Julkinen sektori | Government & Public Sector

 • Jaa

Tilintarkastuspalvelut julkiselle sektorille

Taloudellisen informaation luotettavuus, oikeellisuus ja käyttökelpoisuus sekä hyvä hallinto ja vastuullisuus ovat keskeisiä vaatimuksia julkiselle sektorille ja sen kanssa läheisesti toimiville organisaatioille. Me varmennamme taloudellisen raportointinne korkean laadun ja toimintanne säännöstenmukaisuuden.

EY tarjoaa riippumatonta ja laadukasta tilintarkastusta sekä muita julkishallintoon ja -talouteen liittyviä tarkastus-, koulutus- ja konsultointipalveluita.

Asiantuntijoillamme on vahva hallinnon ja laskentatoimen osaaminen sekä kokemusta erilaisten julkisten toimijoiden erityiskysymyksistä.

Palveluihimme kuuluu muun muassa:

 • Lakisääteinen tilintarkastus ja hanketarkastukset
 • Erityistarkastukset, väärinkäytöksiin ja riitoihin liittyvät taloudelliset selvitykset
 • Avustaminen kirjanpitokysymyksissä sekä kirjanpitolautakunnalle tai kirjanpitolautakunnan kuntajaostolle osoitettavien lausuntopyyntöjen valmistelussa
 • Investointihankkeiden ja muiden taloudellisten ennustelaskelmien laatiminen ja niissä avustaminen
 • Laskentastandardien kuten IPSAS, IFRS käyttöönoton avustaminen
 • Taloushallinnon prosessien ja kontrollien kehittäminen
 • Taloushallinnon toimintojen kontrolliympäristön auditointi
 • Hyvän hallintotavan periaatteiden neuvonta ja kehittäminen
 • Sisäisen valvonnan kehittäminen
 • Yhteiskuntavastuuraportoinnin neuvonta, raportointiperiaatteiden ja yhteiskuntavastuuraporttien varmentaminen
 • Päästöoikeuskaupan laskentaperiaatteiden neuvonta ja kehittäminen 

Tarkastajamme tuntevat EU-rahoitukseen ja muihin julkishallinnon avustuksiin liittyvät ohjeet ja vaatimukset sekä neuvovat niihin liittyvissä erityiskysymyksissä. Autamme myös hankkeiden ja niiden järjestelmien tarkastuksessa.

Palvelemme asiakkaitamme laaja-alaisesti sovittaen erilaiset palvelut saumattomasti yhteen silloin kun asiakkaamme vastaavat toimintaympäristön muutokseen, uudistuvat tai kehittävät palveluitaan.

Lue tarkemmin tilintarkastuspalveluistamme ja erityisosaamisestamme.

Ota yhteyttä ja kysy lisää!

 

Ota yhteyttä

Kirsti Auranen
Partner
p. +358 400 621 692 
kirsti.auranen@fi.ey.com

Julkisen sektorin asiantuntijamme Suomessa

 

Connect with us

Seuraa meitä sosiaalisessa mediassa.