Lehdistötiedote

EY tutki: Veroriskien hallinta yritysten suurin siirtohinnoitteluun liittyvä haaste

  • Jaa

21.12.2016 EY:n In the spotlight: a new era of transparency -tutkimuksen mukaan 75 prosenttia yrityksistä pitää veroriskien hallintaa suurimpana siirtohinnoitteluun liittyvänä haasteena. Vuoden 2013 vastaavassa tutkimuksessa luku oli 66 prosenttia. EY:n julkaisemaan vuoden 2016 tutkimukseen vastasi 623 verotuksesta ja rahoituksesta vastaavaa johtajaa 36 maasta. Tutkimustulokset osoittavat, että maailmanlaajuiset vaatimukset nostaa verokäytäntöjen läpinäkyvyys korkeammalle ylimmän johdon agendalla ovat tuottaneet tulosta.

Ohjelmat, kuten OECD:n Base Erosion and Profit Shifting (BEPS), pakottavat yritykset jakamaan entistä enemmän tietoa toiminnastaan. Yrityksiin, jotka eivät toimi uusien standardien mukaisesti, kohdistetaan jatkossa entistä enemmän painetta. Tavoitteena on, että yritykset antaisivat proaktiivisemmin tietoa siirtohinnoitteluun liittyvistä käytännöistään. Tutkimus osoittaa, että 21 prosentilta yrityksistä puuttuu operatiivinen valmius sopeutua siirtohinnoittelun muuttuviin ehtoihin, ja että vain 21 prosenttia yrityksistä noudattaa globaaleja siirtohinnoittelun dokumentointisääntöjä täydellisesti.

“Vaatimukset verokäytäntöjen läpinäkyvyydestä muuttavat merkittävästi nykyisiä toimintamalleja. Yritysten on aloitettava tarvittavan datan kerääminen, jotta ne voisivat rakentaa selkeämmän ja optimoidumman siirtohinnoittelustrategian. Yritysten on pakko sopeutua uuteen tilanteeseen, jotta tehokas ja säädösten mukainen siirtohinnoittelu olisi mahdollista. Tutkimukseen vastanneista 73 prosenttia monitoroi siirtohinnoittelun tuloksia vain neljännesvuosittain tai kerran vuodessa. Tämä jo osoittaa tarpeen muutokselle. Tuloksista on kuitenkin nähtävissä myös ylisääntelyn haaste. Säädöksien vaikeaselkoisuus ja maakohtainen yksityiskohtaisuus tekevät lähes mahdottomaksi soveltaa sääntelyä täydellisesti. Tässä tarvitaan usein asiantuntijan apua,” toteaa kansainvälisistä veropalveluista vastaava partneri Kennet Pettersson EY:ltä.

Kohti strategista toimintamallia

Vastaajista 69 prosenttia kertoi, että paras lähestymistapa siirtohinnoittelun operatiivisten haasteiden ratkaisemiseksi on selkeän vision ja strategian luominen. Mutta vain 35 % vastaajista ilmoitti, että heillä on tähän hyvät valmiudet. Moni yritys kamppailee edelleen manuaalisten järjestelmien ja prosessien kanssa ¬– 49 prosentilla yrityksistä automaation puute onkin suurin uusien toimintamallien käyttöönottoon liittyvä haaste.

“Viranomaiset siirtyvät yhä enenevissä määrin reaaliaikaisiin raportointiprosesseihin, ja siirtohinnoitteluun kiinnitetään entistä tarkempaa huomiota. Siksi yritysten tulisi evaluoida tarjolla olevat työkalut ja varmistaa, että siirtohinnoittelun toimintamallit ja raportointiratkaisut toimivat tehokkaasti yhdessä. Ajoittaiset ja manuaalisesti tehtävät ad hoc -muutokset toimintatapoihin eivät enää riitä. Ne kuluttavat turhaan yrityksen resursseja”, Pettersson sanoo.

Lisätietoja:
Kennet Pettersson, partneri, International Tax Services, EY, p. 040 556 1181

Tutkimuksesta
In the spotlight: a new era of transparency -tutkimus toteutettiin huhtikuun 2016 ja kesäkuun 2016 välisenä aikana ja siihen vastasi 623 verotuksesta ja rahoituksesta vastaavaa johtajaa 17 eri toimialalta ja 36 maasta. Tutkimus on ensimmäinen osa EY:n 2016 Transfer Pricing Survey –tutkimussarjasta.