• Jaa

Veropalvelut

Pankit ja pääomasijoitusyhtiöt kohtaavat toimintaympäristössään mullistuksia, jotka vaikuttavat niiden verovelvollisuuksiin ja -toimintoihin. Kestävä, pitkän tähtäimen kasvu edellyttää verovelvollisuuksien hallintaa luotettavasti ja sääntelyä noudattaen.

Yritysten verotoiminnon rooli on muuttunut merkittävästi liiketoimintaympäristön kehittyessä entistä kilpailullisemmaksi ja säännellyksi. Finanssialaan erikoistunut globaali verotiimimme tarjoaa monipuolisia palveluita, jotka auttavat yrityksiä vastaamaan näihin haasteisiin, mukaan lukien: 

EY Financial Services

Tax Transformation and IT Enablement
Kansalliset veroviranomaiset kiinnittävät entistä enemmän huomiota verovelvollisuuksien noudattamiseen. Kansainvälisesti korostunut läpinäkyvyyden vaatimus yrityksille ei päde pelkästään niiden asiakkaisiin ja tuotteisiin. Verotuksesta on tullut ensisijaisesti sääntelykysymys, johon teknologia voi tuoda tärkeitä vastauksia. Yhteistyöllä verotuksen ja IT-asiantuntijamme auttavat yritysten verotoimintoja tehostamaan käytäntöjään ja hyödyntämään uusien teknologioiden mahdollisuudet.


EY Financial Services

Transfer Pricing and International Tax
Siirtohinnoittelun ja kansainvälisen verotuksen tiimimme auttaa pankkeja tehostamaan liiketoimintamallejaan sekä ylläpitämään, hallitsemaan, tarkkailemaan ja uudistamaan siirtohinnoitteluun liittyviä käytäntöjä, dokumentaatiota ja prosesseja veroympäristön muutosten valossa. Tuemme viranomaisvaatimusten asettamissa haasteissa, laajoissa järjestelyhankkeissa sekä OECD:n BEPS-ohjeisiin ja niiden paikallisiin sovelluksiin liittyvissä arvioinneissa.


EY Financial Services

FATCA and Common Reporting Standard (CRS) Compliance
Jatkuvasti kehittyvät läpinäkyvyyden sääntelykokonaisuudet vaikuttavat liiketoimintaan niin kansainvälisellä, alueellisella kuin paikallisella tasolla. FATCA- ja CRS-tiimimme auttaa pankkeja ymmärtämään sääntelyä paremmin, perustamaan datan keräämiseen tarvittavat prosessit ja raportoimaan vaaditut tiedot oikeaoppisesti veroviranomaisille. Oikeushenkilöihin kohdistuvat, toimialakohtaiset ohjeistukset huomioiden autamme pankkeja noudattamaan FATCA- ja CRS-sopimuksia ja ratkomaan kriittisimmät raportointivaatimusten asettamat haasteet.


EY Financial Services

Business Tax Services
Yritysverotuksen tiimimme on erikoistunut veroneuvontaan ja -suunnitteluun ja tekee kansainvälistä yhteistyötä. Tarjoamme oivaltavaa, maarajat ylittävää asiantuntemusta ja avustamme verokysymyksissä johdonmukaisesti ja kokonaisvaltaisesti läpi koko verotuksen elinkaaren aina suunnittelusta, kirjanpidosta ja raportoinnista veroriitoihin.


EY Financial Services

Global Compliance and reporting
Nykypäivän liiketoimintaympäristö on erittäin haastava. Asiakkaamme painivat monimutkaisten kysymysten kanssa: talouden transformaatiot, nopean kasvun markkinat, lainsäädännön ja sääntelyn muutokset, tarve pääomalle... Me EY:llä ratkomme näitä haasteita: tarjoamme laadukasta tukea verosäännösten ja viranomaisten asettamien laskentavaatimusten noudattamiseen, mukaan lukien verolaskenta, taloudellinen raportointi ja kirjanpito sekä veroilmoitusten, tilinpäätösten ja asiakirjojen laadinta.


EY Financial Services

People Advisory Services
Autamme asiakkaitamme selättämään globaalisti liikkuvaan työvoimaan liittyvät monimutkaiset haasteet kuten henkilöstöjohtamisen strategian ja toimintamallit, työvoimasuunnittelun sekä henkilöstövelvoitteet ja -riskit. Neuvomme henkilöstön ja palkanlaskennan muutosten, HR-teknologian ja projektinhallinnan suhteen. Tuemme pankkeja ja pääomasijoitusyhtiöitä palkitsemisen viranomaisvaatimuksissa, mukaan lukien kansallisen ja kansainvälisen lainsäädännön tulkinta ja toimeenpano, palkkajärjestelmät ja niihin liittyvä raportointi sekä riippumaton palkitsemisen sisäinen tarkastus. Voimme lisäksi auttaa suunnittelemaan ja toteuttamaan kokonaisvaltaisia palkitsemis- ja kannustinjärjestelmiä, jotka motivoivat henkilöstöä ja tukevat organisaation liiketoiminnan tavoitteita.


EY Financial Services

Indirect Tax
Välilliset verot, kuten arvonlisä-, ympäristö- ja vakuutusmaksuverot, vaikuttavat sekä hyödykkeiden arvonmuodostukseen että rahoitusjärjestelmiin. Tarjoamme apua välilliseen verotukseen liittyvien riskien ja mahdollisuuksien tunnistamisessa sekä kestävien ratkaisujen löytämisessä. Avustamme pankki- ja rahoitusalalla toimivia tahoja optimoimaan verotustaan vähennyskelvottomien arvonlisäverojen osalta sekä neuvomme muissa rahoituspalveluiden arvonlisäverottomuuteen liittyvissä kysymyksissä.


EY Financial Services

Transaction Tax
Jokaisella yritysjärjestelyllä on verovaikutuksia, on kyseessä sitten yritysosto tai -myynti, uudelleenrahoitus tai -järjestely tai listautuminen. Seuraamusten ymmärtäminen ja niiden huomioiminen suunnitteluvaiheessa pienentää yritysjärjestelyihin liittyviä riskejä, parantaa niiden tarjoamia mahdollisuuksia ja tuo esiin neuvottelujen kannalta keskeisiä näkemyksiä. Yritysjärjestely voi vahvistaa organisaatiotasi ja luoda arvokkaita veroetuja. Monialainen suunnittelu, toteutus ja koordinointi ovat avaimet menestykseen kaikissa yritysjärjestelyissä.


 

Ota yhteyttä

Janne Ahonen
Partner, Pankki- ja pääomamarkkinat sekä varainhoitoala
p. +358 40 772 5793

Connect with us

Seuraa meitä sosiaalisessa mediassa. Voit myös tilata uutiskirjeen tai webcasteja.

Insights

EY - Seeking stability in an uncertain world 
Seeking stability in an uncertain world
EY’s European Banking Barometer 2016
 

 

EY - Rethinking Risk Management
Rethinking Risk Management
Lue finanssialan suuryritysten riskienhallintaa käsittelevä tutkimuksemme vuodelta 2015