EY:n perhe- ja kasvuyrityspalvelut

Taloushallinnon ulkoistaminen

  • Jaa

EY:n tarjoamat taloushallinnon ja hallinnon kehittämispalvelut tulevat pk-yritykselle tarpeeseen erityisesti silloin, kun omaa taloushallinto-organisaatiota tai henkilöstöhallintoa ei vielä ole, mutta asioita halutaan silti viedä nopeasti ja asiantuntevasti eteenpäin. Näin voi käydä esimerkiksi kasvu-uran auetessa tai kansainvälistymisen kynnyksellä.

Taloushallinnon ulkoistaminen osittain tai kokonaan voi yhtä hyvin tulla ajankohtaiseksi yrityksen henkilöresurssien muuttuessa, yritysjärjestelyjen myötä tai ylipäätään tilanteessa, jossa yrityksessä havaitaan tarvetta taloushallinnon toimintojen tehostamiselle.

EY:n palveluun sisältyy:
  • Alkukartoitus asiantuntijan kanssa
  • Taloushallinnon kehittämistarpeiden selvittäminen
  • Perusteltu ehdotus toimenpiteistä
  • Ulkoistuskumppanin valinnassa tai taloushallinnon uudelleen organisoinnissa avustaminen
  • Vastuujakojen määrittelemisessä avustaminen osana taloushallinnon kehittämishanketta
  • Hankkeen seuranta ja mahdollisten seuraavien vaiheiden suunnittelu

Täsmäapua taloushallinnon kehittämiseen yrityksesi tarpeiden mukaan

EY:n asiantuntijat selvittävät kanssasi yrityksesi taloushallinnon tilanteen ja sen kehittämistarpeet perusteellisesti. Kartoituksessa huomioimme sekä lakisääteiset velvoitteet että omistajan ja johdon vaatimukset. Selvityksen perusteella laadimme toimenpide-ehdotuksen, joka sisältää selkeän suunnitelman taloushallinnon uudistamiseksi.

Mahdollisen ulkoistusprosessin äärellä autamme palveluntuottajien valinnassa. Prosessin edetessä avustamme työtehtävien vastuujakojen laadinnassa varmistaen, että yrityksesi taloushallinto toimii ja tuottaa oikeaa, ajantasaista informaatiota myös muutoksen pyörteissä.

Kiinnostuitko? Jätä meille yhteydenottopyyntö tai ota yhteyttä asiantuntijoihimme.

 

"En ensin ymmärtänyt, kuinka moninainen ulkoistusprosessi on. Onneksi löysimme hyvän, meille räätälöidyn toimintamallin, jossa liikekirjanpito ja palkanlaskenta ulkoistettiin. Palkkasimme myös controllerin, joka tuntee liiketoimintamme ja toimii yhteyshenkilönä palveluntuottajaan. Onnistuimme, koska päivittäisten rutiinien vastuut ja valvontakohdat sovittiin selkeästi, myös päätös panostaa omaan controlleriin oli oikea."