Είναι ξεκάθαρο ότι το ρυθμιστικό περιβάλλον για το ελεγκτικό επάγγελμα θα παραμείνει ρευστό και ασταθές. Θα συνεχίσουμε να προσαρμοζόμαστε στις αλλαγές, εστιάζοντας στη διανομή ελέγχων υψηλής ποιότητας μέσω ενός διεπιστημονικού μοντέλου.

Βασίλης Καμινάρης

Εταίρος, Υπηρεσίες Διασφάλισης EY Ελλάδος. Επικεφαλής Υπηρεσιών Διασφάλισης EY Νοτιοανατολικής Ευρώπης

Υπέρμαχος της εταιρικής διακυβέρνησης και της δίκαιης αντιπροσώπευσης των φύλων.

Γραφείο Αθήνα, GR

Ο Βασίλης είναι Εταίρος στο Τμήμα Υπηρεσιών Διασφάλισης της EY Ελλάδος. Επιπλέον, είναι Αντιπρόεδρος της εταιρείας ορκωτών ελεγκτών λογιστών της EY στη χώρα, ενώ επιβλέπει, επίσης, τις λειτουργίες Διασφάλισης της EY στην Αλβανία, τη Βουλγαρία, τη Βόρεια Μακεδονία, το Κόσοβο, την Κύπρο, τη Μάλτα, τη Μολδαβία, και τη Ρουμανία. Από το 2013 έως το 2020, ο Βασίλης διετέλεσε Επικεφαλής των Υπηρεσιών Διασφάλισης της EY στην Ελλάδα.

Ως Εταίρος στον Ελεγκτικό Τομέα της EY, ηγείται ελέγχων σε μεγάλες εισηγμένες του Δείκτη FTSE Large Cap του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Ο Βασίλης είναι Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής, πιστοποιημένος από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών στην Ελλάδα, και Ορκωτός Εσωτερικός Ελεγκτής, πιστοποιημένος από το Διεθνές Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών.

Είναι απόφοιτος του Οικονομικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Αθηνών και κάτοχος MBA από το ALBA Graduate Business School. Έχει παρακολουθήσει προγράμματα εκπαίδευσης διοικητικών στελεχών στο IMD Business School, το Kellogg School of Management του Πανεπιστημίου Northwestern και το Harvard Business School.

Ο Βασίλης έχει 25 χρόνια εμπειρίας στον ελεγκτικό κλάδο και τις υπηρεσίες διασφάλισης. Έχει τεχνική εμπειρία σε ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών, που συμπεριλαμβάνει, εσωτερικούς, εξωτερικούς και οικονομικούς ελέγχους, ιδιωτικοποιήσεις, δημόσιες εγγραφές και προσφορές μετοχών, υπηρεσίες ειδικών ερευνών, υπηρεσίες βιωσιμότητας, ΔΠΧΑ και US GAAP, κ.α.

Στη διάρκεια της καριέρας του, έχει εστιάσει στους τομείς Καταναλωτικών Προϊόντων, Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας, Εξόρυξης και Μετάλλων, καθώς και τις Αερογραμμές, στους οποίους έχει ηγηθεί διεπιστημονικών και πολυπολιτισμικών ομάδων σε ελεγκτικά και συμβουλευτικά έργα.

Πώς ο Βασίλης συμμετέχει στη δημιουργία ενός καλύτερου εργασιακού κόσμου;

Ο Βασίλης είναι υπέρμαχος της δίκαιης αντιπροσώπευσης των φύλων, συμμετέχοντας στην ευρύτερη συζήτηση μέσα στις Υπηρεσίες Διασφάλισης της EY, σχετικά με την πολυμορφία και τη συμμετοχικότητα.

Εργάζεται έμπρακτα για τη σύνδεση μεταξύ της ΕΥ και της πανεπιστημιακής κοινότητας, μέσα από την ανάπτυξη δομημένων προγραμμάτων που επιτρέπουν στους φοιτητές να αποκτήσουν πρακτική εμπειρία, εργαζόμενοι στο Τμήμα Διασφάλισης της EY, ως μέρος των σπουδών τους.

Προσφάτως, ο Βασίλης προωθεί ενεργά την αξία της εταιρικής διακυβέρνησης στην Ελλάδα, μέσα από την οργάνωση και τη συμμετοχή του ως ομιλητής σε συνέδρια, ενώ δημοσιεύει, επίσης, άρθρα σχετικά με τη γενικότερη βελτίωση και ενδυνάμωση του μοντέλου εταιρικής διακυβέρνησης των ελληνικών επιχειρήσεων.

Επικοινωνήστε με τον Βασίλη