Työskentely EY:llä

Työskentely EY:llä
  • Jaa
Työskentely EY:llä

EY on uraasi aidosti vauhdittava työpaikka. Meillä korostuvat työntehtävien ja asiantuntemuksen monipuolisuus, hyvä tiimihenki sekä mielenkiintoiset haasteet, jotka näkyvät päivittäisessä työssäsi vaihtelevina projekteina.

Yrityskulttuurimme tukee itsenäistä, kannustavaa ja tavoitteellista työskentelytapaa. Työntekijänämme sinulla on tärkeä rooli menestyksemme rakentamisessa. Arvostamme aktiivista työpanosta ja uusien ratkaisujen ideoimiskykyä, jonka vastapainoksi tarjoamme parhaat mahdolliset puitteet ammatilliseen menestymiseen.

 

Monipuolisuus

Monipuoliset näkökulmat ja tavat toimia tuottavat parempia tuloksia. Tästä syystä haluamme rakentaa ey:läisille mahdollisimman monipuolisen, kansainvälisen ja idearikkaan työympäristön, joka on tärkeä perusta modernille työyhteisölle.

Näemme työyhteisömme monipuolisuuden rikkautena ja tartumme siitä nouseviin mahdollisuuksiin niin omaksi kuin asiakkaidemme hyödyksi. Kaikki työntekijämme tuovat oman osaamisensa sekä omat näkemyksensä organisaatioomme. Kun työskentelet erilaisten ihmisten kanssa sekä erilaisten yritysten parissa, omat näkemyksesikin laajenevat.

Kaikilla on mahdollisuus vaikuttaa – myös meillä

Päätöksillämme ja teoillamme on merkittävä vaikutus ympäröivään yhteiskuntaan ja sen hyvinvointiin. Siksi meistä on tärkeää, että tarjoamme jokaiselle ey:läiselle mahdollisuuden osallistua yritysvastuumme toteuttamiseen sekä ammatillisessa että henkilökohtaisessa elämässä.

Yritysvastuumme neljä pilaria sisältävät sitoutumisen yhteiskunnan, koulutuksen, yrittäjyyden ja ympäristön kestävään kehitykseen. Tavoitteenamme on vastuullinen ja eloisa yhteiskunta, joka kykenee suojelemaan ympäristöään, tarjoamaan koulutusmahdollisuuksia seuraaville sukupolville sekä menestymään edistämällä innovaatioita ja luomalla uusia yrityksiä.

Koemme työntekijöidemme panoksen yritysvastuuasioissa tärkeänä - voimme kaikki vaikuttaa positiivisesti sosiaaliseen ja yhteiskunnalliseen ympäristöömme. Ey:läiset pääsevät hyödyntämään erikoisosaamistaan hyväntekeväisyystempauksissa ja vapaaehtoistyöprojekteissa, joihin me osallistumme ja joita me yrityksenä järjestämme mahdollisuuksien mukaan.

Voit lukea lisää yritysvastuustamme täältä.