Sisäisellä tarkastuksella varmistetaan riippumattomuus

  • Jaa

Tarjoamme asiakkaillemme laajan valikoiman yrityksen sisäisen tarkastuksen palveluita täydellisestä ulkoistamisesta aina räätälöityihin projekteihin ja arvioihin. Tavoitteena on yrityksen sisäisen valvonnan tehokkuuden ja tarkoituksenmukaisuuden parantaminen.

Palvelumme kattavat koko tarkastusprosessin: riskiarvioinnin, suunnittelun, tarkastustehtävät (mukaan lukien tietojärjestelmätarkastukset), toimenpideseurannan, konsultoinnin sekä tarkastustoiminnan kehittämisen. Yhä useammin suunnittelemme ja toteutamme yrityksen koko sisäisen tarkastuksen. Yrityksille ja julkishallinnon organisaatioille, joilla ei ole omaa riskienhallintatoimintoa, laadimme myös analyyseja siitä, kuinka heidän tulisi varautua riskeihin.

Voimme myös olla tukemassa yrityksen omaa sisäistä tarkastusta suunnitelmien laadinnassa ja tarkastusten suorittamisessa. Kansainvälisesti toimiville yrityksille EY:n maailmanlaajuinen verkosto tarjoaa mahdollisuuden toteuttaa tarkastuksia useissa maissa tai yksittäisissä, kaukana sijaitsevissa kohteissa.

Toimintamme perustana ovat IIA:n sisäisen tarkastuksen ammattistandardit, kansainväliset sisäisen valvonnan mallit, kuten COSO, tietojärjestelmien tarkastusmallit, kuten COBIT, sekä EY:n omat menetelmät ja työvälineet.

Esimerkkejä sisäisen tarkastuksen palvelukokonaisuuksistamme:

  • Kokonaispalvelu, joka sisältää vuosisuunnittelun, tarkastusten resursoinnit, tarkastusprojektien koordinoinnin ja ohjaamisen
  • Strategiset ja operatiiviset tarkastukset, kuten prosessien tarkastukset
  • EY:n tarkastajien tuki yrityksen sisäiselle tarkastukselle
  • Sisäisen tarkastuksen suoritus- ja laatuarvioinnit
  • Riskienhallinnan toimivuuden ja tehokkuuden arviointi
  • Tietojärjestelmätarkastukset