Kehity urallasi

Careers
  • Jaa

Seuraa omaa urapolkuasi

Maineemme arvostettuna asiantuntijayrityksenä perustuu kaikkien ey:läisten vankalle ammatilliselle osaamiselle. Tuemme aktiivisesti henkilöstömme kokonaisvaltaista kehittymistä vahvistamalla oppimismyönteistä työyhteisöä. Panostamalla henkilöstömme osaamiseen varmistamme laadukkaiden palveluiden tarjoamisen asiakkaillemme.

Koulutusohjelmamme antaa sinulle ne keskeiset välineet, joilla luotsata uraasi haluamaasi suuntaan. Uskomme, että pääset parhaisiin tuloksiin, kun saat itse suunnitella omat ammatilliset tavoitteesi. Emme rajoita työskentelyäsi tietynlaisiin tehtäviin tai tietylle palvelualueelle tai toimialalle, vaan kannustamme keräämään monipuolista osaamista.

Oppiminen ei lopu koskaan

Globaalissa opintosuunnitelmassamme on kaksi osaa. Ensimmäisen tarkoituksena on rakentaa yleistä liiketoimintaosaamistasi ja -ymmärrystäsi. Toinen on suunniteltu jatkuvasti päivittämään ja kehittämään ammatillista osaamistasi kaikilla palvelualueillamme, jotta osaat tarjota kattavia palveluitamme ja sitä kautta luoda parempia asiakassuhteita. Liiketoimintataitojen lisäksi opit paljon verkostojen rakentamisesta ja ihmisten johtamisesta.

Työssäoppiminen on keskeinen osa urakehitystä. Toimeksiantojen suunnittelussa pyritään paitsi tarjoamaan asiakkaille parasta palvelua myös tukemaan henkilöstömme monipuolista kehittymistä.

Erilaiset sisäistä liikkuvuutta tukevat ohjelmamme tarjoavat lyhyitä tai pidempiaikaisia työmahdollisuuksia eri maissa ja palvelualueilla. Sisäinen liikkuvuus mahdollistaa työskentelysi erilaisissa ympäristöissä, mikä puolestaan tarjoaa kiinnostavia ja haastavia kokemuksia.

Kansainvälisissä tiimeissämme työskenteleminen antaa sinulle uusia näkökulmia asiantuntijuutesi kehittämiseen ja edistää uratavoitteidesi toteutumista.

Coaching

Coaching tarjoaa avoimia, aitoja keskusteluja kollegoiden välillä kaikilla organisaatiomme tasoilla. Nämä vaihtelevat päivittäisistä epävirallisista työssä tapahtuvista keskusteluista projektipalautteisiin sekä säännöllisiin suoritusarviointeihin.

Sinulla on counselor, jonka kanssa sovit tavoitteistasi ja käyt suoritusarviointikeskusteluja. Councelor myös  valmentaa sinua työssäsi. Haluamme myös sinun jakavan osaamistasi muiden kanssa. Kannustamme sinua antamaan kollegoillesi rakentavaa palautetta, joka auttaa heitä kehittymään.

Työssä ohjaaminen

Työssä tapahtuvat valmentavat keskustelut ovat käytännön vuorovaikutusta, jotka auttavat sinua muodostamaan uusia näkökulmia ja helpottavat sinua ongelmien ja haasteiden ratkaisemisessa. Tavoitteena on saavuttaa parempia suorituksia ja edistää käytännönläheistä oppimista samalla kun toimintatapasi tehostuvat.

Urakehityksen tukeminen

Suoritusarviointien lisäksi kehityskeskustelut ovat tärkeä osa ohjausta EY:llä. Keskustelujen tulisi haastaa sinut tutkimaan henkilökohtaisia kiinnostuksen kohteitasi, toiveitasi, tarpeitasi ja mahdollisuuksiasi. Lisäksi ne luovat mielekkäitä tavoitteita – sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä.

Suorituksen johtaminen

Suoritusarviointikeskusteluissa käyt counselorisi kanssa saavutuksiasi läpi saamiesi palautteiden pohjalta. Tämä on erinomainen tapa auttaa sinua tunnistamaan niin vahvuutesi kuin myös kehitystarpeesi.

Mentorointi

Mentorointi tarjoaa tukea, näkemyksiä ja käytännön neuvoja sekä ammatilliseen kehittymiseen että uraan liittyviin aiheisiin. Mentorointi eroaa työssä tapahtuvasta ohjauksesta, joka tarjoaa päivittäistä tukea työhön liittyvissä aiheissa. EY:llä rohkaisemme kokeneita ammattilaisiamme tarjoamaan mentorointia vähemmän kokeneille kollegoille.