Δελτίο Τύπου

9 Νοε 2023

Legal 2.0: Οι προκλήσεις συμμόρφωσης και ο μετασχηματισμός των νομικών διευθύνσεων στην ψηφιακή εποχή

Εκδήλωση με τίτλο, “Legal 2.0: Addressing the Challenges & Opportunities of the Legal Function in the Digital Age”, με θέμα τις προκλήσεις συμμόρφωσης και τις ευκαιρίες μετασχηματισμού των νομικών διευθύνσεων στην ψηφιακή εποχή, διοργάνωσε πρόσφατα η συνεργαζόμενη με την EY Ελλάδος, Πλατής – Αναστασιάδης & Συνεργάτες Δικηγορική Εταιρεία, μέλος του δικτύου EY Law. Η εκδήλωση εμπίπτει στο πλαίσιο της κοινής δέσμευσης των δύο εταιρειών για την υποστήριξη των επιχειρήσεων στον μετασχηματισμό τους και τη συμμόρφωσή τους με τις νομικές υποχρεώσεις σε θέματα τεχνολογίας που προκύπτουν από αυτόν.

Διευθυντής Επικοινωνίας
Ευάγγελος Μάξιμος A. Σκοπελίτης

Διευθυντής Brand, Marketing και Επικοινωνίας της ΕΥ Ελλάδος

Με πάθος για την ειδησιογραφία και την ιστορία. Λατρεύει τα ταξίδια και το διάβασμα. Δεσμευμένος και ευτυχής ιδιοκτήτης ενός σκύλου.

Εκδήλωση με τίτλο, “Legal 2.0: Addressing the Challenges & Opportunities of the Legal Function in the Digital Age”, με θέμα τις προκλήσεις συμμόρφωσης και τις ευκαιρίες μετασχηματισμού των νομικών διευθύνσεων στην ψηφιακή εποχή, διοργάνωσε πρόσφατα η συνεργαζόμενη με την EY Ελλάδος, Πλατής – Αναστασιάδης & Συνεργάτες Δικηγορική Εταιρεία, μέλος του δικτύου EY Law. Η εκδήλωση εμπίπτει στο πλαίσιο της κοινής δέσμευσης των δύο εταιρειών για την υποστήριξη των επιχειρήσεων στον μετασχηματισμό τους και τη συμμόρφωσή τους με τις νομικές υποχρεώσεις σε θέματα τεχνολογίας που προκύπτουν από αυτόν.

Στη διάρκεια της εκδήλωσης, επιχειρήθηκε μία επισκόπηση των πρόσφατων και επικείμενων νομικών και κανονιστικών εξελίξεων σε τομείς του δικαίου που σχετίζονται με την τεχνολογία, ενώ αναλύθηκε και μία σειρά από παραδείγματα καλών πρακτικών που θα μπορούσαν οι επιχειρήσεις να υιοθετήσουν. Εκ μέρους της Πλατής – Αναστασιάδης & Συνεργάτες, ως ομιλητές συμμετείχαν οκτώ στελέχη, με επικεφαλής τον κ. Ειρηνικό Πλατή, Managing Partner της Πλατής – Αναστασιάδης & Συνεργάτες, την κυρία Τζούλια Πουρναρά, Partner, και τον κ. Αντώνη Μπρούμα, Digital Law Lead.

Οι ομιλητές παρουσίασαν τους κρίσιμους τομείς όπου παρατηρούνται, σήμερα, τα σημαντικότερα ζητήματα συμμόρφωσης, αναλύοντας τη σχετική νομοθεσία και τις απαιτήσεις που ανακύπτουν για τις επιχειρήσεις. Ειδικότερα, οι ομιλητές αναφέρθηκαν, στα θέματα εταιρικής διακυβέρνησης, και στα ζητήματα ESG, υπό το πρίσμα της Οδηγίας CSRD, του Κανονισμού SFDR και του Κανονισμού για την Ευρωπαϊκή Ταξινομία, καθώς και του Εθνικού Κλιματικού Νόμου.

Αναπτύχθηκαν, επίσης, οι προκλήσεις που συνδέονται με τις αναδυόμενες τεχνολογίες, και ειδικότερα την τεχνητή νοημοσύνη, στο περιβάλλον που δημιουργεί ο νόμος 4961/2022 για τις Αναδυόμενες Τεχνολογίες και η Πράξη Τεχνητής Νοημοσύνης της Ε.Ε. (EU AI Act). Tέλος, ανέλυσαν τη νομοθεσία για το whistleblowing (Νόμος 4990/2022 για την προστασία μαρτύρων δημοσίου ενδιαφέροντος που αναφέρουν παραβιάσεις του ενωσιακού δικαίου) και για τα θέματα παρενόχλησης στον χώρο εργασίας (Νόμος 4808/2021).

Στην συνέχεια, οι ομιλητές αναφέρθηκαν στον κρίσιμο ρόλο των νομικών διευθύνσεων των επιχειρήσεων, στην αντιμετώπιση σειράς από μεγάλες, αλληλένδετες προκλήσεις, που δημιουργεί η ραγδαία υιοθέτηση και αξιοποίηση της ψηφιακής τεχνολογίας. Στο πλαίσιο αυτό, μεταξύ άλλων, συζητήθηκαν:

·        Η αξιοποίηση και η ενίσχυση της αξίας της πνευματικής ιδιοκτησίας της επιχείρησης.

·        Η επιτάχυνση της καινοτομίας από την επιχείρηση.

·        Η αντιμετώπιση των νομικών πτυχών της λειτουργίας της επιχείρησης στο διαδίκτυο, στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Οδηγιών για την προστασία των καταναλωτών και τη ρύθμιση της λειτουργίας των διαδικτυακών αγορών και πλατφορμών.

·        Η νόμιμη αξιοποίηση των δεδομένων, στο περιβάλλον της ευρωπαϊκής νομοθεσίας για την προώθηση της ελεύθερης ροής δεδομένων, με παράλληλη προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων των φυσικών προσώπων.

·        Η αντιμετώπιση των προκλήσεων της συμμόρφωσης με τη νομοθεσία για την ασφάλεια των πληροφοριών.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, ο κ. Ειρηνικός Πλατής τόνισε: «Στα θέματα τεχνολογίας, η ελληνική και η ευρωπαϊκή νομοθεσία, επιχειρούν να δημιουργήσουν ένα πλαίσιο που θα ρυθμίζει αποτελεσματικά την αγορά, θα προστατεύει τους καταναλωτές και τους πολίτες, ενώ, παράλληλα, θα ενισχύει την καινοτομία και την οικονομική ανάπτυξη. Στο περιβάλλον αυτό, οι νομικές λειτουργίες των επιχειρήσεων, καλούνται να αντιμετωπίσουν μία σειρά από προκλήσεις συμμόρφωσης που συνδέονται με τη χρήση του διαδικτύου, την τεχνητή νοημοσύνη, την αξιοποίηση των δεδομένων και την ασφάλεια των πληροφοριών, και να συμβάλουν στη δημιουργία αξίας από τις επιχειρήσεις τους. Η Πλατής-Αναστασιάδης & Συνεργάτες Δικηγορική Εταιρεία, συνεργαζόμενη με την ΕΥ Ελλάδος, στηρίζει τις ελληνικές επιχειρήσεις, ώστε να μπορέσουν να αποκωδικοποιήσουν αυτό το περιβάλλον και να μετασχηματίσουν τις νομικές διευθύνσεις τους, αναβαθμίζοντάς τες από μία παραδοσιακή νομική λειτουργία (Legal 1.0) σε συν-δημιουργό μακροπρόθεσμης αξίας στη νέα ψηφιακή εποχή (Legal 2.0)». 

-τέλος-

Σχετικά με την EY

Στην ΕΥ, σκοπός μας είναι η δημιουργία ενός καλύτερου εργασιακού κόσμου, παράγοντας μακροπρόθεσμη αξία για τους πελάτες μας, τους ανθρώπους μας και την κοινωνία, και οικοδομώντας εμπιστοσύνη στις κεφαλαιαγορές.

Αξιοποιώντας τα δεδομένα και την τεχνολογία, οι πολυσυνθετικές ομάδες μας, σε περισσότερες από 150 χώρες, οικοδομούν την εμπιστοσύνη μέσω της διασφάλισης της καλής λειτουργίας των επιχειρήσεων και βοηθούν τους πελάτες μας να αναπτυχθούν, να μετασχηματιστούν και να λειτουργήσουν αποτελεσματικότερα.

Μέσω των Ελεγκτικών, Συμβουλευτικών, Νομικών και Φορολογικών Υπηρεσιών μας, καθώς και μέσω των Συμβουλευτικών Υπηρεσιών Εταιρικής Στρατηγικής και Συναλλαγών, οι ομάδες της EY θέτουν καλύτερες ερωτήσεις, για να καταλήξουν σε νέες απαντήσεις στα περίπλοκα ζητήματα που αντιμετωπίζει ο κόσμος μας σήμερα.

Ο όρος ΕΥ αναφέρεται στον παγκόσμιο οργανισμό, και μπορεί να αναφέρεται σε μία, ή περισσότερες, από τις εταιρείες μέλη της Ernst & Young Global Limited, καθεμία από τις οποίες αποτελεί ξεχωριστή νομική οντότητα. Η Ernst & Young Global Limited, μια βρετανική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης δια εγγυήσεως, δεν παρέχει υπηρεσίες σε πελάτες. Πληροφορίες αναφορικά με τον τρόπο που η ΕΥ συγκεντρώνει και χρησιμοποιεί τυχόν προσωπικά δεδομένα, καθώς και περιγραφή των δικαιωμάτων των υποκειμένων σύμφωνα με τη νομοθεσία περί προσωπικών δεδομένων, είναι διαθέσιμα στον σύνδεσμο ey.com/privacy. Για περισσότερες πληροφορίες για τον οργανισμό μας, παρακαλούμε επισκεφθείτε το ey.com