Tilintarkastuspalvelut

EY - Careers
  • Jaa

Tilintarkastuspalvelut – tiedon paikkansapitävyys ja luotettavuus ovat yrityksille elintärkeitä

EY:n tilintarkastaja on aikaansa seuraava laskennan huippuammattilainen ja yrityksen ylimmän johdon luotettu neuvonantaja. Meillä pääset tekemään töitä eri toimialojen parissa ja asiakaskirjo vaihtelee kasvuyrityksistä monikansallisiin suuryhtiöihin.

Tilintarkastuspalveluidemme laaja kenttä tarjoaa sinulle mahdollisuuden ammattitaitosi kehittämiseen. Tuemme kehittymistäsi ja palkitsemme hyvät saavutukset. Meillä saat käyttöösi modernit työkalut ja resurssit, joiden avulla autat asiakkaitamme menestymään haasteellisessa ympäristössä.

Auditing

Tilintarkastuksen ammattilaisenamme sinulla on elintärkeä rooli talouselämässä. Tilintarkastaja on riippumaton osapuoli, joka varmentaa, että yritykset toimivat yhdenmukaisesti voimassaolevien laskentaperiaatteiden kanssa. Näin yritykset, sijoittajat ja päättäjät voivat luottaa yritysten tuottamaan tietoon taloutensa ja toimintansa tilasta.

Financial Accounting Advisory

Tilinpäätöksien ja kirjanpidon neuvontapalveluissamme autat asiakasyrityksiä jatkuvasti kehittyvien kansainvälisten IFRS-laskentastandardien käytössä. Työhön kuuluvat mm. uusien standardien yksilölliset vaikutusanalyysit tilinpäätöksiin, erilliset lausunnot IFRS-standardien soveltamisesta sekä asiakaskohtaiset koulutukset.

Fraud Investigation and Dispute Services

Väärinkäytöksiin ja erimielisiin selvityksiin erikoistuneissa FIDS-palveluissamme työskentelet lahjonnan, korruption ja muunlaisten väärinkäytösten ennaltaehkäisyn ja torjunnan parissa. Selvitämme väärinkäytösepäilyjä luottamuksellisesti ja hienovaraisesti sekä arvioimme erilaisten riita-asioiden taloudellisia vaikutuksia. Tarvittaessa annamme tutkimustemme tuloksista asiantuntijatodistajan lausunnon.

Climate Change & Sustainability Services

Yritys- ja ympäristövastuupalveluissamme työskentelet tiedon tuottamisen ketjujen sekä tiedon riittävyyden ja tarkkuuden varmennuksen parissa. Yhteiskuntavastuuraportointi antaa taloudellisia tunnuslukuja ja tietoa yhtiön ympäristö-, sosiaalisesta ja eettisestä vastuusta.

Tilintarkastajana olet talouselämän keskipisteessä

Tilintarkastuksen ammattilaisilla on keskeinen rooli talouselämässä. Riippumattomana osapuolena varmennat, että asiakkaamme toimivat yhdenmukaisesti voimassaolevien laskentaperiaatteiden kanssa. Näin yritykset, sijoittajat ja päättäjät voivat luottaa yritysten tuottamaan tietoon taloutensa ja toimintansa tilasta.

Tue liiketoiminnan kestävyyttä

Yhteiskuntavastuun palveluiden parissa työskentelet yhtiöiden ns. kriittisten ei-rahamääräisten menestystekijöiden ja niihin liittyvän tiedon tuottamisen, riittävyyden ja varmennuksen parissa. Näiden tietojen pohjalta yhtiön sidosryhmät saavat luotettavaa tietoa ja ymmärtävät paremmin yhtiön kannalta tärkeimpien ei-rahamääräisten tekijöiden vaikutuksia liiketoiminnalliseen suorituskykyyn. Autamme yhtiöitä myös yhteiskuntavastuuraportin laatimisessa.

Auta yrityksiä pysymään ajantasalla

Nordic-alueella toimivan Financial Reporting Advisory -ryhmämme jäsenenä neuvot asiakasyrityksiä IFRS-standardien käytössä. Ryhmän asiantuntijoilla on merkittävää tietoa, näkemystä ja kokemusta IFRS-standardien soveltamisesta. Ryhmämme jäsenenä neuvot asiakasyrityksiä IFRS-standardien käytössä. Asiakaskohtaisessa neuvonnassa analysoit muun muassa uusien standardien yksilöllisiä vaikutuksia, annat erillisiä lausuntoja IFRS-standardien soveltamisesta sekä koulutat ja valmennat asiakkaitamme. Avustat lisäksi asiakkaitamme IFRS-konversioissa ja muun muassa yritysjärjestelyjen laskentakysymyksissä.

Auta ehkäisemään väärinkäytöksiä

Organisaatioiden tulee reagoida tehokkaasti väärinkäytösriskeihin, noudattaa yhä lisääntyvää sääntelyä ja hallinnoida oikein liiketoimintaan liittyviä riita-asioita. Autat asiakkaitamme hallitsemaan liike-elämän riskejä ja haasteita. Osallistut mm. väärinkäytösepäilyjen luottamukselliseen tutkintaan sekä arvioit erilaisten riita-asioiden taloudellisia vaikutuksia.