Toimialat

EY - Careers
  • Jaa

 

Vahva toimialaosaaminen on EY:n etuja

Meillä pääset työskentelemään laajasti eri aloilla toimivien yritysten parissa. Olitpa minkä tahansa palvelualueemme asiantuntija, sinulla on mahdollisuus kehittyä vahvaksi osaajaksi itseäsi eniten kiinnostavilla toimialoilla.

Globaali organisaatiomme tuottaa runsaasti eri toimialoja koskevaa tutkimustietoutta, jota pääset hyödyntämään työskennellessäsi eri palvelualueiden osaamista yhdistelevissä huipputiimeissämme.

Suomessa olemme asiantuntijoita esimerkiksi seuraavilla toimialoilla:

Kauppa- ja kuluttajatuotteet
Viimeaikaiset muutokset maailmantaloudessa ovat muuttaneet kauppa- ja kuluttajatuotetoimialaa. Entistä laatutietoisemmat kuluttajat, koveneva kilpailu sekä hintapaineet pakottavat toimialaa entistä joustavammaksi, ketterämmäksi ja tehokkaammaksi. Kauppa- ja kuluttajatuotetoimiala keskittyy voimakkaasti suorittamiseen. Toimialaosaajana työskentelet taitavassa tiimissä, joka tuntee markkinatrendit, tunnistaa niiden vaikutukset asiakkaisiimme ja auttaa heitä vastaamaan tuleviin haasteisiin.

Öljy- ja kaasu
Raaka-aineiden hintojen vaihtelu, kaukaisista sijainneista aiheutuvat kustannukset ja riskit, vararesurssien käyttöönoton vaikeus sekä tarve kehittää kustannustehokkaampaa etsintä- ja tuotantotekniikkaa tekevät öljy- ja kaasualalla työskentelemisestä erityisen haasteellista. EY:n Oil & Gas -asiantuntijana autat alan asiakkaitamme riskienhallinnassa, tuotannon optimoinnissa ja toimintojen tehostamisessa.

Julkishallinto
Julkishallinto ja tuottoa tavoittelemattomat organisaatiot ympäri maailmaa etsivät innovatiivisia toimintatapoja, joilla ne voisivat vastata nykyhaasteisiin. Osana toimialatiimiämme autat asiakkaitamme saavuttamaan tavoitteensa ja kehittämään nyky-yhteiskunnan tarvitsemia julkisia palveluita.

Energia-ala
Energia-alalla on vastassa suuria maailmanlaajuisia haasteita, jotka voivat muuttaa alan luonteen perinpohjaisesti. Avainkysymys on lisääntyvän kysynnän kattaminen, asia, joka vaikuttaa myös taloudelliseen kehitykseen. Energia-alan asiantuntijanamme hyödynnät laajaa palveluvalikoimaamme tarjotaksesi asiakkaillemme integroituja ratkaisuja ja autat heitä vastaamaan alan haasteisiin.

Life Sciences
Life Sciences -toimialaosaajamme auttavat asiakkaitamme ratkaisemaan haasteita kaikissa yrityksen kehityspolun vaiheissa, aina kasvavista biotech-yrityksistä monikansallisiin lääkealan yrityksiin. Toimeksiannot ovat vaihtelevia ja voivat olla esimerkiksi innovatiivisten yhteistyökuvioiden löytämistä, toiminnan tehostamista tai uusien markkina-alueiden identifioimista. Sinun tehtävänäsi on auttaa asiakkaitamme saavuttamaan kilpailukykyä parantavia ratkaisuja.

Kiinteistöliiketoiminta
Kiinteistöliiketoiminnan kansainvälistyminen ja monimutkaistuminen edellyttää yhä vahvempaa toimialaosaamista. Kiinteistöliiketoiminnan osaajanamme tunnet kiinteistöihin liittyvät lukuisat poikkeussäännökset ja olet osa asiantuntijaryhmäämme, jossa tilintarkastajat, vero- ja yrityskauppa-asiantuntijat sekä juristit tekevät tiivistä yhteistyötä erityiskysymysten ratkaisemiseksi. Kansainvälisissä toimeksiannoissa apunasi ovat kiinteistöliiketoimintaryhmämme 7000 asiantuntijaa ympäri maailman.

Media- ja viihdeteollisuus
Tämän päivän laaja valikoima eri mediavaihtoehtoja pakottaa media- ja viihdeteollisuuden toimijat etsimään menestystekijöitä integroitumisen ja mukautumisen kautta. Tutkit tiimimme kanssa markkinatrendejä, tarkastelet trendien merkitystä asiakkaidemme liiketoiminnalle ja autat heitä vastaamaan tulevaisuuden haasteisiin jo tänään. Samalla annat tärkeän panoksesi asiakkaidemme kilpailukyvyn parantamiseen.

Teknologia
Jatkuvasta innovaatiotulvasta, lyhennetyistä markkina-ajoista ja kuluttajien kasvaneista vaatimuksista johtuen teknologiatoimiala on jatkuvassa murroksessa. Osana toimialatiimiämme autat asiakkaitamme menestymään tässä muuttuvassa toimintaympäristössä. Tutkit tiimimme kanssa markkinatrendejä, tarkastelet niiden merkitystä asiakkaidemme liiketoiminnalle ja autat heitä vastaamaan tulevaisuuden haasteisiin.

Televiestintä
Televiestintätoimiala kohtaa nopeatempoisessa toimintaympäristössä haasteita kasvun, tehokkuuden, teknologian ja lisääntyvän säännöstelyn osalta. Toimialatiimimme jäsenenä tutkit markkinatrendejä ja arvioit niiden merkitystä asiakkaidemme toimintaan sekä autat heitä vastaamaan haasteisiin tehokkaammin ja nopeammin. Televiestintätoimialakeskuksemme sijaitsevat Pariisissa, Kölnissä, Johannesburgissa, Delhissä, Pekingissä sekä San Antoniossa. Yhteistyössä näiden keskusten kanssa autat asiakkaitamme kohtaamaan nopeasti muuttuvan maailman.

Lue lisää toimialoistamme.

EY on keskeisessä yritysmaailman asemassa kehittämässä paremmin toimivia pääomamarkkinoita ja liike-elämää. Roolimme korostuu erityisesti tiheän sääntelyn finanssialalla, jolla yritysten liiketoimintaympäristö muuttuu alati monimutkaisemmaksi ja haastavammaksi. Tämä edellyttää alan palveluilta yhtenäistä, aikaansa edellä olevaa lähestymistapaa epävarmuustekijöiden ja mahdollisuuksien hallitsemiseen.

Varainhoito
Varainhoidon palvelut kehittyvät ennennäkemättömän nopeasti. Samanaikaisesti myös kasvun ja riskien hallinta, lainsäädäntö ja viranomaisvaatimukset uudistuvat. Asiantuntijanamme olet osa globaalia varainhoidon osaamiskeskustamme, jossa liitämme yhteen ihmiset ja asiantuntemuksen ympäri maailman. Tietämyksen jakaminen auttaa meitä ennakoimaan toimialan kehitystä ja vaikutuksia asiakkaidemme liiketoimintaan. Tarjoat asiakkaillemme juuri heille olennaisia perusteltuja näkemyksiä ja vastauksia heidän liiketoimintahaasteisiinsa.

Pankki- ja rahoitusala
Uusia rahoitusinstrumentteja otetaan käyttöön ja tekniikka kehittyy nopeammin kuin koskaan aiemmin. Kiihtyvän globalisoitumisen vuoksi meidän on toimittava nopeammin ja ajateltava asioita aiempaa laajemmalla perspektiivillä. Tarjoat pankki- ja rahoitusalan asiakkaillemme riippumattomia asiantuntijapalveluita. Tarjoat heille uusinta osaamista ja näkemyksiä ajankohtaisista rahoituskysymyksistä. Kansainvälisen verkostomme kautta sinulla on pääsy digitaaliseen tietoon, maailmanlaajuiseen erikoisosaamiseen ja rahoitustietokantoihin.

Vakuutusala
Nykyisessä toimintaympäristössä myös vakuutusalan yritysten tulee toimia yhä läpinäkyvämmin, vahvistaa riskienhallintaansa ja ylittää asiakkaidensa odotukset. Samanaikaisesti lainsäädäntö muuttuu nopeasti – esimerkiksi IFRS, Solvenssi II, Dodd-Frank ja FATCA luovat haasteita sääntelyn ymmärtämiseen. Asiantuntijanamme sinulla on laaja-alaista vakuutusalan tietämystä ja tunnet maakohtaiset vaatimukset. Edistät asiakkaidemme liiketoimintaa tarjoamalla heille päätöksenteon tueksi ajankohtaista tietoa vakuutusalan kehityslinjoista ja autat näin vastaamaan kiristyvään kilpailutilanteeseen.

 Lue lisää finanssialan toiminnastamme.