεδομένα τους και να δημιουργήσουν μακροπρόθεσμη αξία. Οι προηγμένες πλατφόρμες τεχνολογίας της Microsoft, σε συνδυασμό με την εμπειρία και την τεχνογνωσία των ομάδων της ΕΥ, θα βοηθήσουν τους πελάτες μας να ξεκλειδώσουν τη δυναμική του μετασχηματισμού και να καινοτομήσουν, με όφελος για όλους».

Ο κος Παναγιώτης Παπαγιαννακόπουλος, Εταίρος στο Τμήμα Συμβουλευτικών Υπηρεσιών της ΕΥ Ελλάδος και υπεύθυνος για τη σχέση της EY με τη Microsoft Ελλάδος, δήλωσε: «Η ενδυνάμωση της συνεργασίας μας με τη Microsoft, θα μας επιτρέψει να υποστηρίξουμε ακόμη πιο αποτελεσματικά τους πελάτες μας και στην Ελλάδα, παρέχοντας ουσιαστική υποστήριξη μέσα από νέες λύσεις και πλατφόρμες. Η εμπειρία των ομάδων της ΕΥ, σε συνδυασμό με τις τεχνολογίες της Microsoft, μας δίνουν τη δυνατότητα να προσφέρουμε καινοτόμες υπηρεσίες και λύσεις, που προωθούν, όχι μόνο τον μετασχηματισμό των επιχειρήσεων, αλλά της οικονομίας και της κοινωνίας ευρύτερα».

Ο κος Αλμπέρτος Μπουρλάς, Διευθυντής Εμπορικών Συνεργατών για τη Microsoft Ελλάδας, Κύπρου και Μάλτας δήλωσε: «Ο ψηφιακός μετασχηματισμός των επιχειρήσεων απαιτεί εξειδικευμένη συμβουλευτική καθοδήγηση και διαθεσιμότητα τεχνολογικών λύσεων που μπορούν να εφαρμοστούν άμεσα για να δημιουργήσουν προστιθέμενη αξία. Η διεθνής συνεργασία της ΕΥ με τη Microsoft επιτυγχάνει τη δημιουργία μίας ολοκληρωμένης πρότασης που συνδυάζει τεχνογνωσία και τεχνολογία για να επιταχύνει την ψηφιακή μετάβαση επιχειρήσεων με λειτουργικό όφελος για τις ίδιες και για τους πελάτες τους. Σε τοπικό επίπεδο, η συνεργασία αυτή διαμορφώνει ήδη ένα ανταγωνιστικό πλαίσιο υποστήριξης και για τις ελληνικές επιχειρήσεις που βρίσκονται σε φάση μετασχηματισμού».

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε το ey.com/microsoft.

-τέλος-

Στην ΕΥ, σκοπός μας είναι η δημιουργία ενός καλύτερου εργασιακού κόσμου, παράγοντας μακροπρόθεσμη αξία για τους πελάτες μας, τους ανθρώπους μας και την κοινωνία, και οικοδομώντας εμπιστοσύνη στις κεφαλαιαγορές.

Aξιοποιώντας τα δεδομένα και την τεχνολογία, οι πολυσυνθετικές ομάδες μας, σε περισσότερες από 150 χώρες, οικοδομούν την εμπιστοσύνη μέσω της διασφάλισης της καλής λειτουργίας των επιχειρήσεων και βοηθούν τους πελάτες μας να αναπτυχθούν, να μετασχηματιστούν και να λειτουργήσουν αποτελεσματικότερα.

Μέσω των Ελεγκτικών, Συμβουλευτικών, Νομικών και Φορολογικών Υπηρεσιών μας, καθώς και μέσω των Συμβουλευτικών Υπηρεσιών Εταιρικής Στρατηγικής και Συναλλαγών, οι ομάδες της EY θέτουν καλύτερες ερωτήσεις, για να καταλήξουν σε νέες απαντήσεις στα περίπλοκα ζητήματα που αντιμετωπίζει ο κόσμος μας σήμερα.

To λογότυπο ΕΥ αναφέρεται στον παγκόσμιο οργανισμό, και μπορεί να αναφέρεται σε μία, ή περισσότερες, από τις εταιρείες μέλη της Ernst & Young Global Limited, καθεμία από τις οποίες αποτελεί ξεχωριστή νομική οντότητα. Η Ernst & Young Global Limited, μια βρετανική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης δια εγγυήσεως, δεν παρέχει υπηρεσίες σε πελάτες. Πληροφορίες αναφορικά με τον τρόπο που η ΕΥ συγκεντρώνει και χρησιμοποιεί τυχόν προσωπικά δεδομένα, καθώς και περιγραφή των δικαιωμάτων των υποκειμένων σύμφωνα με τη νομοθεσία περί προσωπικών δεδομένων, είναι διαθέσιμα στον σύνδεσμο ey.com/privacy. Για περισσότερες πληροφορίες για τον οργανισμό μας, παρακαλούμε επισκεφθείτε το ey.com