Δελτίο Τύπου

20 Ιουλ 2022

EY: Επένδυση 1 δισ. δολαρίων σε τεχνολογική πλατφόρμα επόμενης γενιάς για την ενίσχυση της εμπιστοσύνης, της διαφάνειας και του μετασχηματισμού μέσω υπηρεσιών διασφάλισης

Η EY ανακοίνωσε επένδυση άνω του 1 δισ. δολαρίων σε τεχνολογική πλατφόρμα επόμενης γενιάς για τις ελεγκτικές υπηρεσίες και τις λοιπές υπηρεσίες διασφάλισης. Η κίνηση αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο της διαρκούς εστίασης της εταιρείας στην παροχή ελεγκτικών υπηρεσιών υψηλής ποιότητας και την ταχεία ανταπόκριση στις μεταβαλλόμενες προσδοκίες των ρυθμιστικών αρχών, των κυβερνήσεων, των φορέων θέσπισης προτύπων, των επιτροπών ελέγχου και των διοικητικών συμβουλίων. Η επένδυση, διάρκειας τεσσάρων ετών, ενεργοποιείται από ένα ευρύτερο πρόγραμμα ύψους 2,5 δισ. δολαρίων, που ανακοινώθηκε από την EY τον Σεπτέμβριο του 2021.

Διευθυντής Επικοινωνίας
Ευάγγελος Μάξιμος A. Σκοπελίτης

Διευθυντής Brand, Marketing και Επικοινωνίας της ΕΥ Ελλάδος

Με πάθος για την ειδησιογραφία και την ιστορία. Λατρεύει τα ταξίδια και το διάβασμα. Δεσμευμένος και ευτυχής ιδιοκτήτης ενός σκύλου.

► Επένδυση σε τεχνολογική πλατφόρμα επόμενης γενιάς και εφαρμογή προηγμένων τεχνολογιών, συμπεριλαμβανομένης της τεχνητής νοημοσύνης

► Η κίνηση αυτή καλύπτει τις ελεγκτικές υπηρεσίες και τις λοιπές υπηρεσίες διασφάλισης της ΕΥ («EY Assurance»), συμπεριλαμβανομένων των χρηματοοικονομικών και μη χρηματοοικονομικών αναφορών

► Η ολοκληρωμένη πλατφόρμα θα υποστηρίζει τις μεταβαλλόμενες ανάγκες των κεφαλαιαγορών

Η EY ανακοίνωσε επένδυση άνω του 1 δισ. δολαρίων σε τεχνολογική πλατφόρμα επόμενης γενιάς για τις ελεγκτικές υπηρεσίες και τις λοιπές υπηρεσίες διασφάλισης. Η κίνηση αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο της διαρκούς εστίασης της εταιρείας στην παροχή ελεγκτικών υπηρεσιών υψηλής ποιότητας και την ταχεία ανταπόκριση στις μεταβαλλόμενες προσδοκίες των ρυθμιστικών αρχών, των κυβερνήσεων, των φορέων θέσπισης προτύπων, των επιτροπών ελέγχου και των διοικητικών συμβουλίων. Η επένδυση, διάρκειας τεσσάρων ετών, ενεργοποιείται από ένα ευρύτερο πρόγραμμα ύψους 2,5 δισ. δολαρίων, που ανακοινώθηκε από την EY τον Σεπτέμβριο του 2021.

Η επένδυση αυτή θα υποστηρίξει την ενσωμάτωση των υφιστάμενων τεχνολογιών EY Assurance σε μια πλατφόρμα απρόσκοπτης λειτουργίας, που συνδυάζει τα πλεονεκτήματα των κορυφαίων παγκόσμιων πλατφορμών ελέγχου της εταιρείας και αξιοποιεί προηγμένες τεχνολογίες από συνεργάτες της  EY για να τροφοδοτήσει μια νέα γενιά υπηρεσιών ελέγχου και λοιπών υπηρεσιών διασφάλισης, με βάση την ανάλυση δεδομένων.

Το πρόγραμμα για τη δημιουργία μιας ολοκληρωμένης τεχνολογικής πλατφόρμας για τις ελεγκτικές υπηρεσίες και λοιπές υπηρεσίες διασφάλισης διευκολύνει τον μετασχηματισμό σε τρεις βασικούς τομείς: (1) δυνατότητες πρόσβασης σε δεδομένα και προηγμένες αναλύσεις δεδομένων, (2) τεχνητή νοημοσύνη και (3) εμπειρία του χρήστη.

Η ενσωμάτωση και ο μετασχηματισμός της τεχνολογίας των ελεγκτικών υπηρεσιών και των λοιπών υπηρεσιών διασφάλισης θα αξιοποιήσουν τα ισχυρά θεμέλια της υφιστάμενης κορυφαίας σειράς τεχνολογιών ελέγχου της EY Assurance, συμπεριλαμβανομένου του EY Canvas – της τρέχουσας παγκόσμιας πλατφόρμας ελέγχου της EY που βασίζεται σε τεχνολογία cloud. Η πλατφόρμα αυτή, μια από τις μεγαλύτερες πλατφόρμες business-to-business (B2B) στον κλάδο, είναι προσβάσιμη σε περισσότερα από 350.000 στελέχη πελατών της EY και 120.000 ανθρώπους της EY.

Το επενδυτικό πρόγραμμα θα αξιοποιήσει, επίσης, την παγκόσμια σειρά εργαλείων ανάλυσης δεδομένων της ΕΥ, EY Helix, και την παγκόσμια ελεγκτική μεθοδολογία της ΕΥ. Οι ομάδες της EY χρησιμοποιούν αυτά τα εργαλεία ανάλυσης δεδομένων («EY Helix global data analyzers»), για να επεξεργάζονται περισσότερες από 680 δισεκατομμύρια γραμμές εταιρικών οικονομικών δεδομένων κάθε χρόνο, υποστηρίζοντας μια διαδικασία μετασχηματισμού που θα επιτρέψει στον οργανισμό της EY να αναλύει περισσότερα χρηματοοικονομικά και μη χρηματοοικονομικά δεδομένα, αξιοποιώντας νέες στατιστικές και προγνωστικές διαδικασίες ανάλυσης δεδομένων.

Αυτές οι βελτιωμένες δυνατότητες και οι μέθοδοι που εφαρμόζονται με συνέπεια παγκοσμίως στοχεύουν στη διευκόλυνση της προηγμένης αναγνώρισης και αντιμετώπισης κινδύνων και υποστηρίζουν την προετοιμασία για τις πολύπλοκες ανάγκες της επέκτασης των υπηρεσιών διασφάλισης, ενώ βοηθούν τις επιχειρήσεις να οικοδομήσουν περαιτέρω εμπιστοσύνη στις κεφαλαιαγορές.

Σχολιάζοντας την επένδυση αυτή, ο κος Ανδρέας Χατζηδαμιανού, Επικεφαλής Ελεγκτικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Διασφάλισης της ΕΥ Ελλάδος, δήλωσε: «Η μεγάλη αυτή επένδυση έρχεται να αξιοποιήσει την εργασία και την τεχνογνωσία που έχουν αναπτύξει οι ελεγκτικές ομάδες της ΕΥ σε ολόκληρο τον κόσμο. Ανταποκρίνεται στις αυξανόμενες προσδοκίες και απαιτήσεις των επιτροπών ελέγχου και των οικονομικών υπηρεσιών των επιχειρήσεων παγκοσμίως, αλλά και στην Ελλάδα, που εκτείνονται πλέον και στις μη οικονομικές αναφορές. Παράλληλα, υπόσχεται να αναβαθμίσει περαιτέρω την εμπειρία των χρηστών και να ενισχύσει την εμπιστοσύνη όλων των ενδιαφερομένων μερών». 

-τέλος-

Σχετικά με την EY

Στην ΕΥ, σκοπός μας είναι η δημιουργία ενός καλύτερου εργασιακού κόσμου, παράγοντας μακροπρόθεσμη αξία για τους πελάτες μας, τους ανθρώπους μας και την κοινωνία, και οικοδομώντας εμπιστοσύνη στις κεφαλαιαγορές.

Αξιοποιώντας τα δεδομένα και την τεχνολογία, οι πολυσυνθετικές ομάδες μας, σε περισσότερες από 150 χώρες, οικοδομούν την εμπιστοσύνη μέσω της διασφάλισης της καλής λειτουργίας των επιχειρήσεων και βοηθούν τους πελάτες μας να αναπτυχθούν, να μετασχηματιστούν και να λειτουργήσουν αποτελεσματικότερα.

Μέσω των Ελεγκτικών, Συμβουλευτικών, Νομικών και Φορολογικών Υπηρεσιών μας, καθώς και μέσω των Συμβουλευτικών Υπηρεσιών Εταιρικής Στρατηγικής και Συναλλαγών, οι ομάδες της EY θέτουν καλύτερες ερωτήσεις, για να καταλήξουν σε νέες απαντήσεις στα περίπλοκα ζητήματα που αντιμετωπίζει ο κόσμος μας σήμερα.