Kannamme vastuuta yhteiskuntamme kehityksestä

  • Jaa

Yritysvastuu on EY:n liiketoiminnan ytimessä. Sitoutuminen yhteiskunnan, koulutuksen, yrittäjyyden ja ympäristön kestävään kehitykseen pohjustaa kaikkea toimintaamme. Tavoitteenamme on vastuullinen yhteiskunta, joka suojelee ympäristöä, kasvaa kestävästi, kouluttaa jälkipolvia ja menestyy edistämällä innovaatioita ja tukemalla uusia yrityksiä.

Tiedostamme, että tilintarkastusyhteisönä ja liikkeenjohdon konsulttina päätöksemme ja tekomme vaikuttavat paitsi asiakkaisiimme, myös meitä ympäröivään maailmaan ja sen hyvinvointiin. Siksi otammekin toimintamme tarkoituksen −paremman työ- ja liike-elämän sekä toimivamman maailman rakentamisen − vakavasti, ja toteutamme sitä monipuolisin tavoin.

Tarjoamme yhteiskuntavastuun palveluja
Tehokas raportointi tarkoittaa paljon muutakin kuin oikeiden tilinpäätöslukujen julkaisemista. Yrityksiä arvioidaan entistä enemmän myös ei-rahamääräisen informaation pohjalta. Yhteiskuntavastuun palvelumme auttavat yrityksiä ymmärtämään tärkeimpien ei-rahamääräisten tekijöiden vaikutuksen liiketoiminnalliseen suorituskykyyn. Lue lisää yhteiskuntavastuun palveluistamme.

Huolehdimme henkilöstöstämme
Toimintamme lähtökohtana on huolehtia henkilöstöstämme, ja sen mukaisesti panostammekin työntekijöihimme ja heidän kehitykseensä. Tarjoamme asiantuntijoidemme kehittymisen tueksi erilaisia vaihtoehtoja, koska tiedämme, että heidän osaamisensa ja ammattitaitonsa mahdollistavat ainutlaatuisen asiakaspalvelun ja toimivan työyhteisön. Lue lisää työskentelystä EY:llä.

Kannustamme kasvuyrittäjyyttä
Aktiivinen yritystoiminta edesauttaa yhteiskunnan vaurautta luomalla uusia työpaikkoja, lisäämällä ostovoimaa ja tuottamalla verovaroja yhteiskunnan tueksi. EY Entrepreneur Of The Year -ohjelman tarkoituksena on lisätä yleistä kiinnostusta kasvuyrityksiin ja yrittäjyyteen. Kilpailun avulla etsimme menestyviä yrittäjiä ja nostamme heidät kansallisiksi esikuviksi. Lue lisää Entrepreneur of the Year -ohjelmastamme.

EY on myös ollut kahden vuoden mittaisen kauden RheaChallenge-mentorointiohjelman kumppani. Ohjelmassa mentoreina toimivat suomalaiset naisjohtajat sekä aktoreina naisvetoiset start-upit. Lue lisää RheaChallenge-ohjelmasta.

Toimimme huipputiimeissä
Haluamme jakaa osaamistamme ja asiantuntemustamme yhteishyödylliseen käyttöön building a better working world -hengessä. Asiantuntijamme ovat vuosien varrella valmentaneet ja auttaneet erilaisia opiskelija-, startup- ja järjestötiimejä vapaaehtoisesti. Kumppanuudet tarjoavat henkilöstöllemme uusia kokemuksia, elämyksiä ja vastapainoa työhön.

Tuemme järjestöjen toimintaa
EY on mukana monipuolisessa järjestötoiminnassa. Olemme tukeneet mm. Naisten Pankin, Punaisen Ristin, Pelastakaa Lapset ry:n ja Maailman Luonnon Säätiön kampanjoita sekä toimineet Suomen Kansallisoopperan yhteistyökumppanina. Meidät voi bongata vaikkapa siivoamasta Töölönlahtea tai juhlistamasta Nenäpäivää. Henkilöstömme järjestää myös itsenäisiä varainkeruuhankkeita, esimerkiksi Joulupuukeräyksen yhteydessä.

Ympäristöpolitiikkamme
EY:llä on Suomessa oma ympäristöpolitiikka, jota noudattamalla toteutamme yritysvastuullisuuttamme ympäristön kestävän kehityksen osalta. Olemme sitoutuneet pienentämään ympäristövaikutustamme mm. jätteidenkäsittelyjärjestelyiden avulla, parantamalla energiatehokkuutta ja huomioimalla ympäristönäkökulmat toimitilojemme suunnittelussa. Kannustamme myös henkilöstöä ja alihankkijoitamme huomioimaan ympäristövaikutukset työssään. Uusi toimistomme Helsingissä, EY-talo Alvar Aallon kadulla, on LEED-sertifioitu.

Taistelemme korruptiota vastaan
Toimimme yhteistyössä lahjontaa ja korruptiota tarkkailevan Transparency Internationalin (TI) kanssa. Korruptio on vakava ongelma, joka muun muassa vaikeuttaa lainmukaista hallintoa, lisää köyhyyttä ja heikentää demokratiaa. EY tukee tunnetuimman korruption mittaustyökalun Corruption Perceptions Indexin (CPI) kehittämistä. Indeksi arvioi korruption esiintymistä 180 eri maassa. Se auttaa kartoittamaan korruptiolle alttiit alueet ja pyrkii edistämään hyvän hallinnon periaatteita globaalisti.

Lisätietoja yritysvastuustamme saat kansainvälisiltä sivuiltamme.