Μιχάλης Χουρδάκης
Η βιωσιμότητα μιας επιχείρησης, απαιτεί τους κατάλληλους ανθρώπους και αφθονία κοινής λογικής.

Μιχάλης Χουρδάκης

Εταίρος, Τμήμα Συμβούλων Εταιρικής Στρατηγικής και Συναλλαγών EY Ελλάδος. Επικεφαλής Υπηρεσιών Χρηματοοικονομικής Αναδιάρθρωσης.

Βοηθά τις επιχειρήσεις να επιτύχουν μακροπρόθεσμα και βιώσιμα αποτελέσματα, μέσω της αναδιάρθρωσης των ισολογισμών τους.

Γραφείο Αθήνα, GR

Ο Μιχάλης έγινε Εταίρος της ΕΥ το 2010, με εξειδίκευση, αρχικά, στην παροχή χρηματοοικονομικών συμβουλευτικών υπηρεσιών, τόσο στην πλευρά του αγοραστή (buy-side), όσο και του πωλητή (sell-side). Με την έναρξη της χρηματοπιστωτικής κρίσης, ο Μιχάλης εστίασε στην παροχή υπηρεσιών χρηματοοικονομικής αναδιάρθρωσης, καθιστώντας την ΕΥ, μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, τον αδιαμφισβήτητο ηγέτη στην ελληνική αγορά. Έκτοτε, είναι Επικεφαλής των Υπηρεσιών Χρηματοοικονομικής Αναδιάρθρωσης της ΕΥ στην Ελλάδα.

Ο Μιχάλης είναι Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής (Fellow Chartered Accountant), πιστοποιημένος από το Ινστιτούτο Ορκωτών Λογιστών Αγγλίας και Ουαλίας (The Institute of Chartered Accountants in England and Wales - ICAEW), ενώ, παράλληλα, είναι κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος (MSc) στις Επιχειρηματικές και Οικονομικές Προβλέψεις (Business and Economic Forecasting), από το Πανεπιστήμιο Kingston, στο Λονδίνο.

Προτού ενταχθεί στην EY, ο Μιχάλης είχε διατελέσει Διευθύνων Σύμβουλος σε εταιρεία μέσων μαζικής ενημέρωσης, καθώς και χρηματοοικονομικός σύμβουλος, κυρίως για εταιρείες του Ηνωμένου Βασιλείου.

Πώς o Μιχάλης συμμετέχει στη δημιουργία ενός καλύτερου εργασιακού κόσμου;

Ο Μιχάλης συμμετέχει στη δημιουργία ενός καλύτερου εργασιακού κόσμου, προσφέροντας ίσες ευκαιρίες εξέλιξης στον χώρο εργασίας, με σκοπό να βοηθήσει τους μελλοντικούς ηγέτες να συνειδητοποιήσουν τις δυνατότητές τους και να επιτύχουν τους στόχους τους.

Επικοινωνήστε με τον Μιχάλη