Monimuotoisuus ja suvaitsevaisuus

  • Jaa

Asiakkaidemme laajentaessa toimintaansa globaaleille markkinoille, meidän tulee pystyä vastaamaan näihin uusiin tarpeisiin.


Globaalisti koordinoidun toimintamme avulla pystymme tarjoamaan kullekin asiakkaallemme parhaan mahdollisen palvelutiimin, jolla varmistamme parasta palvelua osaamisen, näkemyksen ja kulttuurisen tuntemuksen osalta.

Monimuotoisten tiimien on osoitettu kannustavan kekseliäisyyteen sekä tuottavan uusia tapoja ongelmanratkaisuun. Mutta toimiakseen parhaalla mahdollisella tavalla tiimit tarvitsevat tuekseen suvaitsevaisen kulttuurin.

Monimuotoisen yhteistyön toimivuuden perusta on suvaitsevaisuudessa – oikeudenmukaisuudessa ja mahdollisuuksien tarjoamisessa. Näin toimimalla varmistamme, että erilaisuutta arvostetaan, jotta lahjakkaat yksilöt taustasta välittämättä voivat nousta huipulle, ja että mahdollisuuksia kehittyä ja edistyä tarjotaan kaikille alusta lähtien.

Varmistamalla, että kuuntelemme ja arvostamme jokaisen mielipidettä, houkuttelemme ja säilytämme parhaat osaajat ja takaamme asiakkaillemme parhaat vastaukset.


EY Suomi mukana Helsinki Pride -tapahtumassa 2019

Pride 2019

EY Suomi osallistuu vuonna 2019 yhteen Suomen suurimmista ja vaikuttavimmista kulttuuri- ja ihmisoikeustapahtumista, Helsinki Prideen, tapahtuman virallisena yhteistyökumppanina! Lue lisää aiheesta lehdistötiedotteestaamme.