Δελτίο Τύπου

15 Δεκ 2023

EY Ελλάδος: Υποστήριξε ως φορολογικός σύμβουλος την Italgas στην αναδιοργάνωση των Εταιρειών Διαχείρισης Δικτύων Διανομής Φυσικού Αερίου

Σημαντική ήταν η συμβολή της EY Ελλάδος ως φορολογικού συμβούλου της Italgas στη διαδικασία συγχώνευσης των Ελληνικών Εταιρειών Διαχείρισης Δικτύων Διανομής Φυσικού Αερίου (ΕΔΑ).

Διευθυντής Επικοινωνίας
Ευάγγελος Μάξιμος A. Σκοπελίτης

Διευθυντής Brand, Marketing και Επικοινωνίας της ΕΥ Ελλάδος

Με πάθος για την ειδησιογραφία και την ιστορία. Λατρεύει τα ταξίδια και το διάβασμα. Δεσμευμένος και ευτυχής ιδιοκτήτης ενός σκύλου.

Σημαντική ήταν η συμβολή της EY Ελλάδος ως φορολογικού συμβούλου της Italgas στη διαδικασία συγχώνευσης των Ελληνικών Εταιρειών Διαχείρισης Δικτύων Διανομής Φυσικού Αερίου (ΕΔΑ). 

Στόχος της αναδιοργάνωσης των ΕΔΑ – σε συνέχεια της επιτυχούς εξαγοράς της ΔΕΠΑ Υποδομών από την Italgas – ήταν η επίτευξη μίας απλής και αποτελεσματικής εμπορικής δομής.

Το Τμήμα Φορολογικών Υπηρεσιών της EY Ελλάδος υποστήριξε τη Διοίκηση της Italgas ως φορολογικός σύμβουλος, κατά τη διαδικασία επιλογής και υλοποίησης της καλύτερης δυνατής εναλλακτικής λύσης για τη συγχώνευση των ΕΔΑ – πάντα υπό το πρίσμα τoυ ρυθμιστικού πλαισίου για τη λειτουργία της ενεργειακής αγοράς, αλλά και των εμπορικών στόχων και στρατηγικών του διεθνούς Ομίλου. Σε στενή συνεργασία με τις φορολογικές και χρηματοοικονομικές ομάδες της ΔΕΠΑ Υποδομών, η EY ανέλυσε τις φορολογικές παραμέτρους και βοήθησε στην αντιμετώπισή τους, εξασφαλίζοντας την ομαλή μετάβαση των οικονομικών και φορολογικών λειτουργιών των ΕΔΑ στην πραγματικότητα της νέας οργανωτικής δομής.

Σχολιάζοντας τον ρόλο της EY στην αναδιοργάνωση των ΕΔΑ, ο κ. Στέφανος Μήτσιος, Partner και Επικεφαλής Φορολογικών Υπηρεσιών της EY Ελλάδος, δήλωσε: «Η ενεργειακή μετάβαση αποτελεί στρατηγικό στόχο της Ελλάδας, προσβλέποντας σε ένα πιο αποδοτικό και φιλικό προς το περιβάλλον οικοσύστημα ενέργειας, που θα συμβάλλει στη βιώσιμη ανάπτυξη της χώρας. Είμαστε περήφανοι που συνεισφέραμε στην αναδιοργάνωση και απλοποίηση της εμπορικής δομής των ΕΔΑ, γεγονός που αναμένεται να δημιουργήσει μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία για τα ενδιαφερόμενα μέρη του δικτύου διανομής φυσικού αερίου σε όλη την επικράτεια».

-τέλος-

Σχετικά με την EY

Στην ΕΥ, σκοπός μας είναι η δημιουργία ενός καλύτερου εργασιακού κόσμου, παράγοντας μακροπρόθεσμη αξία για τους πελάτες μας, τους ανθρώπους μας και την κοινωνία, και οικοδομώντας εμπιστοσύνη στις κεφαλαιαγορές.

Αξιοποιώντας τα δεδομένα και την τεχνολογία, οι πολυσυνθετικές ομάδες μας, σε περισσότερες από 150 χώρες, οικοδομούν την εμπιστοσύνη μέσω της διασφάλισης της καλής λειτουργίας των επιχειρήσεων και βοηθούν τους πελάτες μας να αναπτυχθούν, να μετασχηματιστούν και να λειτουργήσουν αποτελεσματικότερα.

Μέσω των Ελεγκτικών, Συμβουλευτικών, Νομικών και Φορολογικών Υπηρεσιών μας, καθώς και μέσω των Συμβουλευτικών Υπηρεσιών Εταιρικής Στρατηγικής και Συναλλαγών, οι ομάδες της EY θέτουν καλύτερες ερωτήσεις, για να καταλήξουν σε νέες απαντήσεις στα περίπλοκα ζητήματα που αντιμετωπίζει ο κόσμος μας σήμερα.