Lehdistötiedote

Luottamuksen puute ei esteenä kuluttajien finanssiteknologian käytölle

digitaalisten finanssipalveluiden käyttöönotto voi jopa tuplaantua 2016

  • Jaa

27.4.2016 Konsulttiyhtiö EY:n tekemän FinTech-tutkimuksen mukaan 15,5 % digitaalisesti aktiivisista kuluttajista oli käyttänyt vähintään kahta muiden kuin pankkien tai vakuutusyhtiöiden verkossa tarjoamaa finanssialan teknologiapalvelua viimeisen puolen vuoden aikana. Käytetyimpiä palveluita olivat maksupalvelut. Eniten finanssiteknologiaa hyödyntävät 25–34-vuotiaat, hyvätuloiset ja kaupunkilaiset.

Kiinnostus siirtyä finanssiteknologiapalveluiden pariin näyttää entisestään kasvavan kuluvan vuoden aikana. Tämä käy ilmi kansainvälisestä EY:n FinTech Adoption Indexistä, joka kokosi tietoa yli 10 000 digitaalisesti aktiivisen kuluttajan tavoista käyttää finanssialan tuotteita.

Viime vuoden lopulla Australiassa, Kanadassa, Hong Kongissa, Singaporessa, USA:ssa sekä Iso-Britanniassa toteutettuun kyselyyn vastanneista yli 10 000 kuluttajasta 15,5 % oli käyttänyt vähintään kahta muiden kuin pankkien tai vakuutusyhtiöiden verkossa tarjoamaa finanssialan teknologiapalvelua viimeisen puolen vuoden aikana. Kyselyn tulokset antoivat myös selvän signaalin siitä, että finanssiteknologian käyttöluvut voivat potentiaalisesti jopa tuplaantua vuoden 2016 aikana, mikäli vastaajat toteuttavat kyselyssä esiintuomansa aikeet. Erityisesti suurimman tuloluokan edustajissa on potentiaalisia uusia finanssiteknologian kuluttajia.

- Uusien palvelutarjoajien palveluiden käyttö on varsin laajaa. Perinteisten finanssialan toimijoiden on syytä arvioida, mitkä niiden asiakassuhteista ovat eniten uhattuina uuden kilpailun takia ja vastata kehittämällä palveluitaan, sanoo Antti Hakkarainen EY:n liikkeenjohdon konsultointipalveluista.

Nuorissa potentiaalia, mutta tietoisuus pullonkaula

Hanakimmin muiden kuin pankkien tai vakuutusyhtiöiden finanssiteknologiapalveluita olivat ottaneet omakseen 25–34-vuotiaat – heistä 25 % kertoi käyttäneensä vähintään kahta tuotetta viimeisen puolen vuoden aikana. Seuraavaksi aktiivisimmat olivat 35–44-vuotiaat (21 %) ja kolmanneksi kyselyn nuorimmat eli 18–24-vuotiaat (18 %). Myös tulotasolla näyttäisi olevan merkitystä tuotteiden omaksumisessa: yli 150 000 dollaria vuodessa ansaitsevat käyttivät palveluita selkeästi eniten (44 %), kun taas 30 000-70 000 vuosituloisista enää 15 %. Mitä kaupunkilaisempi kuluttaja on kyseessä, sitä todennäköisemmin hän valitsee modernit digipalvelut käyttöönsä.

Kyselyn mukaan lähes 18 % vastaajista kertoi käyttävänsä maksupalveluita, kuten online-maksuja, valuutanvaihtoa ja maanrajat ylittäviä maksupalveluja. Säästöihin ja sijoituksiin liittyvät käyttösyyt, kuten osakekaupankäynti ja finanssi-instrumentit, olivat toiseksi (17 %) suosituin tapa käyttää finanssiteknologiapalveluita. Sen sijaan edes 10 000 digiaktiivisen vastaajan joukosta ei juuri löytynyt netissä toimivien vertaislainapalveluiden käyttäjiä - vain alle 6 % kertoi hyödyntävänsä näitä.

Miksi finanssiteknologiapalvelut sitten kiinnostavat kuluttajia? EY:n kyselyyn vastanneista 43 % nimesi käyttösyiksi tilin perustamisen helppouden, 15 % houkuttelevat hinnat ja 12 % eri palveluiden ja tuotteiden helpon saatavuuden. Vastanneiden keskuudessa näkyi toisaalta suosittelun ja toisaalta nettivertailun tärkeys palveluntarjoajaa valittaessa. Jopa 46 % nimesi päätöksenteon lähteeksi ystävät ja perheenjäsenet, 43 % netissä puolueettomia yritysanalyysipalveluita tarjoavat toimijat. Vain 12 % nimesi valinnan tukena offline-sisällöt, kuten TV- tai printtimainonnan.

Finanssiteknologiakäytön tärkeimmiksi esteiksi nimettiin tiedon puute palveluiden olemassaolosta (53 %), käyttötarpeen puuttuminen (32 %), halu käyttää perinteisiä pankkipalveluita (28 %) sekä osaamattomuus käyttää palveluita (21 %). Alle 24-vuotiailla esteenä korostui erityisesti tiedonpuute (60 %), kun taas yli 55-vuotiailla yksinkertaisesti halu kallistua perinteisten pankkipalveluiden puoleen (38 %). Sen sijaan luottamuksen puute ei ainakaan kyselyyn vastanneilla näytä olleen käyttöönoton este: vain 11 % kertoi, ettei luota fintecheihin.

- Näyttää väistämättömältä, että uudet ja perinteiset finanssipalveluiden tarjoajat tulevat toimimaan rinnakkain ja yhteistyössä. Perinteiset toimijat voivat oppia uusilta palveluntarjoajilta erityisesti siinä, miten ne tekevät teknologian käytöstä kuluttajille mahdollisimman helppoa ja tarjoamasta houkuttelevan, sanoo Hakkarainen.

Lue lisää tutkimuksesta

Lisätietoja:
Antti Hakkarainen, partner, antti.hakkarainen@fi.ey.com,  040 592 4433
Katriina Puro, viestintäpäällikkö, katriina.puro@fi.ey.com, 0400 791 537