Pienistä toimistoista fuusioituneen EY:n juuret yltävät Suomessa 1920-luvulle asti

  • Jaa

Tilintarkastus oli Suomessa hyvin yksilökeskeistä toimintaa aina 1980-luvun puoliväliin asti. Tilintarkastajat olivat usein voimakkaita persoonia, ja heillä oli oma yritys joko yksin tai yhdessä muutaman toisen henkilön kanssa. Useimmilla yrityksillä ei tuolloin ollut vielä mitään kansainvälisiä sidoksia.

Kun Suomen talous alkoi kasvaa voimakkaasti vuodesta 1985 lähtien, tilintarkastajien ammattikunnalle asetettiin vähitellen uusia vaatimuksia. Seuraavan viiden vuoden aikana joukko pieniä tilintarkastustoimistoja kaavaili yhdistävänsä toimintansa, ja näin syntyikin sarja sulautumisia, jonka tuloksena muodostettiin Tilintarkastajien Oy. Tähän prosessiin osallistui kuusi pientä tilintarkastustoimistoa, joiden juuret juonsivat jopa puolen vuosisadan päähän.

1990-luvun alussa paikallinen EY:n toimisto liittyi Tilintarkastajien Oy:hyn. Näin alkoi maailmanlaajuinen yhteistyö EY:n kanssa, ja yrityksen yhteiseksi nimeksi valittiin Tilintarkastajien Oy – Ernst & Young. Tällöin Suomen Pankki oli vapauttanut valuuttapolitiikkansa ja Suomi oli vahvasti integroitumassa osaksi kansainvälistä, läntistä maailmaa.

Tässä kontekstissa EY:llä koettiin tarve korkealuokkaisille, tilintarkastusta tukeville asiantuntijapalveluille, minkä seurauksena alkunsa sai EY:n asiantunteva ja ammattitaitoinen veroyksikkö.  EY on kuluneen vuosikymmenen aikana kasvanut voimakkaasti laajentaen palvelutarjontaansa myös laki- ja yritysjärjestelyihin. Samanaikaisesti ey:läisten määrä on kasvanut moninkertaiseksi.

Nyt 2000-luvulla olemme yksi Suomen johtavista, globaalisti toimivista liikkeenjohdon ja taloushallinnon asiantuntijaorganisaatioista. Juridinen yritysnimemme on heinäkuusta 2002 lähtien ollut Ernst & Young Oy. Tuttavallisemmin meidät on tunnettu EY:nä jo pitkään, ja kesällä 2013 siitä tuli globaali yritysnimemme samalla, kun uudistimme logomme ja määrittelimme toimintamme tarkoituksen, joka on "Building a better working world".

Tutustu EY:n historiaan.