Liikkeenjohdon konsultointipalvelut

Ura EY:llä - liikkeenjohdon konsultointi
 • Jaa

Liikkeenjohdon konsultointipalvelut – liiketoiminnan kehittämistä ja riskienhallintaa

Tarve osaavalle yrityskonsultoinnille on lisääntynyt, sillä liiketoimintaympäristön haastavuus, epävarmuus ja kiristyvä kilpailu asettavat yritykset vaativiin olosuhteisiin. Liikkeenjohdon konsultointi on nopeimmin kasvava toimialamme ja EY:n liikkeenjohdon konsultteja työskenteleekin jo yli 20 000 ympäri maailman.

Rakennamme asiakkaillemme ratkaisuja suorituskyvyn parantamiseen, liiketoiminnan kasvuun, riskien parempaan hallintaan, talousohjaukseen ja tietoteknisten ratkaisujen kehittämiseen. EY:n globaali työympäristö, laaja asiakaskunta sekä monialainen osaajajoukko tarjoavat asiantuntijoillemme laajan kontaktiverkoston ja mahdollisuuden toimia erilaisissa tehtävissä paitsi Suomessa myös ulkomailla.

Liikkeenjohdon konsultointipalvelumme jakautuvat seitsemään eri yksikköön:

Customer

Osana Customer -tiimiä pääset suunnittelemaan, kehittämään ja implementoimaan markkina- ja asiakasstrategioita. Projektimme liittyvät esimerkiksi digitaalisuuteen, tuotteisiin, hinnoitteluun, promootion ja erilaisten kanavien hallintaan. Asiantuntijamme rakentavat ratkaisuja kestävien ja kannattavien asiakas-, markkinointi- ja myyntisuhteiden luomiseksi.

Finance

Finance -yksikössä pääset työskentelemään esimerkiksi rahoitussuunnittelun ja rahoitusanalyysien parissa sekä erilaisissa muutostilanteissa suunnittelemaan uusia toimintatapoja ja järjestelmiä. Tiimimme pyrkii riippumattoman ja ratkaisukeskeisen lähestymistavan avulla parantamaan pk-yritysten, suurien kansainvälisten yritysten sekä julkisten organisaatioiden taloudellista suoriutumista.

IT Advisory

Työtehtäväsi IT Advisory -tiimissä voivat liittyä esimerkiksi IT-strategiaan, IT-prosesseihin, governance arkkitehtuuriin tai infrastruktuurin suunnitteluun. Tietotekniikka ja erilaiset IT -järjestelmät ovat usein ratkaisevassa asemassa koko yrityksen menestymisessä markkinoilla ja työllään tiimimme auttaa yrityksiä parantamaan liiketoimintansa suorituskykyä.

IT Risk Assurance

ITRA -tiimimme asiantuntijat työskentelevät tietoturvan hallinnoinnin arvioinnin ja kehittämisen sekä tietotekniikkaan liittyvien riskien tunnistamisen ja hallinnoinnin parissa. ITRA –tiimissä pääset mukaan esimerkiksi GRC-työkalujen suunnitteluun, kehitykseen sekä käyttöönotossa avustamiseen. Työtehtäviisi voivat myös kuulua tilintarkastustoimintaamme tukevat tarkastukset sekä yritysten sisäisen tarkastustoiminnan kehittäminen ja toteuttaminen.

Risk

Tiimissämme tehtäväkenttääsi kuuluvat esimerkiksi sisäinen tarkastus sekä riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan kehittäminen. Tehokas riskienhallinta paitsi suojelee yrityksen jo olemassa olevaa omaisuutta, mutta myös mahdollistaa paremman ja nopeamman päätöksenteon, matalammat kustannukset ja tehokkaamman toiminnan.

Strategy

Tiimissämme pääset tekemään tiivistä yhteistyötä asiakkaiden strategisen johdon kanssa. Autamme yrityksiä muuntamaan liiketoimintamallit vastaamaan muuttuneita markkinaolosuhteita työskentelemällä esimerkiksi strategisen visioinnin, data-analytiikan sekä uusien toimintamallien löytämisen parissa.

Supply Chain & Operations

Asiantuntijanamme analysoit toimitus- ja hankintaketjuja, esität suosituksia ketjujen tehostamiselle sekä olet mukana implementoimassa uusia toimenpiteitä käytäntöön. Työllämme tuemme organisaatioita liiketoimintaketjujen jatkuvassa kehittämistyössä.

Liiketoiminnan vahvistaminen

Performance Improvement -tiimimme toimii asiakasyritystemme riippumattomana neuvonantajana, ja auttaa niitä kohtaamaan liiketoiminnan suorituskyvyn parantamiseen liittyvät haasteet. Alan asiantuntijoista koostuvassa tiimissämme tuot esille omat näkemyksesi ja ratkaisuehdotuksesi asiakkaidemme kehityskohteisiin.

Performance Improvement -liiketoimintalinjaan kuuluu neljä merkittävää palvelukokonaisuutta: IT Advisory, Finance, Supply Chain sekä Customer. Tiimissämme pääset työskentelemään halukkuutesi ja osaamisesi perusteella muun muassa seuraavien osa-alueiden parissa:

 •  Suorituksen johtamisen ja mittaamisen kehittäminen
 • Taloushallinnon ja tukitoimintojen kehittäminen, transformaatiot ja ulkoistus
 • Toimitusketjun hallinta
 • Markkina- ja asiakasstrategioiden kehittäminen
 • Kansainvälisten toimintamallien kehittäminen
 • Tietohallintotoiminnan kehittäminen
 • IT-projektien johtaminen
 • Järjestelmä- ja toimittajavalinnat

Teet myös tiivistä yhteistyötä muiden liiketoimintalinjojen asiantuntijoidemme kanssa. Autamme sinua saavuttamaan uratavoitteesi tukemalla ammatillista kehitystäsi sekä tarjoamalla mahdollisuuden työskennellä erilaisten asiakkaiden ja projektien parissa.

Tunnista riskit ja hallitse niitä

Riskienhallinnalla suojataan yritystoimintaa ja edistetään suorituskyvyn ja tuloksen parantamista. Autamme tunnistamaan asiakkaidemme liiketoiminnan kannalta kriittiset riskit ja luomme tehokkaita menettelyjä niiden hallitsemiseksi.

Riskienhallinnan ammattilaisena pääset työskentelemään alansa johtavien organisaatioiden kanssa. Autat asiakkaitamme kehittämään riskienhallintaa ja sisäistä valvontaa sekä tuotat olennaiseen keskittyvää sisäisen valvonnan varmennusta sisäisten tarkastusten muodossa. Kansainvälisen verkostomme tuen ja monipuolisten haasteiden kautta syvennät asiantuntemustasi.

Tietotekniikan ja tietoturvallisuuden hallintaa

Tietotekniikka ja erilaiset IT-järjestelmät ovat usein ratkaisevassa asemassa koko yrityksen menestymisessä markkinoilla. ITRA-tiimimme auttaa yritystä hallinnoimaan tietotekniikkaansa siten, että se tukee mahdollisimman hyvin yrityksen liiketoiminnan vaatimuksia.

Tarjontaamme kuuluvat monentyyppiset räätälöidyt palvelut, kuten yleisen tietoturvan hallinnoinnin arviointi ja kehittäminen, tietotekniikkaan liittyvien riskien tunnistaminen ja hallinnointi sekä erilaisten GRC (governance, risk and compliance) -työkalujen suunnittelussa, kehityksessä ja käyttöönotossa avustaminen, tilintarkastustoimintaamme tukevat tarkastukset sekä yritysten sisäisen tarkastustoiminnan kehittäminen ja toteuttaminen. ITRA-tiimissämme autat asiakkaitamme varmistamaan, että IT tukee liiketoiminnan tarpeita täysipainoisesti.

Tiimissämme pääset työskentelemään halukkuutesi ja osaamisesi perusteella mm. seuraavien osa-alueiden parissa:

 • IT riskienhallinnan kehittäminen
 • Tietoturvallisuuden hallinnan kehittäminen ja auditointi (mm. ISO 27001)
 • Verkkoympäristöjen tietoturva-auditoinnit
 • Riskikartoitukset ja liiketoiminnan jatkuvuussuunnittelu
 • Järjestelmäkontrollien kehitys ja testaus
 • Toimittajavalinnat
 • Tietojen käsittely- ja hallinnointiratkaisut
 • Palveluntarjoajille tehtävät riippumattoman osapuolen lausunnot (ISAE 3402)