Hyvä hallintotapa

  • Jaa

Hyvällä hallintotavalla ja sen käytännön toteutuksella on olennainen merkitys maailmantalouteen. Corporate governance -keskustelua käydään eri tahoilla yhä vilkkaammin. Keskustelun taustalla ovat lainsäädännölliset ja muuhun sääntelyyn liittyvät muutokset; kansainvälisten laskentastandardien käyttöönotto, tilintarkastuksen sekä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ulottuvuuden kasvu sekä julkisen silmälläpidon lisääntyminen.

Kaikkien osapuolten aktiivisen osallistumisen ja keskustelun avulla on mahdollista saavuttaa tasapaino vahvemman keskitetyn valvonnan ja nopean paikallisen reagoinnin välillä, tehokkaan riskienhallinnan ja jatkuvan uudistumistarpeen välillä sekä uusien corporate governance -säännösten aiheuttamien lisäkustannusten ja sen arvon välillä, jota niillä pyritään suojaamaan ja vahvistamaan.

EY auttaa vastaamaan myös hallitustyöskentelyn haasteisiin ja ajankohtaisiin kysymyksiin.