EY:n perhe- ja kasvuyrityspalvelut

Rahoitusneuvottelut ja luottohakemuksen laadinta

Case-esimerkkejä

  • Jaa

Aika on rahaa, varsinkin yrittäjälle. Kasvu vaatii varoja, ja vaikka yritystoiminta olisikin vakiintunutta, voi ajankohtainen investointi, yrityskauppa tai muu tärkeä rakenteellinen muutos edellyttää lisärahoitusta. Matkan varrella myös käyttöpääoma tai pankkitakaus voi tulla tarpeeseen. Tutustu case-esimerkkeihimme:
 

Yritys A halusi ostaa yritys B:n osakekannan

Yhteistyö yritysostoa harkitsevan asiakkaan kanssa alkoi EY:n perhe- ja kasvuyrityspalvelutiimin tekemällä arvonmäärityksellä kohdeyhtiön liiketoiminnasta ja osakekannan arvosta. Arvonmäärityksen jälkeen EY:n yritysjuristit laativat indikatiivisen tarjouksen kohdeyhtiön osakkeiden ostosta. Indikatiivinen tarjous sisälsi myös yrityskaupan rahoituksen esiselvityksen.
Tarjousprosessin aikana EY avusti jatkuvasti kauppaneuvotteluissa ja laati taustalla kassavirtalaskelmia sekä hanke-esitystä rahoittajien kilpailutusta varten. Kaupan esisopimus laadittiin, kun rahoitus oli varmistunut ja yrityslainaan tarvittavat vakuudet oli hankittu. Myös esisopimukseen liittyvän due diligence -tutkimus hoitui EY:n tilintarkastajista, veroasiantuntijoista ja lakimiehistä koostuvan tiimin toimesta.

Lopputuloksena syntyi yrityskauppa, jonka riskit tulivat esiin jo tarjousprosessin aikana, joten niiden vaikutus voitiin ottaa huomioon kauppahinnassa. Kaupanteon jälkeen ostava yritys pääsi heti aloittamaan yhtiöiden liiketoimintojen integroinnin ja varmisti näin kannattavan toiminnan jatkumisen keskeytyksettä.
 

Yritys halusi ostaa kiinteistöosakeyhtiön osakekannan

EY:n perhe- ja kasvuyrityspalvelutiimin yhteistyö asiakkaan kanssa alkoi tutustumalla sekä kohteeseen että myyjän teettämään kiinteistöarvonmääritykseen. Kokeneet asiantuntijamme antoivat kiinteistöstä tehdystä arvonmäärityksestä nk. second opinion -lausunnon , jonka avulla arvonmäärityksen teoreettinen pohja saatiin yhteneväiseksi normaalisti käytettyjen kiinteistöarvonmääritystapojen kanssa.

Tämän jälkeen aloitettiin kiinteistön vuokrasopimusten läpikäyminen, jonka avulla voitiin mallintaa tuleva kassavirta koko lainanmaksusuunnitelman ajalle. Samalla asiakkaan kanssa päätettiin kiinteistökaupalle verotehokas rakenne ja sillä varmistettiin, että sijoituskohde pystyy kantamaan lainanhoitokulut sekä muut kiinteistöön liittyvät taloudelliset velvoitteet itsenäisesti. Mallinnuksen ja esisopimuksen jälkeen laadittiin hanketiivistelmä perusteluineen rahoittajien kilpailutusta varten.

Lopputuloksena yritys sai haluamansa kiinteistön, jonka hankinta mahdollistaa yritystoiminnan laajentumisen tulevaisuudessa. Hankintaprosessin aikana kiinteistöomistukseen liittyvät taloudelliset riskit on jo valmiiksi mallinnettu ja siten sekä yrityksen että rahoittajien tiedossa.
 

Startup-yrityksen rahoituksen hankinta

Toimeksiantomme startup-vaiheessa olevan yrityksen liiketoimintasuunnitelman työstämisestä alkoi EY:n tiimin tutustumisella asiakkaan tuoteinnovaatioon. Sen pohjalta mallinsimme yhdessä asiakkaan kanssa yrityksen ansaintalogiikkaa ymmärrettävään muotoon. Samalla laadimme pidemmän aikavälin liiketoimintasuunnitelman, joka sisälsi rahoituskierrosten kassavirtavaikutukset sekä hahmotelman uusien osakkaiden osakeosuuksista ja tarvittavasta vieraan pääoman ehtoisesta rahoituksesta. Myös yritysrakenteen suunnittelu kuului toimeksiantoon.

Suunnittelun edetessä suotuisasti, koottiin kattava esittelyaineisto rahoitusneuvotteluja varten.

Lopputuloksena asiakas sai paremman käsityksen oman tuoteideansa taloudellisista mahdollisuuksista sekä rajoitteista, ja myös suuntaviivat yrityksen organisaation kehittämiseen jatkossa. Rahoitusneuvotteluihin koottu esittelypaketti teki tehtävänsä ja sijoittajakierrokset avasivat yritykselle uusia ovia. Kun lyhyen aikavälin rahoitus varmistui, se mahdollisti hankkeen etenemisen kohti laajempaa kaupallista vaihetta.


Tehdään seuraava case-esimerkki sinun yrityksestäsi, jätä meille yhteydenottopyyntö tai ota yhteyttä asiantuntijoihimme.
 

Takaisin Rahoitusneuvottelut ja luottohakemuksen laadinta -sivulle.