Julkinen sektori | Government & Public Sector

 • Jaa

Vero- ja lakipalvelut julkiselle sektorille

Veroasioiden ymmärtäminen on tärkeää julkisen sektorin toimijoille sekä veronsaajan että verovelvollisen näkökulmasta. Alati kasvava julkisten palvelujen tarve ja resurssien rajallisuus luovat haasteita ja mahdollisuuksia myös julkisen sektorin verotuksen toteuttamiseen. Ajankohtaisia kysymyksiä ovat tuottavuuden kehittämisen ja toimintojen tehostamisen ohella verotuksen avoimuus, yhteiskuntavastuu ja eettisyys.

EY:n veroasiantuntijoilla on vahva asiantuntemus ja toimialaosaaminen julkisella sektorilla. Räätälöidyt veropalvelumme ottavat huomioon julkisen sektorin toimijoiden tarpeet ja erityispiirteet.

Esimerkkejä julkisen sektorin asiakkaille tuottamistamme veropalveluista:

 • Verokonsultointi ja -suunnittelu (esimerkiksi uusiin toimintamalleihin liittyvät rakenteelliset muutokset sekä yhtiöittämis- ja yksityistämishankkeet)
 • Avustaminen verotarkastusprosesseissa ja ennakkoratkaisuhakemuksissa
 • Räätälöidyt arvonlisä- ja muut verokoulutukset
 • Ostolaskukirjausten ja arvonlisäverovähennysten oikeellisuuden tarkistaminen EY Discovery -työkalun avulla
 • Asiantuntijana toimiminen verolainsäädäntöhankkeissa

Lue tarkemmin veropalveluistamme ja erityisosaamisestamme.


Julkinen sektori murroksessa – mitä juridisia haasteita muutokseen sisältyy?

Julkisen sektorin velvoitteiden suuri kirjo ja monimutkainen normisto muodostavat mielenkiintoisen ja haastavan juridisen kokonaisuuden. EY:n juristeilla on monipuolinen kokemus julkisen sektorin toimeksiannoista.

Toimeksiantoihimme ovat kuuluneet muun muassa:

 • Vaativat kiinteistö- ja sopimusjärjestelyt
 • Palvelukokonaisuuksien yhtiöittämishankkeet, liiketoiminta- ja osakekaupat sekä muut julkishallinnon yritysjärjestelyt
 • Työ- ja virkamiesoikeudelliset selvitykset mukaan lukien työvoiman vähentämistä koskevat neuvonantotehtävät
 • Julkisia hankintoja koskevat neuvonantotehtävät ja selvitykset

Juristimme avustavat julkishallintoa myös seuraavissa ajankohtaisiin aihealueisiin liittyvissä juridista osaamista vaativissa tehtävissä:

 • Kunta- ja kilpailulain edellyttämät hankkeet, jotka velvoittavat kunnan yhtiöittämään tehtävänsä, joita se hoitaa kilpailutilanteessa markkinoilla.
 • Uuden hankintadirektiivin tuomat muutoshankkeet. Uudistuvan hankintalain haasteiden ja mahdollisuuksien tunteminen ja tunnistaminen on tärkeää julkisen sektorin toimijoille.

Lue tarkemmin lakipalveluistamme ja erityisosaamisestamme.

Ota yhteyttä ja kysy lisää vero- ja lakipalveluistamme!


 

Ota yhteyttä

Kirsti Auranen
Partner
p. +358 400 621 692 
kirsti.auranen@fi.ey.com

Julkisen sektorin asiantuntijamme Suomessa

 

Connect with us

Seuraa meitä sosiaalisessa mediassa.