Liiketoimintaa tukevat palvelut

EY - Careers
  • Jaa

Core Business Services - tukea yrityksemme menestykseen

Liiketoimintaa tukevat tiimimme huolehtivat oman liiketoimintamme tehokkaasta toiminnasta. Näihin kuuluvat markkinointi ja viestintä, henkilöstöhallinto, tietojärjestelmät, taloushallinto, tietopalvelut sekä toimistopalvelut. Liiketoimintaa tukevissa tiimeissämme työskentelee kokeneita ammattilaisia, jotka yhdessä eri alojen asiantuntijoidemme kanssa rakentavat yrityksemme menestystä.

Taloushallinto

Taloushallinnon ammattilaisemme vastaavat organisaatiomme taloudellisesta eheydestä ja tulostemme selkeästä raportoinnista. Taloushallinnon tiimissä tuotat luotettavia ja tarkkoja taloudellisia raportteja, jotka noudattavat maailmanlaajuisia käytäntöjä ja periaatteita sekä paikallisia lakeja ja säädöksiä. Lisäksi työskentelet muiden asiantuntijapalveluidemme kanssa  ja edistät taloudellisella osaamisellasi ja vahvalla näkemykselläsi tavoitteiden toteutumista. Saat työssäsi kaiken tarvitsemasi tuen, jotta pysyt ajan tasalla säännösten alati muuttuvassa maailmassa. Autamme sinua myös saavuttamaan henkilökohtaiset ammatilliset tavoitteesi.

IT

IT-palveluissamme työskentelet teknisen infrastruktuurimme ylläpidon ja kehittämisen asiantuntijana. Toimit osana globaalia tiimiä, jonka vastuulla ovat niin help desk -palvelut, data center -toiminta kuin verkkopalvelutkin. Näiden lisäksi tiimin vastuualueisiin kuuluvat myös työasemakohtainen tuki, puhelinpalvelut sekä IT-tuotteet. Varmistat, että yli 167 000 työntekijällämme on saatavillaan tehokkaat ja toimivat työkalut, joilla voimme parhaiten palvella asiakkaitamme.

Henkilöstöjohtaminen

HR-ammattilaisemme toimivat työntekijästrategiamme kehittämis- ja toimeenpanotehtävissä luoden edellytykset tavoitteidemme mukaiselle kasvulle ja kehitykselle. Osana HR-tiimiä kehität ja implementoit mittareita ja työkaluja, jotka auttavat työntekijöitämme saavuttamaan omat tavoitteensa. Saatat toimia esimerkiksi tehokkuuden edistämisen, johtamisen kehittämisen, oppimisen, koulutuksen työkalujen, korvausten, rekrytoinnin, uusien työntekijöiden orientoitumisen, raportoinnin tai muiden vastaavien projektien parissa.

Markkinointi ja viestintä

Markkinoinnin ja viestinnän osaajana toimit liiketoimintapalveluidemme kumppanina strategisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Suunnittelet ja toteutat markkinointi- ja viestintätoimenpiteitä, jotka edistävät liiketoimintaamme, tuet brändimme tunnettuutta ja arvostusta, vahvistat kontaktiverkostoamme ja rakennat mainettamme sidosryhmiemme keskuudessa.

Tietopalvelut

Osana tietopalvelutiimiämme varmistat, että asiantuntijoillamme on tarvittavat edellytykset toimintaansa – niin kontaktien, työkalujen kuin informaationkin osalta. Tietopalvelutiimimme avulla asiantuntijamme saavat kokonaisvaltaisen käsityksen asiakasyritysten liiketoiminnasta ja toimintaympäristöstä. Työssäsi vastaat yrityksemme liiketoimintaa tukevista työkaluista ja tiedonjakoprosesseista. Lisäksi opastat työntekijöitämme olemassa olevien sisältöjen ja työkalujen tehokkaassa käytössä. Jatkuvasti kehittyvän tiimin jäsenenä autat kaikkia EY:n työntekijöitä hyödyntämään kansainvälisten kollegoidensa kokemuksia ja oivalluksia.

Hallinto- ja työpaikkapalvelut

Hallinto- ja työpaikkapalvelutiimissä olet mukana tuottamassa monipuolisia assistenttipalveluja EY:n eri liiketoimintayksiköille osana Pohjoismaisia assistenttitiimejä. Hallintotiimeissämme pääset hyödyntämään taitojasi hyvin vaihtelevissa hallinnollisissa ja operatiivisissa tehtävissä, mukaan lukien asiakasmateriaalien tuottaminen, myynnin tuki, laadun- ja projektien hallinta, tiedonhankinta, asiakkuuksien hallinta, matkavaraukset, tietokantojen ylläpito ja tapahtumajärjestäminen. Asiantuntijanamme hallinnoit paikallisia toimitiloja sekä koordinoit muutoshankkeita yhteistyössä kiinteistö- ja työpaikkapalveluasiantuntijoidemme kanssa. Teet myös aktiivisesti yhteistyötä muiden liiketoimintaa tukevien tiimien kanssa. Meillä jokainen päivä on erilainen, ja pääset kehittämään ammatillista osaamistasi kansainvälisessä ympäristössä omien kiinnostuksen kohteittesi mukaan.