• Jaa

Vakuutusverotus

Vakuutusyhtiöt kohtaavat toimintaympäristössään mullistuksia, jotka vaikuttavat niiden verovelvollisuuksiin ja -toimintoihin. Kestävä, pitkän tähtäimen kasvu edellyttää verovelvollisuuksien hallintaa luotettavasti ja sääntelyä noudattaen.

Valtiolliset päättäjät ja ylikansalliset organisaatiot pyrkivät edistämään verotuksen läpinäkyvyyttä (esimerkkinä BEPS-hanke) samalla, kun kansalliset hallitukset ympäri maailman korostavat välillisen verotuksen tärkeyttä. Veroympäristön ilmiöt kulkevat käsi kädessä alati muuttuvan sääntelyn kanssa, haastaen vakuutusalan toimijat uudistamaan liiketoimintaansa ja operatiivisia rakenteitaan. EY:n globaali vakuutusverotuksen tiimi tarjoaa monipuolisia palveluita vastauksena näihin haasteisiin, mukaan lukien:EY Financial Services

FATCA and Common Reporting Standard (CRS) Compliance
Jatkuvasti kehittyvät läpinäkyvyyden sääntelykokonaisuudet vaikuttavat liiketoimintaan niin kansainvälisellä, alueellisella kuin paikallisella tasolla. FATCA- ja CRS-tiimimme auttaa vakuutusyhtiöitä ymmärtämään sääntelyä paremmin, perustamaan datan keräämiseen tarvittavat prosessit ja raportoimaan vaaditut tiedot oikeaoppisesti veroviranomaisille. Oikeushenkilöihin kohdistuvat, toimialakohtaiset ohjeistukset huomioiden autamme vakuutusalalla toimivia noudattamaan FATCA- ja CRS-sopimuksia ja ratkomaan kriittisimmät raportointivaatimusten asettamat haasteet.


EY Financial Services

Siirtohinnoittelu ja kansainvälinen verotus
Siirtohinnoittelun ja kansainvälisen verotuksen tiimimme auttaa vakuutusyhtiöitä tehostamaan liiketoimintamallejaan sekä ylläpitämään, hallitsemaan, tarkkailemaan ja uudistamaan siirtohinnoitteluun liittyviä käytäntöjä, dokumentaatiota ja prosesseja veroympäristön muutosten valossa. Tuemme viranomaisvaatimusten asettamissa haasteissa, laajoissa järjestelyhankkeissa sekä OECD:n BEPS-ohjeisiin ja niiden paikallisiin sovelluksiin liittyvissä arvioinneissa.


EY Financial Services

Verotuksen neuvontapalvelut
Veroneuvonnan tiimimme auttaa vakuutusyhtiöitä parantamaan liiketoiminnan prosesseja hankinnasta maksuun (end-to-end), jotka ohjailevat organisaation verotehokkuutta ja verotoiminnon suorituskykyä. Tuemme verotoiminnon ja toimitusketjun arvioimisessa, veromallien ja -prosessien laatimisessa ja muutoksissa (Operating Model Effectiveness), sisäisessä tarkastuksessa ja sen edellyttämissä kehitystoimenpiteissä, teknologian käyttöönotossa ja vahvistamisessa, tieto- ja talousjärjestelmien veroetujen tunnistamisessa ja kaikkien verotehokkuuteen pyrkivien muutosten läpiviennissä.


EY Financial Services

People Advisory Services
Autamme asiakkaitamme selättämään globaalisti liikkuvaan työvoimaan liittyvät monimutkaiset haasteet kuten henkilöstöjohtamisen strategian ja toimintamallit, työvoimasuunnittelun sekä henkilöstövelvoitteet ja -riskit. Neuvomme henkilöstön ja palkanlaskennan muutosten, HR-teknologian ja projektinhallinnan suhteen. Tuemme vakuutusyhtiöitä palkitsemisen viranomaisvaatimuksissa, mukaan lukien kansallisen ja kansainvälisen lainsäädännön tulkinta ja toimeenpano, palkkajärjestelmät ja niihin liittyvä raportointi sekä riippumaton palkitsemisen sisäinen tarkastus. Voimme lisäksi auttaa suunnittelemaan ja toteuttamaan kokonaisvaltaisia palkitsemis- ja kannustinjärjestelmiä, jotka motivoivat henkilöstöä ja tukevat organisaation liiketoiminnan tavoitteita.


EY Financial Services

Global Compliance and Reporting
Vakuutusyhtiöt tarkastelevat nyt viranomaisvaatimusten noudattamista ja lakisääteisen raportoinnin käytäntöjään. Havaittavissa on tarve siirtyä sirpaleisista, paikallisista ratkaisuista kokonaisvaltaisiin alueellisiin tai jopa globaaleihin menettelyihin. Muutos voidaan toteuttaa joko itsenäisesti verotoiminnon sisällä tai osana laajempaa transformaatiota konsernissa. EY tarjoaa laadukasta tukea verosäännösten ja viranomaisten asettamien laskentavaatimusten noudattamiseen, mukaan lukien välillinen verotus, verolaskenta, taloudellinen raportointi ja kirjanpito sekä veroilmoitusten, tilinpäätösten ja asiakirjojen laadinta.


EY Financial Services

Välillinen verotus
Välilliset verot, kuten arvonlisä-, ympäristö- ja vakuutusmaksuverot, vaikuttavat sekä hyödykkeiden arvonmuodostukseen että rahoitusjärjestelmiin. Tarjoamme apua välilliseen verotukseen liittyvien riskien ja mahdollisuuksien tunnistamisessa sekä kestävien ratkaisujen löytämisessä. Avustamme vakuutusalalla toimivia tahoja optimoimaan verotustaan vähennyskelvottomien arvonlisäverojen osalta sekä neuvomme muissa vakuutuspalveluiden arvonlisäverottomuuteen liittyvissä kysymyksissä.


EY Financial Services

Yritysjärjestelyiden verotus
Jokaisella yritysjärjestelyllä on verovaikutuksia, on kyseessä sitten yritysosto tai -myynti, uudelleenrahoitus tai -järjestely tai listautuminen. Seuraamusten ymmärtäminen ja niiden huomioiminen suunnitteluvaiheessa pienentää yritysjärjestelyihin liittyviä riskejä, parantaa niiden tarjoamia mahdollisuuksia ja tuo esiin neuvottelujen kannalta keskeisiä näkemyksiä. Yritysjärjestely voi vahvistaa organisaatiotasi ja luoda arvokkaita veroetuja. Monialainen suunnittelu, toteutus ja koordinointi ovat avaimet menestykseen kaikissa yritysjärjestelyissä.


 

Ota yhteyttä

Anne Nahkala
Partner, vakuutusala
p. +358 40 760 5811

Connect with us

Seuraa meitä sosiaalisessa mediassa. Voit myös tilata uutiskirjeen tai webcasteja.