Lehdistötiedote

Listautumismarkkinat piristyivät mutta brexit palautti odotustunnelmat

  • Jaa

30.6.2016 Tuore EY Global IPO Trends Q2 2016 -raportti osoittaa, että odotukset purkautuivat listautumismarkkinoilla vuoden toisella kvartaalilla. Myös Suomessa listautumismarkkina oli aktiivinen. Huhti-kesäkuun aikana päälistalle saatiin viisi uutta yhtiötä ja First North -kauppapaikalle yksi, kun tammi-maaliskuussa listautujia oli vain kaksi. Vaikka Iso-Britannian ero EU:sta aiheuttaa yleistä markkinalevottomuutta, listautumisten kannalta brexit osui kuitenkin kohtalaiseen saumaan perinteisesti hiljaisen Q3-kvartaalin alla.

Ensimmäisen kvartaalin heikon listautumisaktiivisuuden jälkeen vuoden toinen kvartaali käänsi trendin ylöspäin. Listautumisaktiviteettia seuraavan EY Global IPO Trends Q2 2016 -raportin mukaan huhti-kesäkuussa toteutettiin kansainvälisesti 246 listautumista, jotka keräsivät markkinoilta yhteensä 29,6 miljardia dollaria. Verrattuna vuoden ensimmäiseen neljännekseen listautumisten määrä nousi 29 prosenttia ja listautumisarvo 120 prosenttia. Kerätyn pääoman määrä kasvoi kaikilla markkina-alueilla. Tästä huolimatta alkuvuoden listautumisaktiviteetti jäi edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta. Tammi-kesäkuussa toteutettiin kaikkiaan 437 listautumista, jotka keräsivät markkinoilta yhteensä 43 miljardia dollaria, mikä oli 38 prosenttia heikompi listautumismäärän ja 61 prosenttia listautumisarvon osalta kuin vastaavaan aikaan vuonna 2015.

Listautumismarkkinat ovat kohdanneet useita toisiinsa linkittyviä tekijöitä ja ilmiöitä kuluneen vuoden aikana, jotka ovat aiheuttaneet taloudellista epävakautta ja pörssikurssien heiluntaa. Myös Iso-Britannian ero EU:sta lisää epävarmuuden tilaa.

- Vaikka brexit-tilanne on haastava, pörssiin tähtäävien näkökulmasta se osui kuitenkin verraten kohtalaiseen ajankohtaan. Kolmas kvartaali kesälomakausineen on tyypillisesti aina hiljaista aikaa listautumisissa, joten markkinoille jää aikaa tasaantua ja hakea suuntaa ennen kuin loppuvuoden listautujien on tehtävä lopullisia päätöksiä, sanoo EY:n listautumispalveluista vastaava Päivi Pakarinen.

Listautumisinto kasvoi niin Suomessa kuin muillakin markkinoilla

Suomessa toteutui huhti-kesäkuussa viisi listautumista päälistalle: uusina yhtiöinä pörssiin tulivat Lehto Group ja Tokmanni, lisäksi Digian jakautumisen seurauksena QT Group listautui sekä Siili ja Taaleri siirtyivät First Northista päälistalle. First Northiin saatiin toisella kvartaalilla yksi uusi yhtiö, Privanet.

- Ensimmäisen vuosipuoliskon listautumisvauhti on ollut lukumääräisesti suunnilleen 2015 tasolla, mutta merkillepantavaa on aktiivisuuden painottuminen päälistalle toisin kuin viime vuoden listautumisissa. Epävarmuustekijöistä huolimatta markkina näyttää jatkavan aktiivisena ja uskomme listautumisia tulevan lisää toisella vuosipuoliskolla, vähintäänkin viime vuoden vauhtia vastaavalla tavalla, sanoo Pakarinen.

Markkina-alueista listautumisia tehtiin alkuvuonna eniten Aasiassa, mutta listautumisten arvo oli suurinta Euroopan, Lähi-idän, Intian ja Afrikan alueella (EMEIA). Huhti-kesäkuussa EMEIA-alueella nähtiin 85 IPO:a, joiden arvo nousi 14 miljardiin dollariin – määrällisesti kasvua vuoden ensimmäiseen neljännekseen oli 21 % ja arvon osalta peräti 187 %.

- Globaalisti listautumismarkkinoiden piristymistä kuvaa myös niin sanottujen megadiilien määrä. Toisella kvartaalilla kuudessa listautumisessa annin koko oli yli miljardi dollaria. Näistä kolme suuntautui eurooppalaisiin pörsseihin. Myös Suomessa kokoluokka on ollut hienoisessa kasvussa, sanoo Pakarinen.

Hyvä uutinen Pakarisen mukaan oli myös se, että pääomasijoittajataustaiset listautumiset nostivat jälleen päätään, mikä kertoo listautumismarkkinan toimivuudesta.

- EY:n Valuation Survey -tutkimuksen mukaan IPO on noussut tasaväkiseksi exit-vaihtoehdoksi yrityskaupan rinnalle, ja lähes puolet institutionaalisista sijoittajista näki IPO:n jopa ensisijaisena exit-strategiana. Samanaikaisesti niin sanotut multitrack-prosessit ovat vakiintuneet eli listautumisen rinnalla selvitetään muita irtautumisvaihtoehtoja. Tuoreena esimerkkinä tästä on Ekokemin myynti hieman sen jälkeen, kun yhtiö oli kertonut harkitsevansa listautumista.

EY:n Valuation Survey -tutkimustietojen mukaan pääomasijoittajat tarkastelevat sijoituspäätöksiä miettiessään erityisesti johdon kyvykkyyden monipuolisuutta ja laatua – näin tekee jopa 65 prosenttia sijoittajista. 41 prosenttia sijoittajista alleviivaa puolestaan sijoittajasuhdeviestinnän merkitystä.

- Tutkimustulokset puoltavat käsitystämme, että yhtiön kannattaa valmistautua listautumiseen pitkällä tähtäimellä rakentaen vahvaa johtoa ja yhtiötarinaa. Kun toiminnan laadulliset kriteerit ovat kunnossa ja strategia selkeä, pystytään tarttumaan tarvittaessa nopeastikin epävarmoilla markkinoilla avautuviin mahdollisuuksiin, Pakarinen muistuttaa.

Listautumismarkkinat piristyivät mutta brexit palautti odotustunnelmat

EY Global IPO Trends Q2 2016 -raportti luettavissa täällä

EY Valuation Survey luettavissa täällä

Lisätietoja:
Päivi Pakarinen, IPO Leader EY, puh. 040 754 8419, paivi.pakarinen@fi.ey.com


EY lyhyesti
EY on globaali tilintarkastuksen, verotuksen ja yritysjärjestelyiden asiantuntija ja liikkeenjohdon konsultti, joka tarjoaa Suomessa lisäksi liikejuridiikan palveluita. Näkemyksemme ja korkealaatuiset palvelumme vahvistavat luottamusta pääomamarkkinoiden ja talouden toimintaan kaikkialla maailmassa. Kasvatamme huippuosaajia, joiden yhteistyöllä lunastamme lupauksemme ja rakennamme parempaa työ- ja liike-elämää sekä toimivampaa maailmaa asiakkaillemme, omalle henkilöstöllemme ja yhteisöille, joissa toimimme. Lisätietoja löydät internetistä www.ey.com/fi. Voit myös seurata meitä Twitterissä: @EY_Suomi.