Lehdistötiedote

Tutkimus: peräti 74 % ylimmästä johdosta tunnistaa tarpeen kehittää väärinkäytösten ehkäisyä muun muassa data-analytiikan avulla

  • Jaa

4.2.2016 Väärinkäytökset kuten kyberturvallisuusrikkomukset ja sisäiset tietoliikenteeseen liittyvät varkaudet ja tietojen tuhoaminen ovat EY:n tuoreen 2016 Global Forensic Data Analytics -selvityksen mukaan yritysjohtajien listalla nopeimmin kasvavia uhkia, jotka lisäävät myös tarvetta kasvattaa data-analytiikkatyökaluihin suunnattavia resursseja. Suomessa yritykset hyödyntävät varsin vähän data-analytiikan mahdollisuuksia väärinkäytösten identifioimiseksi ja niiden tutkimisessa. Kansainväliseen kyselyyn vastanneista johtajista kolme viidestä aikoo lisätä resursseja data-analytiikkaan seuraavan kahden vuoden aikana.

EY:n kansainväliseen 2016 Global Forensic Data Analytics -selvitykseen osallistui 665 johtajaa yhdeksältä eri toimialalta mukaan lukien rahoitus-, life science -, teollisuus- ja energiasektorit. Tutkimuksesta käy ilmi, että 77 prosenttia organisaatiossa väärinkäytöksiä analysoivista työkalusta oli suunnattu organisaatioiden sisäisten väärinkäytösriskien tutkimiseen tai hallintaan. 70 % yrityksistä hyödyntää työkaluja kyberuhkien ja sisäisten tietoliikenneuhkien torjumisen ehkäisemiseen.

Vastaajista 69 prosenttia – ja ylimmästä johdosta peräti 74 % – oli sitä mieltä, että väärinkäytöksiä luotaavia ja niiden raportointiin liittyviä prosesseja, kuten data-analytiikkatyökaluja, tulisi kehittää.

- Kyberrikollisuus on yrityksille jokapäiväistä todellisuutta. Siksi johdon pitää sisällyttää tällaisten väärinkäytösten torjunta compliance- ja riskienhallinta-agendallaan kärkipäähän ja tunnistaa kehitystarpeet. Tämä on kriittistä jo siksikin, että viranomaisvaateet kasvavat ja markkinat reagoivat välittömästi syytöksiin, jotka kohdistuvat hyökkäysten ja väärinkäytösten kohteena oleviin yrityksiin. Yleisesti ottaen yritykset Suomessa hyödyntävät varsin vähän data-analytiikan mahdollisuuksia väärinkäytösten identifioimiseksi ja niiden tutkimisessa. Kansainvälisissä suuryrityksissä sitä hyödynnetään yhä enenevässä määrin osoituksena huolellisuusvelvoitteen täyttämisestä esimerkiksi korruptionvastaisessa työssä. Suomessa lainsäädäntö ei sääntele yritysten toimia esimerkiksi korruptiota vastaan – mutta suomalaisiin kansainvälisesti toimiviin yrityksiin vaikuttaa usein kuitenkin muiden maiden lainvalvojien toimenpiteet, sanoo EY:n Suomen Forensic tiimin johtaja Markus Nylund.

Pelkkä väärinkäytösten jälkikäteinen tutkinta ei tule riittämään Suomessakaan

EY:n 2016 Global Forensic Data Analytics -selvitykseen vastanneista vain 55 % kokee, että väärinkäytöksiä haarukoivaan data-analytiikkaan on käytetty riittävästi rahallisia panostuksia, kun vuosi sitten toteutetussa vastaavassa tutkimuksessa luku oli 64 %. Kolme viidestä aikookin lisätä data-analytiikkaan käytettäviä rahallisia resursseja seuraavan kahden vuoden aikana: 53 % nimesi resurssien lisäämiseen sysääväksi syyksi kyberturvallisuusriskit ja 43 % viranomaisten suunnalta tulevat velvoitteet. Vastaajista 63 % aikoo panostaa data-analytiikkatyökalujen osalta nimenomaan väärinkäytösten ennaltaehkäisevään seurantaan.

Selvityksen mukaan 75 % yrityksistä analysoi rutiininomaisesti riskiympäristöään data-analytiikan avulla. Jos kysymys olisi asetettu suomalaisyrityksille, niin osuus olisi todennäköisesti oleellisesti pienempi.

- Data-analyysin käyttö nimenomaan väärinkäytösten ennaltaehkäisemiseksi ja havaitsemiseksi vahvistaa raportointivelvollisuuksien sekä sääntelyn noudattamista ja kasvattaa näin sidosryhmien luottamusta yritystä kohtaan. Pelkkä väärinkäytösten jälkikäteinen tutkinta ei tulevaisuudessa Suomessakaan tule riittämään, arvioi Nylund.

Top 8 väärinkäytösriskiä, joihin kohdistetaan data-analyysiä:

  1. Sisäiset väärinkäytökset (matkustus, viihde, sopimusvehkeily jne.) 77 %
  2. Kyberuhat tai sisäiset tietoliikenneuhat 70 %
  3. Lahjonta ja korruptioriskit 68 %
  4. Tilinpäätösten vääristelyyn liittyvät riskit 60 %
  5. Investointeihin liittyvät väärinkäytösriskit 44 % 
  6. Rahanpesu 43 %
  7. Yrityskauppoihin ja yhdistymisiin liittyvät riskit 34 %
  8. Muut 10 %

Tutkimus ei kattanut suomalaisyrityksiä.

Lisätietoja

EY:n Executive Director Markus Nylund, puh. 040 532 2098, markus.nylund@fi.ey.com

Katriina Puro, viestintäpäällikkö EY, puh. 0400 791 537, katriina.puro@fi.ey.com

Tutkimus luettavissa täällä.


EY lyhyesti
EY on globaali tilintarkastuksen, verotuksen ja yritysjärjestelyiden asiantuntija ja liikkeenjohdon konsultti, joka tarjoaa Suomessa lisäksi liikejuridiikan palveluita. Näkemyksemme ja korkealaatuiset palvelumme vahvistavat luottamusta pääomamarkkinoiden ja talouden toimintaan kaikkialla maailmassa. Kasvatamme huippuosaajia, joiden yhteistyöllä lunastamme lupauksemme ja rakennamme parempaa työ- ja liike-elämää sekä toimivampaa maailmaa asiakkaillemme, omalle henkilöstöllemme ja yhteisöille, joissa toimimme. Lisätietoja löydät internetistä www.ey.com/fi. Voit myös seurata meitä Twitterissä: @EY_Suomi.