Turvaa tulevaisuutesi

  • Jaa

Eri maiden hallitusten tukitoimista huolimatta epävarmuutta on vielä edessä rahoitusalallakin. Siksi on välttämätöntä muodostaa näkemys strategisista riskeistä: tunnistaa keskeiset riskit, arvioida niiden todennäköisyys ja vaikutukset sekä valita toimenpiteet riskien pienentämiseksi.

Me EY:llä voimme tukea yritystäsi tässä. Toteutamme riskiarviointeja, jotka ottavat huomioon rahoitus- ja sääntelytoimenpiteiden lisäksi toimintaympäristön muutokset. Skenaariosuunnittelun avulla analysoimme avainriskit ja varmistamme, että nykyiset riskienhallintamenettelyt tukevat niiden hallintaa. Kun seuranta- ja valvontaprosessit ovat kunnossa, yrityksesi kykenee tarvittaessa reagoimaan nopeasti ja tehokkaasti.

Systemaattinen riskienhallinta auttaa vastaamaan laman haasteisiin ja turvaamaan yrityksesi tulevaisuuden.


Privacy trends 2013: the uphill climb continue

Digital technology is transforming businesses, creating not only opportunities but also privacy risk and responsibilities.Are organizations and regulators doing enough to safeguard sensitive information?