EY:n perhe- ja kasvuyrityspalvelut

Hyvän hallintotavan kehittäminen

  • Jaa

Liiketoiminnan tai yritysrakenteen muuttuessa yrityksen hallintotavan (corporate governance) jäntevöittäminen on tärkeää tai jopa välttämätöntä yrityksen tehokkaan toiminnan turvaamiseksi. 

EY:n palveluun sisältyy:
  • Alkukartoitus asiantuntijan kanssa
  • Yrityksen hallinnon kehittämistarpeiden selvittäminen
  • Perusteltu toimenpide-ehdotus ml.  toimialan parhaat käytännöt
  • Yrityksen hallinto-ohjeistuksen laadinnassa avustaminen
  • Lainsäädännöllisten tekijöiden huomioiminen osana yrityksen hallintoa
  • Hankkeen seuranta ja mahdollisen seuraavan vaiheen suunnittelu

Selkeät suuntaviivat hallintotavan kehittämiseksi

Asiantuntijamme selvittävät kanssasi hallintotavan kehittämistarpeet huomioiden liiketoiminnan muutokset, lakisääteiset asiat sekä omistajien ja johdon vaatimukset.

Laadimme selkeän ehdotuksen, jossa on yksiselitteiset suuntaviivat hallintotavan kehittämiseksi. Yrityksen tarpeista riippuen, voimme myös laatia kokonaisen hallintokoodin ja toimintasuunnitelman kanssanne.

Kiinnostuitko? Jätä meille yhteydenottopyyntö tai ota yhteyttä asiantuntijoihimme.

 


  

"Yrityksemme omistus- ja rakennemuutoksen seurauksena hallinto-työskentelymme oli epämääräistä, toimitusjohtajana minun oli vaikea tietää mikä on hallituksen tahtotila. Riskienhallintakaan ei vastannut enää yrityksen tarpeita. EY:n asiantuntijoiden kanssa kävimme hallintomallimme ongelmakohdat läpi ja laadimme kattavan hallinto-ohjeistuksen. Sen seurauksena yrityksen hallinto selkeytyi ja johtamistyöni helpottui. Henkilöstön työtyytyväisyys parani ja uusi palkitsemisjärjestelmä osoittautui todella onnistuneeksi."