Lehdistötiedote

Yrityskauppanäkymät positiiviset

Digitalisaatio ajaa tekemään kauppoja

  • Jaa

4.5.2016 Konsulttiyhtiö EY:n puolivuosittain julkaiseman yrityskauppabarometrin mukaan yrityskauppanäkymät ovat kansainvälisesti korkealla. Jopa puolet yrityksistä suunnittelee yrityskauppaa. Aasialaisia ostajia näkyy Suomessa aikaisempaa enemmän, mutta myös suomalaisyritysten aktiivisuus etsiä ostokohteita Suomen ulkopuolelta on lisääntynyt.

Kansainvälisiä yrityskauppanäkymiä luotaavassa EY Global Capital Confidence Barometer -selvityksessä haastateltiin yli 1 700 johtajaa 45 maassa kuluvan vuoden helmi-maaliskuun aikana. Jopa 28 % selvitykseen vastanneesta uskoo saavansa ostotarjouksia seuraavan 12 kuukauden aikana. Ylimmästä johdosta 40 % kertoo tavoittelevansa laajentumismahdollisuuksia yrityskaupan kautta.

- Pitkittynyt matalan talouskasvun aika yhdistettynä markkinoita hallitsevaan epävakauteen lisää halukkuutta yrityskauppoihin. Hintakilpailun ja muutosnopeuden takia orgaaninen kasvu riittää vain harvoilla aloilla. Siksi tuottoa ja kasvua haetaan yrityskauppojen kautta. Yrityskaupat toimivat ketteränä keinona vastata erityisesti digitalisaatiohaasteisiin, joita riittää lähes kaikilla aloilla, sanoo Suomen EY:n yritysjärjestelypalveluista vastaava johtaja Mikko Äijälä.

Aiempaa isompia kauppoja tiedossa

EY:n selvityksen valossa edellytykset yrityskaupoille ovat suotuisat. Myyjät ja ostajat kokevat voivansa luottaa arvostustasojen vakauteen. Johto myös uskoo vahvasti tarjolla olevien yrityskauppamahdollisuuksien määrään ja laatuun sekä kauppojen syntymiseen. Jopa yli 80 prosentilla vastaajista on yksi tai useampi yrityskauppasuunnitelma vireillä. Neljäsosa yritysjohtajista uskoo kauppojen määrän kasvavan seuraavan vuoden sisällä.

Yrityskauppojen kokoluokassa on selvää suuntausta kohti suurempia kauppoja. EY:n edellisen, lokakuussa 2015 julkaistun, yrityskauppabarometrin tuloksiin verrattuna yli miljardin dollarin kauppoja tavoittelee nyt jopa viisinkertainen määrä yrityksiä. Kaikkinensa eniten kauppoja tullaan selvityksen perusteella näkemään teollisuustuotteiden, kuluttajatuotteiden, öljy- ja kaasu -, energia- sekä bio- ja lääketieteiden sektoreilla.

- Suomessa on selvästi nähtävissä kiinnostusta kasvun tavoitteluun etenkin teollisuustuoteyritysten osalta. Tällä sektorilla kasvua haetaan tyypillisesti Suomen ulkopuolelta, jolloin myös toimialarajat usein hämärtyvät. Draiverina saattaa olla esimerkiksi digitalisaatio, kuten vaikkapa Cargotecin, Fortumin ja Nokian tapauksissa, Äijälä sanoo.

- Näkisin myös, että aktiviteetti terveydenhuoltosektorilla jatkuu vahvana. Tätä tukee väestön ikärakenteen muutos ja sitä kautta kysynnän kasvu, hän lisää.

Kolme neljästä etsii kasvumahdollisuuksia ulkomailta

Yrityskauppabarometrista ilmeni, että yritykset tähyävät erityisesti ulkomaille laatiessaan investointistrategioitaan. Jopa 74 % harkitsee maanrajat ylittäviä yrityskauppoja. Länsi-Eurooppa on edelleen päävaihtoehto, kun etuja haetaan verrattain alhaisista arvostustasoista ja edullisemmasta rahoituksesta. Investointikohteista Yhdysvallat, Iso-Britannia, Saksa, Intia ja Kiina kuuluvat kärkiviisikkoon.

Äijälän mukaan yhtenä kansainvälisenä trendinä on Kiinan kiinnostus ulkomaisia sijoituksia kohtaan.

- Pelkästään viimeisen kolmen kuukauden aikana kiinalaisyritykset ovat tehneet yrityskauppoja ulkomailta 100 miljardin dollarin arvosta. Esimerkiksi Okmeticin ostaja oli Kiinasta. Kiinalaisia, ja aasialaisia ostajia ylipäätään, näkyy Suomessa paljon aikaisempaa enemmän, Äijälä sanoo.

Lisätietoja:
Mikko Äijälä, partner, EY, puh. 040 709 2907, mikko.aijala@fi.ey.com,
Katriina Puro, viestintäpäällikkö, puh. 0400 791 537, katriina.puro@fi.ey.com
 

EY:n yrityskauppabarometrin tulokset tarkemmin täällä