Lehdistötiedote

Eurooppalaispankkien luottamus toimialansa kasvuun matalimmillaan

Pohjoismaiset pankit laskevat yksityispankkitoiminnan ja varainhoidon varaan

  • Jaa

26.5.2016 Konsulttiyhtiö EY:n jo seitsemättä kertaa julkaisema Euroopan pankkibarometri luo yleiskatsauksen pankkitoimialaan ja sen kehityksen suuntaan. Selvityksen mukaan markkinausko alalla on laskenut. Vain puolet vastanneista ennakoi oman työnantajansa suorituksen paranevan vuonna 2016. Pankkitoiminnan piirissä uskotaan yhä myös henkilöstövähennyksiin. Pohjoismaissa näkyi halu panostaa asiakaspalveluun liittyvään teknologiaan, joka listattiin tärkeimmäksi strategiseksi painopisteeksi.

EY:n kansainväliseen tutkimukseen osallistui 250 vastaajaa 12 eri markkina-alueelta Euroopasta, myös Pohjoismaista. European Banking Barometer 2016 -raportin mukaan vain 52 % kokeneemmista pankkialan asiantuntijoista uskoo oman pankkinsa suorituksen paranevan vuonna 2016, kun edellisvuonna vielä 56 % jaksoi uskoa työnantajansa suorituskyvyn kohenemiseen. Tulokset ovat alhaisimmat sitten vuoden 2012, jolloin Euroalueen velkakriisi oli syvimmillään.

Kuluvan vuoden parhaat liiketoimintanäkymät alalla löytyvät eurooppalaispankkien mielestä yksityispankkitoiminnasta ja varainhoidosta. Näin vastasi 63 % pankeista. Varsinkin Pohjoismaissa uskottiin kyseisten palveluiden kasvuun: 86 % vastasi näkymien olevan joko melko hyvät tai hyvät. Pohjoismaisista pankeista 67 % nosti vähittäispankkitoiminnan selväksi kakkoseksi liiketoimintamahdollisuuksiltaan, kun eurooppalaisista pankeista keskimäärin erityistä potentiaalia näki tällä saralla vain reilut puolet (56 %). Kolmanneksi parhaat liiketoimintanäkymät Pohjoismaissa nähtiin olevan velka- ja osake-emissioissa (63 %). Talletuspalveluiden positiivisiin näkymiin ei sen sijaan uskonut yksikään pohjoismainen vastaaja, kun peräti 43 % vastaajista keskimäärin näki potentiaalia tälläkin saralla.

- Pohjoismaisiin positiivisiin näkymiin vaikuttanee Ruotsin hyvä taloustilanne. Alhaiset korot näkyvät talletuspalveluiden heikkoina näkyminä, sanoo Antti Hakkarainen EY:n liikkeenjohdon konsultointipalveluista.

Pohjoismaissa näkyy halu panostaa asiakaskokemukseen

Kuten viimekin vuonna, tärkeimpien strategisten painopisteiden joukkoon eurooppalaispankit nostivat riskienhallinnan – näin vastasi peräti 70 % kyselyyn osallistuneista. Pohjoismaissa kaikkein tärkeimmäksi koettiin kuitenkin investoiminen asiakaspalveluun liittyvään teknologiaan, kuten esimerkiksi mobiilipalveluihin. Asiakaspalveluun liittyvään teknologiaan panostaisi jopa 64 % pohjoismaisista vastaajista, kun se keskimäärin nousi vasta seitsemännelle sijalle tärkeysjärjestyksessä kaikkien vastanneiden kesken. Sen sijaan ainakaan tutkimuksen toteutusajankohtana, marras-joulukuussa 2015, maineenhallinnalliset riskit kuten veroläpinäkyvyys ja palkitseminen eivät huolestuttaneet pohjoismaisia vastaajia. Vain noin kolmannes (36 %) nosti aiheen tärkeimpien huomiota vaativien asioiden joukkoon, kun taas Iso-Britanniassa maineriskit nousivat prioriteettilistalla ykköseksi – brittivastaajista peräti 91 % mainitsi nämä.

Pankit ennakoivat henkilöstövähennyksiä

Kulujen leikkaaminen pankkialalla näyttäisi tutkimuksen valossa saavan jatkoa. Selvä enemmistö vastaajista (54 %) ennakoi henkilöstövähennyksiä, kun vuonna 2015 samaa ennusti vain 43 %. Vähennyksiin uskottiin etenkin IT-yksiköissä, pääkonttoritoiminnoissa ja yleispankkipalveluissa. Vain Sveitsissä ja Irlannissa ajateltiin henkilöstömäärän pikemminkin kasvavan kuin vähenevän. Pohjoismaissa päälukuvähennyksiin uskoi jopa 57 % vastaajista.
- Odotamme eurooppalaisten pankkien keskipitkällä aikavälillä ulkoistavan tai hankkivan kumppanuuksia ydintoimintojensa ulkopuolisten toimintojen hoitamiseksi, sanoo Hakkarainen.

Eurooppalaispankeista 85 % uskoo toimialansa konsolidoitumiseen vuoden 2016 aikana - Pohjoismaissa liikehdintää pankkitoimialalla ennusti vain 58 %. Pidemmällä kolmen vuoden perspektiivillä pohjoismaisistakin vastaajista 72 % ennakoi yhteisyrityksiä tai kumppanuuksia esimerkiksi teknologiafirmojen kanssa. Kaikista tutkimukseen vastanneista 23 % arvioi yhteistyön kuluttajia kiinnostavien digitaalisia finanssiteknologiapalveluita tarjoavien toimijoiden kanssa lisääntyvän.
- Tulos on odotettu, sillä finanssiteknologian käyttöluvut voivat potentiaalisesti jopa tuplaantua digiaktiivisten kuluttajien parissa vuoden 2016 aikana, Hakkarainen sanoo ja viittaa EY:n huhtikuussa uutisoimaan FinTech Adoption Indexiin.

Lue lisää European Banking Barometer 2016 -raportista täältä

Lisätietoja:
Antti Hakkarainen, partner, antti.hakkarainen@fi.ey.com, 040 592 4433
Katriina Puro, viestintäpäällikkö, katriina.puro@fi.ey.com, 0400 791 537