Onnistuneita yritysjärjestelyjä Suomessa ja ulkomailla

  • Jaa

Yritysjärjestelykentässä tapahtuu tällä hetkellä suuria muutoksia jotka vaikuttavat yrityskauppojen rakenteeseen, rahoitukseen ja toteutukseen.

Yrityksesi saattaa nähdä yritysoston tai yrityksen osien myynnin parhaana tapana vahvistaa omaa otetta valituilla markkinoilla. Tällöin on keskeistä ymmärtää potentiaaliseen järjestelyyn liittyvät riskit ja se kuinka suunniteltu transaktio tukee yrityksen nykyistä strategiaa ja auttaa sen kehittämisessä.

EY voi auttaa onnistuneen yritysjärjestelyn suunnittelussa ja toteutuksessa, sillä palveluihimme kuuluvat niin yritysostot ja -myynnit, rahoitusjärjestelyt kuin muutkin strategiset hankkeet. Analysoimme tarvittaessa yrityksesi eri osien kannattavuuden sekä arvioimme rahoituksen riittävyyttä ja käyttöpääoman tehokasta käyttöä, jolla autamme ymmärtämään liiketoiminnan tämän hetkistä tilaa. Pureudumme myös suunnitellun yritysjärjestelyn rakenteeseen ja autamme löytämään ratkaisut jotka tukevat parhaiten verotuksen sekä juridisen rakenteen optimointia. Näin saamme luotua kokonaiskuvan siitä, miten suunniteltu yritysjärjestely tukee parhaiten liiketoiminnan tavoitteita ja strategiaa ja miten se tulisi parhaiten toteuttaa.

Lue lisää yritysjärjestelypalveluistamme.