19. september 2019

Tehisintellekt ulatab finantsjuhtidele abikäe

Autor: Stan Nahkor

EY Eesti auditiosakonna partner

Pühendunud klientide abistamisele, et toetada neid nende vajadustele vastava lahenduse leidmisel. Kahe kauni tütre isa. Armastab tegeleda tennise ja fotograafiaga.

19. september 2019

Tehisintellekt on jõudnud kiirelt eksperimentaalfaasist igapäevatöösse. Juba näeme, kuidas see aitab ennustada konkurentide käitumist, tuvastada remonti vajavad masinad või teha kindlaks, kes on viie aasta pärast parim klient. 

Finantsjuhtide kätte koondub hulgaliselt strateegilist teavet, mis on tehisintellekti rakendamisel väärtuslik sisend. EY on aidanud tõhustada üle maailma paljude finantsjuhtide tööd, juurutades tehisintellekti järgmiste tegevuste tarvis.

1.  Kliendiandmed ja ennustav hinnakujundus. Kaubanduse kolides internetiavarustesse tekib finantsjuhtidel üha rohkem võimalusi rakendada reaalajas klientide käitumist jälgivat andmeanalüüsi ning uurida korrelatsiooni pakkumiste, tootetüüpide, makseviiside, demograafiliste andmete, asukoha ja isegi ilma ning hinnakäitumise vahel. Samad algoritmid, mis pakuvad meile varem vaadatud veebisisu põhjal sobivaid tooteid, aitavad finantsjuhtidel jälgida ka varude taset, hoida ära mahakandmisi ja hoida kokku tööaega.

2.  Bilansilisest väärtusest kaugemale nägemine. Iga finantsjuht teab, kui palju ebamäärasust esineb vara tegeliku väärtuse hindamisel, eriti kui käsil on varamahuka ettevõtte omandamine või käibevara maksustamisbaasi kindlaksmääramine. Parim viis vara väärtuse väljaselgitamiseks on võrreldavate mitteseotud tehingute analüüsimine ning siingi aitab tehisintellekt suure töö ära teha. Samuti on võimalik tehisintellekti rakendada eri muutujate arvestamiseks näiteks kinnisvarahindamisel, et luua nende põhjal hindade ennustusmudeleid.

3.  Võlgade prognoosimine ja haldamine. Tehisintellekt aitab finantsjuhil hinnata, millised kliendid maksavad, maksavad hilinemisega või jätavad üldse maksmata, vaadeldes nende tegevusala, krediidireitingut, personali ja muid näitajaid ning arvutades selle põhjal välja tõenäosuse, et konkreetne ettevõte oma arved tasub.

4.  Omastamise ja pettuse tuvastamine ning ärahoidmine. Tehisintellekt aitab analüüsida ja tõlgendada kuluandmeid, tuvastada kahtlasi nõudeid, uurida töötajate käitumist ja kulutamisharjumusi ning tuvastada isegi võltsijate või kulutusi tegelikust suuremana näitavate töötajate ühiseid käitumismustreid. Nii on finantsjuhil võimalik näha ette võimalikku kulupettust enne selle toimumist.

5.  Rahapesu tõkestamine. Paljud pangad üle maailma kasutavad tehisintellektil põhinevaid häiremehhanisme, mis aitavad ära tunda kahtlast käitumist ning teadaolevaid rikkumismudeleid. Kuigi tehisintellekt inimressurssi uurimistegevuses ei asenda, suudab see siiski tuvastada kõrgema riskiga juhtumeid, kus ebaseaduslike tehingute võimalus on suurem ning vajadus inimkontrolli järele kõrgem.

6.  Rutiinsete, korduvate tegevuste vähendamine. Arvete sisestamine, nõuete jälgimine, maksetehingute registreerimine jne. Vähestel ettevõtte üksustel tuleb igakuiselt teostada nii palju korduvaid, rutiinseid ülesandeid kui finantsosakonnal. Tehisintellekt ja robootika automatiseerivad sellised protsessid, et tehingud toimuksid kiiremini, andmed annaksid ettevõtte seisust ja väljavaadetest adekvaatsema pildi ning prognoosid oleksid täpsemad. Tehisintellekt võib aidata kontrollida ka näiteks lepingute ja muude dokumentide vastavust raamatupidamiseeskirjadele, aidates nii säästa tohutul hulgal töötunde.

Viide

Loe täispikka Nigel Duffy ja Karsten Füseri poolt kirjutatud inglise keelset artiklit siit.

 

 

Sellest artiklist

Autor: Stan Nahkor

EY Eesti auditiosakonna partner

Pühendunud klientide abistamisele, et toetada neid nende vajadustele vastava lahenduse leidmisel. Kahe kauni tütre isa. Armastab tegeleda tennise ja fotograafiaga.