• Jaa

Vero- ja lakipalvelut

Varainhoitoyhtiöt kohtaavat toimintaympäristössään mullistuksia, jotka vaikuttavat niiden verovelvollisuuksiin ja -toimintoihin. Kestävä, pitkän tähtäimen kasvu edellyttää verovelvollisuuksien hallintaa luotettavasti ja sääntelyä noudattaen.

Asiakkaamme hyötyvät paitsi kokemuksestamme lukuisten varainhoitoalan toimijoiden ja rahastojen parissa, myös dynaamisesta, maarajat ylittävästä palvelutarjonnastamme myyjille, ostajille ja rahoituksen välittäjille. Autamme organisaatioita kohtaamaan monimutkaisuudet ja haasteet, jotka koskettavat niiden kotimaista ja globaalia toimintaa. Asiantuntemuksemme kattaa verokysymysten koko kirjon suunnittelusta ja riitatilanteista kirjanpitoon, sisäiseen tarkastukseen ja viranomaisvaatimusten noudattamiseen.

 

EY Financial Services

FATCA/ Common Reporting Standard (CRS)
Jatkuvasti kehittyvät läpinäkyvyyden sääntelykokonaisuudet vaikuttavat liiketoimintaan niin kansainvälisellä, alueellisella kuin paikallisella tasolla. FATCA- ja CRS-tiimimme auttaa varainhoitoyhtiöitä ymmärtämään sääntelyä paremmin, perustamaan datan keräämiseen tarvittavat prosessit ja raportoimaan vaaditut tiedot oikeaoppisesti veroviranomaisille. Oikeushenkilöihin kohdistuvat, toimialakohtaiset ohjeistukset huomioiden autamme varainhoitoalalla toimivia noudattamaan FATCA- ja CRS-sopimuksia ja ratkomaan kriittisimmät raportointivaatimusten asettamat haasteet.


EY Financial Services

Transfer Pricing and International Tax
Siirtohinnoittelun ja kansainvälisen verotuksen tiimimme auttaa varainhoitoyhtiöitä tehostamaan liiketoimintamallejaan sekä ylläpitämään, hallitsemaan, tarkkailemaan ja uudistamaan siirtohinnoitteluun liittyviä käytäntöjä, dokumentaatiota ja prosesseja veroympäristön muutosten valossa. Tuemme viranomaisvaatimusten asettamissa haasteissa, laajoissa järjestelyhankkeissa sekä OECD:n BEPS-ohjeisiin ja niiden paikallisiin sovelluksiin liittyvissä arvioinneissa.


EY Financial Services

Operational taxes
EY:n globaalilla, varainhoitoalaan erikoistuneiden asiantuntijoiden verkostolla on kattava kokemus mm. ennakkoverovelvoitteiden kartoittamisesta, ennakkoverotuksen määrän tarkistamisesta ja muutosten hakemisesta kaikilla tärkeillä eurooppalaisilla markkinoilla sekä EU- että muissa maissa sijaitsevia sijoituskohteita koskien. Yritysverotuksen ammattilaisemme auttavat asiakkaita myös ennakkoverotukseen liittyvien raportoinnin ja hallinnon käytäntöjen ja työkalujen kehittämisessä.


EY Financial Services

Tax Performance Advisory
Veroneuvonnan tiimimme auttaa varainhoitoyhtiöitä parantamaan liiketoiminnan prosesseja hankinnasta maksuun (end-to-end), jotka ohjailevat organisaation verotehokkuutta ja verotoiminnon suorituskykyä. Tuemme verotoiminnon ja toimitusketjun arvioimisessa, veromallien ja -prosessien laatimisessa ja muutoksissa (Operating Model Effectiveness), sisäisessä tarkastuksessa ja sen edellyttämissä kehitystoimenpiteissä, teknologian käyttöönotossa ja vahvistamisessa, tieto- ja talousjärjestelmien veroetujen tunnistamisessa ja kaikkien verotehokkuuteen pyrkivien muutosten läpiviennissä.


EY Financial Services

People Advisory Services
Autamme asiakkaitamme selättämään globaalisti liikkuvaan työvoimaan liittyvät monimutkaiset haasteet kuten henkilöstöjohtamisen strategian ja toimintamallit, työvoimasuunnittelun sekä henkilöstövelvoitteet ja -riskit. Neuvomme henkilöstön ja palkanlaskennan muutosten, HR-teknologian ja projektinhallinnan suhteen. Tuemme varainhoitoyhtiöitä palkitsemisen viranomaisvaatimuksissa, mukaan lukien kansallisen ja kansainvälisen lainsäädännön tulkinta ja toimeenpano, palkkajärjestelmät ja niihin liittyvä raportointi sekä riippumaton palkitsemisen sisäinen tarkastus. Voimme lisäksi auttaa suunnittelemaan ja toteuttamaan kokonaisvaltaisia palkitsemis- ja kannustinjärjestelmiä, jotka motivoivat henkilöstöä ja tukevat organisaation liiketoiminnan tavoitteita.


EY Financial Services

Global Compliance and Reporting
Varainhoitoyhtiöt tarkastelevat nyt viranomaisvaatimusten noudattamista ja lakisääteisen raportoinnin käytäntöjään. Havaittavissa on tarve siirtyä sirpaleisista, paikallisista ratkaisuista kokonaisvaltaisiin alueellisiin tai jopa globaaleihin menettelyihin. Muutos voidaan toteuttaa joko itsenäisesti verotoiminnon sisällä tai osana laajempaa transformaatiota konsernissa. EY tarjoaa laadukasta tukea verosäännösten ja viranomaisten asettamien laskentavaatimusten noudattamiseen, mukaan lukien välillinen verotus, verolaskenta, taloudellinen raportointi ja kirjanpito sekä veroilmoitusten, tilinpäätösten ja asiakirjojen laadinta.


EY Financial Services

Indirect Tax
Välilliset verot, kuten arvonlisä-, ympäristö- ja vakuutusmaksuverot, vaikuttavat sekä hyödykkeiden arvonmuodostukseen että rahoitusjärjestelmiin. Tarjoamme apua välilliseen verotukseen liittyvien riskien ja mahdollisuuksien tunnistamisessa sekä kestävien ratkaisujen löytämisessä. Avustamme varainhoitoalalla toimivia tahoja optimoimaan verotustaan vähennyskelvottomien arvonlisäverojen osalta sekä neuvomme muissa rahoituspalveluiden arvonlisäverottomuuteen liittyvissä kysymyksissä.


EY Financial Services

Transaction Tax
Jokaisella yritysjärjestelyllä on verovaikutuksia, on kyseessä sitten yritysosto tai -myynti, uudelleenrahoitus tai -järjestely tai listautuminen. Seuraamusten ymmärtäminen ja niiden huomioiminen suunnitteluvaiheessa pienentää yritysjärjestelyihin liittyviä riskejä, parantaa niiden tarjoamia mahdollisuuksia ja tuo esiin neuvottelujen kannalta keskeisiä näkemyksiä. Yritysjärjestely voi vahvistaa organisaatiotasi ja luoda arvokkaita veroetuja. Monialainen suunnittelu, toteutus ja koordinointi ovat avaimet menestykseen kaikissa yritysjärjestelyissä.


Ota yhteyttä

Janne Ahonen
Partner, Pankki- ja pääomamarkkinat sekä varainhoitoala
p. +358 40 772 5793

Connect with us

Seuraa meitä sosiaalisessa mediassa. Voit myös tilata uutiskirjeen tai webcasteja.