• Jaa

Liikkeenjohdon konsultointi

Olemme sitoutuneet tarjoamaan aina yhtä laadukasta asiakaspalvelua. Tämän ansiosta monet menestyksekkäimmistä finanssialan organisaatioista luottavat meihin neuvonantajana − niin Pohjoismaissa kuin maailmalla.

Autamme tunnistamaan ja ymmärtämään organisaatiosi strategiset mahdollisuudet, kehityskohteet ja liiketoiminnan riskit. Konsultoinnin asiantuntijamme laativat − yhteistyössä kanssasi − järkevät suunnitelmat, joiden avulla tuet toimintojasi, ratkaiset haasteet ja parannat suorituskykyäsi mitattavin, kestävin tavoin. Tekemisessämme yhdistyvät monipuolinen näkökulma ja kokemus pankki- ja rahoitusalalta. Palvelumme kattavat seuraavat alueet:

 

EY Financial Services

Digital and Customer Journey Transformation
Pankit investoivat parhaillaan digitaalisiin transformaatioihin, joiden avulla ne muokkaavat liiketoimintamallejaan tavoitteinaan asiakaslähtöisyys, kanavien uudistaminen, datan ja analytiikan luomat kilpailuedut ja seuraavalle tasolle viety operatiivinen tehokkuus. Autamme pysymään oikealla polulla digitaalisessa transformaatiossa ja rakentamaan toimivan ja ketterän organisaation, joka pystyy ottamaan käyttöön uusia teknologioita tehokkaasti ja hyödyntämään digitaaliset mahdollisuudet.


EY Financial Services

Analytics and Enterprise Data Excellence
Data- ja analytiikkapalvelumme tarjoavat innovatiivisia ratkaisuja, jotka on suunniteltu valjastamaan edistynyt analytiikka liiketoiminnan tueksi sekä parantamaan asiakastietojen hallintaa, laatua ja johtamista. Avullamme rakennat oikeat ohjelmat ja prosessit liiketoiminnan ohjaamiseen, kasvatat asiakaskuntaa, käännät raportointikäytäntöjen muutoksiin investoidut varat tuotoiksi ja vastaat markkinoiden asettamiin monimutkaisiin haasteisiin.


EY Financial Services

Technology Transformation
Autamme asiakkaitamme 1) kehittämään järkevän ja toteuttamiskelpoisen IT-strategian, joka hyödyntää uusia teknologioita ja hioo vanhoja ohjelmia ja alustoja 2) suunnittelemaan tehokkaan IT-toimintamallin, joka mahdollistaa ammattimaisen IT-toiminnon johtamisen sekä 3) rakentamaan nykyaikaisen ja tietoturvallisen IT-infrastruktuurin. Pähkinänkuoressa autamme pankkeja innovoimaan, optimoimaan ja suojaamaan teknologiaorganisaatiotaan.


EY Financial Services

Operational Excellence
Autamme yrityksiä parantamaan ja integroimaan prosesseja ja valvontaa, tukemaan tuotantokykyä ja vähentämään kuluja eri toiminnoissa ja niiden välillä. Strategisia vaihtoehtoja ovat esimerkiksi ulkoistaminen, automatisaatio, robotiikka ja lean-toimintatavat. Tunnistamalla, suunnittelemalla ja toteuttamalla muutostoimenpiteitä autamme lyhentämään prosessien viemää aikaa, kasvattamaan tuottavuutta ja parantamaan asiakastyytyväisyyttä.


EY Financial Services

Regulatory Driven Transformation
Autamme asiakkaitamme ymmärtämään nykyisiä ja tulevia sääntelyhaasteita sekä ryhtymään niiden vaatimiin toimiin. Kokonaisvaltaisesta näkökulmasta lähestyen tunnistamme ja hallitsemme sääntelyn vaikutukset yrityksen liiketoiminnan eri osa-alueisiin, toimintamalleihin, operaatioihin, henkilöstöön, prosesseihin, teknologiaan ja strategiaan.


EY Financial Services

Finance and Risk Transformation
Talouskriisin jälkimainingeissa sijoittajat, yritysjohto ja viranomaiset vaativat yrityksiltä kokonaisvaltaisempaa lähestymistapaa riskeihin ja taloudelliseen suorituskykyyn. Kehittämällä riskien ja kassavirran hallinnan sekä taloushallinnon valmiuksia, autamme organisaatioita tarkastelemaan riskejä, lakisääteisiä raportointivelvoitteita, strategista suunnittelua ja suorituskykyä kokonaisvaltaisesti.


EY Financial Services

Compliance and Controls Transformation
Viranomaiset, omistajat ja muut sidosryhmät kohdistavat pankkeihin aiempaa enemmän odotuksia; pankkien tulee osoittaa pystyvänsä hallitsemaan kohtaamansa tilanteet ja riskit. Autamme vastaamaan valvonnan ja raportoinnin vaatimuksiin, optimoiden toimintamallit, valjastaen käyttöön uudet teknologiat ja halliten kulut tehokkaasti.


EY Financial Services

Corporate and Investment Banking Transformation
Heikko oman pääoman tuotto, kasvavat kulut ja hidas liikevaihdon kehitys heijastelevat tehokkuuden ja tuottavuuden vaikeuksia yritys- ja investointipankkitoiminnassa. Autamme alan toimijoita 1) turvaamaan toimintansa ulkoisilta uhkilta ja uudelleenrakentamaan luottamusta 2) optimoimaan liiketoiminnan eri osa-alueet ja sen kautta maksimoimaan tehokkuuden ja hallitsemaan kustannukset sekä 3) keksimään innovatiivisia tapoja, joilla erottautua perinteisistä ja uusista kilpailijoista.


EY Financial Services

Internal audit
Sisäinen tarkastus on erottamaton, keskeinen osa finanssialan toimijoiden riskienhallintaa ja kontrolleja. Sekä organisaatioiden johto että hallitus luottavat siihen, että sisäinen tarkastus arvioi ja varmentaa aktiivisesti erilaisten kontrollien ja prosessien tehokkuutta johtamisen tueksi. Palvelumme auttavat asiakkaitamme arvioimaan, korjaamaan ja kehittämään havaittuja parannuskohteita. Tarjoamiemme innovatiivisten ratkaisujen ja laajan toimialakokemuksemme avulla saat enemmän arvoa sisäisestä tarkastuksesta.


 

Ota yhteyttä

Janne Ahonen
Partner, Pankki- ja pääomamarkkinat sekä varainhoitoala
p. +358 40 772 5793

Connect with us

Seuraa meitä sosiaalisessa mediassa. Voit myös tilata uutiskirjeen tai webcasteja.

Insights

EY - Seeking stability in an uncertain world 
Seeking stability in an uncertain world
EY’s European Banking Barometer 2016
 

 

EY - Rethinking Risk Management
Rethinking Risk Management
Lue finanssialan suuryritysten riskienhallintaa käsittelevä tutkimuksemme vuodelta 2015