13. juuni 2019

Usaldusväärne tehnoloogia viib auditeerimise uuele tasemele

Autor: Stan Nahkor

EY Eesti auditiosakonna partner

Pühendunud klientide abistamisele, et toetada neid nende vajadustele vastava lahenduse leidmisel. Kahe kauni tütre isa. Armastab tegeleda tennise ja fotograafiaga.

13. juuni 2019

Andmepõhine tehnoloogia on aidanud luua igal elualal täiesti uusi lahendusi, mis veel 10 aastat tagasi kuulusid pigem ulmevaldkonda. Digirevolutsiooni võimalikud eelised on tohutud, kuid kogu selle arengu juures muutub järjest olulisemaks see, kuidas meie andmeid kogutakse, kasutatakse ja säilitatakse.

Auditeerimismaailmas ei hõlma andmepõhine tehnoloogia vaid info kättesaadavust ja sujuvaid tööprotsesse. See loob võimaluse põhjalikumaks analüüsiks ja laiemaks vaateks, mis suurendab usaldust kapitaliturgudel.

Tänu automatiseerimisele saavad audiitorid jätta lihtsamad, aeganõudvad ülesanded tehnika hoolde ning süveneda auditeerimise kõige olulisematele osadele: riskide tuvastamisele ja neile reageerimisele. Tänu suurtele andmemahtudele, mida on võimalik uusimate andmeanalüüsi- ja visualiseerimisvahendite abiga tõlgendada, suudavad audiitorid riske paremini tuvastada ning nendega tegeleda.

Suuremahulised andmebaasid koguvad, talletavad ja töötlevad terabaitidesse ulatuvates kogustes andmekogumeid, mida auditeerimisel arvesse võtta. Näiteks EY Helix, meie ülemaailmne auditianalüüsi tööriist, on analüüsinud kõigest 12 kuu jooksul enam kui 250 miljardi andmerea jagu erinevaid sissekandeid. 

Tehnoloogia täielikuks lõimimiseks auditeerimisse läheb siiski veel aega. Laialdasema kasutuselevõtu õnnestumise võti on usaldus: andmete turvaline hoiustamine ja privaatsusküsimused. Ettevõtted, kes esitavad oma tegevuse kohta üksikasjalikku informatsiooni, tahavad olla kindlad, et audiitorfirmale usaldatud andmed on kaitstud. Seepärast peavad audiitorid suutma klientidele tõestada, et kasutavad uusimaid tehnoloogiaid ning töökindlaid turvasüsteeme, mis kaitsevad klientide kalleimat vara – andmeid – rikkumise ja lekete eest.

Vaatamata tehnoloogia tohutule võimekusele on siiski oluline märkida, et auditeerimine on üks neist valdkondadest, mis ei saa kunagi põhinema vaid masinatel. Inimaudiitorite otsustusvõime, kogemused ja valdkondlikud teadmised on endiselt olulised. Just audiitorite põhjalik arusaam oma tööst võimaldab tehnoloogiat erinevates auditiprotsessi osades kõige paremini rakendada, et saada ettevõtte toimimisest parim võimalik ülevaade. Hea tasakaal andmete, tehnoloogia ja inimmõistuse vahel tagab kõigile huvirühmadele arusaadavama ja väärtuslikuma auditi.

Viide

Loe täispikka Hermann Sidhu poolt kirjutatud inglise keelset artiklit siit.

Sellest artiklist

Autor: Stan Nahkor

EY Eesti auditiosakonna partner

Pühendunud klientide abistamisele, et toetada neid nende vajadustele vastava lahenduse leidmisel. Kahe kauni tütre isa. Armastab tegeleda tennise ja fotograafiaga.