Δελτίο Τύπου

22 Ιουν 2023

Μνημόνιο συνεργασίας της EY Ελλάδος με το Πανεπιστήμιο Πειραιώς, με επίκεντρο τη νεοφυή επιχειρηματικότητα και την καινοτομία

Μνημόνιο συνεργασίας με το Πανεπιστήμιο Πειραιώς υπέγραψε η ΕΥ Ελλάδος. Η συνεργασία αποσκοπεί στη στενότερη σύνδεση του Πανεπιστημίου Πειραιώς με την αγορά εργασίας, την ενίσχυση της στήριξης προς τη νεοφυή επιχειρηματικότητα και την καινοτομία, την παραγωγή ερευνητικού έργου γύρω από κοινούς τομείς ενδιαφέροντος και την ανταλλαγή τεχνογνωσίας.

Διευθυντής Επικοινωνίας
Ευάγγελος Μάξιμος A. Σκοπελίτης

Διευθυντής Brand, Marketing και Επικοινωνίας της ΕΥ Ελλάδος

Με πάθος για την ειδησιογραφία και την ιστορία. Λατρεύει τα ταξίδια και το διάβασμα. Δεσμευμένος και ευτυχής ιδιοκτήτης ενός σκύλου.

► Η συνεργασία αναμένεται να εμβαθύνει τη σύνδεση του Πανεπιστημίου με την αγορά εργασίας και να θέσει τα θεμέλια για την ενίσχυση της νεοφυούς επιχειρηματικότητας

Μνημόνιο συνεργασίας με το Πανεπιστήμιο Πειραιώς υπέγραψε η ΕΥ Ελλάδος. Η συνεργασία αποσκοπεί στη στενότερη σύνδεση του Πανεπιστημίου Πειραιώς με την αγορά εργασίας, την ενίσχυση της στήριξης προς τη νεοφυή επιχειρηματικότητα και την καινοτομία, την παραγωγή ερευνητικού έργου γύρω από κοινούς τομείς ενδιαφέροντος και την ανταλλαγή τεχνογνωσίας.

Η συνεργασία επισημοποιήθηκε στη διάρκεια συνάντησης που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη, 20 Ιουνίου 2023, στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Το Πανεπιστήμιο εκπροσώπησαν ο Πρύτανης, καθηγητής Μιχαήλ Σφακιανάκης, και οι καθηγητές Γρηγόρης Χονδροκούκης και Σίμος Ρετάλης. Από την πλευρά της EY, παρευρέθηκε ο Γιώργος Παπαδημητρίου, Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΥ Ελλάδος και ο Μύρων Φλουρής, Associate Director στο Τμήμα Business Development.

Μεταξύ άλλων, το μνημόνιο συνεργασίας προβλέπει:

  • Την υλοποίηση δράσεων και ενεργειών, για τομείς και κλάδους κοινού ενδιαφέροντος, προς όφελος της ανάπτυξης ευκαιριών εργασιακής απασχόλησης
  • Τη διενέργεια κοινών δράσεων δικτύωσης με το οικοσύστημα καινοτομίας
  • Την παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης και καθοδήγησης (mentoring) από την EY προς το Πανεπιστήμιο, σε θέματα νεοφυούς επιχειρηματικότητας και καινοτομίας 
  • Την παροχή υποτροφιών σε φοιτητές ή μέλη του Πανεπιστημίου, για την εκπόνηση μεταπτυχιακών, διδακτορικών και μεταδιδακτορικών εργασιών συναφών με τα αντικείμενα ενδιαφέροντος του Πανεπιστημίου και της ΕΥ.

Η συνεργασία των δυο οργανισμών δημιουργεί τις προϋποθέσεις για ενεργότερη σύνδεση του Πανεπιστημίου με την αγορά εργασίας, την από κοινού υποστήριξη και δημιουργία δομών ενίσχυσης της νεοφυούς επιχειρηματικότητας στο Πανεπιστήμιο μέσω της εκτεταμένης εμπειρίας της EY με το οικοσύστημα καινοτομίας, ενώ θα δώσει και τη δυνατότητα στους φοιτητές του Πανεπιστημίου να αποκτήσουν εργασιακή εμπειρία και να αξιοποιήσουν τις σπουδές τους στην πράξη.

Με αφορμή την υπογραφή του μνημονίου συνεργασίας, ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΥ Ελλάδος, κ. Γιώργος Παπαδημητρίου, δήλωσε: «Η ΕΥ έχει αναδείξει εδώ και χρόνια την ανάγκη ουσιαστικής σύνδεσης και στενότερης συνεργασίας της ελληνικής επιχειρηματικότητας με τα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας, με στόχο την ευθυγράμμιση της αγοράς εργασίας με τις σημερινές απαιτήσεις και τις νέες αναπτυξιακές ανάγκες της Ελλάδας. Την πεποίθησή μας αυτή, την υπηρετούμε έμπρακτα, προωθώντας συνεργασίες με σημαντικά εκπαιδευτικά και ερευνητικά ιδρύματα της χώρας, και δίνοντας, παράλληλα, ευκαιρίες πρακτικής άσκησης σε φοιτητές και αποφοίτους. Στο πλαίσιο αυτό, είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος για την υπογραφή του μνημονίου συνεργασίας με το Πανεπιστήμιο Πειραιώς, ένα εκπαιδευτικό ίδρυμα που έχει αναπτύξει σημαντική τεχνογνωσία και ενδιαφέρεται έμπρακτα για την προώθηση της καινοτομίας. Η υπογραφή του μνημονίου θέτει τα θεμέλια μίας ευρύτερης συνεργασίας και αλληλεπίδρασης μεταξύ των δυο οργανισμών, ειδικότερα σε θέματα νεοφυούς επιχειρηματικότητας, που αναμένουμε να δημιουργήσει ιδιαίτερη προστιθέμενη αξία για την αγορά εργασίας, και την οικονομία ευρύτερα».

Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πειραιώς, καθηγητής Μιχαήλ Σφακιανάκης, δήλωσε: «Το Πανεπιστήμιο Πειραιώς στηρίζει τη νεοφυή επιχειρηματικότητα και την καινοτομία, έχοντας δημιουργήσει μεταπτυχιακά τμήματα τα οποία προσεγγίζουν την επιχειρηματική αυτή δραστηριότητα σε εννοιολογικό, πρακτικό και ερευνητικό επίπεδο. Το ελληνικό οικοσύστημα των νεοφυών επιχειρήσεων τείνει να αποτελέσει σταδιακά έναν πολλά υποσχόμενο πυλώνα της ελληνικής οικονομίας με γρήγορη και υγιή ανάπτυξη. Η συνεργασία με την EY, είναι βέβαιο ότι, θα συμβάλει στην ταχύτερη και αποτελεσματικότερη ένταξη περισσότερων επιχειρήσεων με ανάλογα χαρακτηριστικά αλλά και θα οδηγήσει πολλές από αυτές προς τη διεθνοποίηση».

-τέλος-

Σχετικά με την EY

Στην ΕΥ, σκοπός μας είναι η δημιουργία ενός καλύτερου εργασιακού κόσμου, παράγοντας μακροπρόθεσμη αξία για τους πελάτες μας, τους ανθρώπους μας και την κοινωνία, και οικοδομώντας εμπιστοσύνη στις κεφαλαιαγορές.

Αξιοποιώντας τα δεδομένα και την τεχνολογία, οι πολυσυνθετικές ομάδες μας, σε περισσότερες από 150 χώρες, οικοδομούν την εμπιστοσύνη μέσω της διασφάλισης της καλής λειτουργίας των επιχειρήσεων και βοηθούν τους πελάτες μας να αναπτυχθούν, να μετασχηματιστούν και να λειτουργήσουν αποτελεσματικότερα.

Μέσω των Ελεγκτικών, Συμβουλευτικών, Νομικών και Φορολογικών Υπηρεσιών μας, καθώς και μέσω των Συμβουλευτικών Υπηρεσιών Εταιρικής Στρατηγικής και Συναλλαγών, οι ομάδες της EY θέτουν καλύτερες ερωτήσεις, για να καταλήξουν σε νέες απαντήσεις στα περίπλοκα ζητήματα που αντιμετωπίζει ο κόσμος μας σήμερα.