22. detsember 2020
EY Tax Calculations Laptop

Investoritel on võimalik maksude kaudu veel oma tulu suurendada

Autor: Ranno Tingas

EY Eesti maksuosakonna partner

Maksujurist. 20 aastat kogemust maksunõustamise alal ja juhtivates rollides. Üks Eesti parimaid maksunõustajaid, kes on toodud esile ka Euromoney tippnõustajaid koondavas väljaandes.

22. detsember 2020

Kui loodusel on aastavahetusest ükskõik, siis füüsilise isiku kassapõhise maksuarvestuse jaoks on väga suur vahe, kas mingi tulu laekub või kulu tasutakse 31. detsembril või 1. jaanuaril. Seega on praegu hea hetk vaadata üle, mida peaks füüsilise isiku tulumaksuarvestuse jaoks veel selle aastanumbri sees tegema.

Järgmisel aastal pole tulemas investorite jaoks märkimisväärseid muudatusi peale pensioni II samba reformi, kuid enne aasta lukku löömist tasub vaadata, kas on võimalik veel maksuplaneerimise kaudu oma maksukulusid vähendada ja maksutagastust suurendada.

Kuigi Eestis on investeerimiskonto olnud juba aastast 2011, siis on jätkuvalt neid, kes seda ei kasuta, või on olukordi, kus seda ei saagi kasutada.

Näiteks on väärtpabereid, mis ei kvalifitseeru finantsvaraks investeerimiskonto süsteemi jaoks või mis on ostetud enne investeerimiskonto loomist või on lihtsalt kogemata ostetud investeerimiskontoks mitteoleva arvelduskonto vahenditest.

Kes investeerimiskontot ei kasuta, võiks kahjumis aktsiad maha müüa

Seega sõltumata põhjustest, on jätkuvalt põhjust selgitada väärtpaberitulu maksustamisest n-ö tavasüsteemis, mis tähendab, et konkreetsel aastal saadud väärtpaberitehingute kasu maksustatakse.

Ootamatuste vältimiseks tasuks juba praegu välja arvutada võimalik maksukohustus 2020. aasta väärtpaberitehingute kasumilt ning kasumi korral võib kaaluda kahjumis väärtpaberite müüki, et tasaarveldada tekkinud kahjum aasta jooksul tekkinud väärtpaberitehingute kasumiga. Loomulikult tuleb arvestada ka müügiga kaasnevaid tehingutasusid ja investeerimisstrateegiat tervikuna.

Kui aga on soov müüa kasumis väärtpabereid, siis nende müüki tasuks maksupõhjustel kaaluda pigem uue aasta alguses, sest sellisel juhul tuleb saadud kasult maksta tulumaks alles 1. oktoobriks 2022. aastal. Väärtpaberite müügi puhul peab arvestama, et maksustamisel on määrav raha laekumise kuupäev, mitte tehingukorralduse tegemise kuupäev.

Olulisemad põhimõtted maksuplaneerimisel

1. Kes investeerimiskontot ei kasuta, peab maksma väärtpaberite müügilt teenitud kasumilt tulumaksu. Juhul, kui investoril on tehingutelt aasta jooksul teenitud kasumit, võiks müüa maha mõned kahjumis aktsiapositsioonid, et tulumaksukohustus oleks väiksem või null. Kasumis väärtpabereid tasuks müüa uuel aastal.

2. Investeerimiskonto kasutajad peavad maksma tulumaksu siis, kui nende väljamaksed kontolt ületavad aastate jooksul tehtud sissemaksete jääki.

3. Kinnisvarasse, valuutadesse, krüptorahadesse või läbi ühisrahastuse investeerijatel on maksunduse seisukohalt kasulikum tegutseda äriühingu vormis, mitte eraisikuna.

4. III sambas on maksustatavast tulust mahaarvatavad 15% ulatuses brutosissetulekust, kuid mitte rohkem kui 6000 euro ulatuses. Praegu on hea võimalus veel enne aastalõppu suurendada oma järgmise aasta tulumaksutagastust ja samas investeerida.

5. Koolituskulude, eluasemelaenu intresside ning tulumaksusoodustusega heategevuslike annetuste tegemisel peab arvestama piirmäära 1200 eurot (kuid mitte rohkem kui 50% maksustatavast tulust), kusjuures eluasemelaenu intresside mahaarvamine ei saa ületada 300 eurot.

Investeerimiskonto kasutajad veendugu, et väljamaksed ei ületaks sissemakseid

Investeerimiskonto on väga mugav abivahend neile, kes ei taha äriühingu kaudu investeerida, kuid soovivad ise otsustada, millal kasumit välja võtta ja sellelt tulumaksu maksta. Lisaks on investeerimiskonto eeliseks, et erinevalt äriühingust ei teki portfelliinvesteeringute dividendidelt tulumaksuga topeltmaksustamist.

Siiski sobib investeerimiskonto vaid kindlalt määratletud finantsvara puhul – krediidiasutuse hoiused, kaubeldavad väärtpaberid jne. Kuna investeerimiskonto puhul toimub maksuarvestus, lähtudes sissemaksete saldost, siis ei mõjuta maksukohustusi kalendriaasta vahetumine.

Vastupidiselt peab investor investeerimiskonto kasutamisel olema veendunud, et tema väljamaksed investeerimiskontolt ei ületa ühelgi ajahetkel sissemaksete jääki, sest vastasel korral on maksukohustus tekkinud.

Osaühingu kaudu investeerijatel tuleb koostada majandusaasta aruanne

Osaühingu kaudu investeerija jaoks on kalendriaasta vahetumisest olulisem see, millal saab läbi tema äriühingu finantsaasta, sest siis tuleb koostada majandusaasta aruanne.

Kui keegi investeerib kinnisvarasse või kaupleb valuutade või krüptorahadega või investeerib läbi ühisrahastuse, siis ilmselt on vähemalt maksunduse seisukohalt sageli kasulikum tegutseda äriühingu vormis, sest füüsilise isikuna on küll maksukohustus tuludelt, aga sellised kahjumid ei vähenda kahjuks maksustatavat tulu.

Enne aastalõppu on veel võimalik suurendada järgmise aasta tulumaksutagastust

Üheks meeldivaks osaks maksustamisel on mahaarvamiste tegemine tulust, kuid neid võimalusi on aastate jooksul nii arvuliselt kui ka rahalise piirmäära poolest oluliselt vähemaks jäänud.

Siiski on maksed pensioni III sambasse jätkuvalt mahaarvatavad 15% ulatuses maksustatavast brutotulust, kuid mitte rohkem kui 6000 euro ulatuses. Seega on hea võimalus veel enne aastalõppu suurendada oma järgmise aasta tulumaksutagastust ja samas investeerida.

Koolituskulude, eluasemelaenu intresside ning tulumaksusoodustusega heategevuslike annetuste tegemisel peab arvestama piirmäära 1200 eurot (kuid mitte rohkem kui 50% maksustatavast tulust), kusjuures eluasemelaenu intresside mahaarvamine ei saa ületada 300 eurot.

Maksuvaba tulu suurus sõltub sissetulekutest

Kui aasta sissetulek on alla 25 200 euro ehk alla 2100 euro kuus, siis mõjutab igasugune täiendav maksustatav tulu (ja erandina ka dividenditulu ning välismaa palgatulu) maksuvaba tulu suurust. Kahtluse korral saab kontrollida e-maksuameti süsteemist oma 2020. aasta sissetulekute suurust ja võimaliku juurdemakse või tagasimakse suurust.

Iga inimene saab tehingute tegemisel ja raha saamisel otsustada, kummal aastal raha peaks laekuma (näiteks maksustatava kinnisvara või väärtpaberite müümisel, üüritulu laekumisel), sest see mõjutab kalendriaasta sissetulekute suurust ja seega ka maksuvaba tulu suurust.

Füüsilisest isikust ettevõtja on hääbuv ettevõtlusvorm

FIE saab suunata oma laekumised erikontole ja sel juhul lükkub maksustamine edasi järgmisesse kalendriaastasse, kusjuures maksustamine on järgmisel aastal ainult juhul, kui siis võetakse raha erikontolt välja ja seda ei kasutata ettevõtlusega seotud kulude tegemiseks.

FIE-l tasub mõelda, kas see hääbuv ettevõtlusvorm on ikka tema jaoks parim või on mõistlikum tegutseda äriühingu vormis või hoopis hakata kasutama ettevõtluskontot, kui ettevõtluse sisu seda võimaldab.

Kokkuvõttes võib öelda, et keskenduda ei tasuks ainult lõppeva aasta maksukohustuste suurusele, vaid kaaluda, milline vorm on pikemas perspektiivis parim investeeringute tegemiseks või ettevõtlusega tegelemiseks.

Viide

Enne aasta lõppu peaks üle vaatama, mida peaks füüsilise isiku tulumaksuarvestuse jaoks veel selle aastanumbri sees tegema ning miks kinnisvara, valuutade, krüptoraha ja ühisrahastuste investorid võiks tegutseda ettevõtte all.

Artikkel ilmus Äripäevas: 
https://www.aripaev.ee/borsiuudised/2020/12/22/investoritel-on-voimalik-maksude-kaudu-veel-oma-tulu-suurendada

Sellest artiklist

Autor: Ranno Tingas

EY Eesti maksuosakonna partner

Maksujurist. 20 aastat kogemust maksunõustamise alal ja juhtivates rollides. Üks Eesti parimaid maksunõustajaid, kes on toodud esile ka Euromoney tippnõustajaid koondavas väljaandes.