Lehdistötiedote

EY:n tutkimus: keskisuuret yritykset uskovat koviin kasvulukuihin

  • Jaa

21.9.2017 EY:n tuoreesta keskisuurten yritysten kasvuaikeita luotaavasta kansainvälisestä Growth Barometer -tutkimuksesta käy ilmi, että yritysjohdon luottamus talouteen ja kasvuun ovat vahvistumassa. Globaalisti 6 % keskisuurten yritysten johdosta uskoo yli 26 prosentin kasvuun, kun suomalaisvastaajista jopa 12 % odottaa vastaavia kasvulukuja tälle vuodelle.

Tilintarkastus- ja konsulttiyhtiö EY tutki keväällä keskisuurten yritysten johdon näkemyksiä kasvusta 30 eri maassa. Vastaajina EY:n kasvubarometrissa oli suomalaisten lisäksi noin 2 300 johtajaa yrityksistä, joiden liikevaihto on miljoonasta kolmen miljardiin dollariin. Tutkimuksesta kävi ilmi, että suomalaiset keskisuuret yritykset uskovat pärjäävänsä entistä paremmin ja ovat kansainvälisesti verrattuna muita hieman luottavaisempia kasvun suhteen. 64 % suomalaisvastaajista uskoo yrityksensä kasvavan Maailmanpankin esittämää ennustetta (2,7 %) nopeammin. Enemmistö (52 %) uskoo peräti 6-15 prosentin kasvuun tänä vuonna (globaalisti 50 %). Lisäksi 12 % ennakoi kasvavansa jopa yli 26 prosenttia seuraavan vuoden aikana, kun maailmalla vain 6 % keskisuurten yritysten johdosta luottaa vastaavanlaiseen nousuun.

- Keskisuurten yritysten optimistisuus ja kasvunälkä ovat piristävää luettavaa. Kasvua haetaan ennen kaikkea markkinaosuuden kasvattamisesta, uusista maantieteellisistä markkinoista sekä yrityskaupoista. Kansainvälisellä tasolla reilu kolmasosa ja suomalaisvastaajistakin yli neljäsosa miettii tällä hetkellä yritysostoa tai yhdistymistä. Se kertoo siitä, että pääomamarkkinat eivät ole enää pelkästään isojen yritysten temmellyskenttää. Myös keskisuuret näkevät yrityskaupat ja listautumisen potentiaalisena välineenä kasvulle. Rohkeutta kasvaa siis löytyy, ja se on todella hyvä uutinen – myös Suomelle, kasvumarkkinoista vastaava johtaja Matti Copeland EY:ltä kommentoi tuloksia.

Oikeanlainen osaava työvoima haasteena

Kansainvälisesti keskisuurten yritysten johtajat nostivat suurimmaksi kasvun haasteeksi teknologisen disruption. Sen sijaan suomalaisvastaajat listasivat ykköshaasteekseen oikeanlaisen osaamisen löytämisen. Näin näki 17 % johtajista. Palkkausinto keskisuurissa yrityksissä onkin korkealla. Kansainvälisesti 59 % aikoo palkata lisää osaajia vuoden sisällä, Suomessa peräti 62 %. Verrattuna kansainväliseen trendiin yllättävää on, että reilu kolmasosa (36 %) tutkimukseen vastanneista suomalaisista keskisuurista yrityksistä suunnittelee palkkaavansa työvoimaa nimenomaan vakituiseen työsuhteeseen. Globaalisti luku oli 27 %.

- Tarve saada lisää osaajia näkyy tuloksista selvästi. Kilpailu parhaista asiantuntijoista on kuitenkin kovaa. Yritysten tulisi ymmärtää, miten parhaat osaajat saadaan houkuteltua ja pidettyä sitoutuneina. Yksi tärkeä erottava tekijä on yrityskulttuuri. Osaajat ovat kiinnostuneita työpaikan sielusta ja hakeutuvat paikkoihin, joissa on innostunut ilmapiiri ja mahdollisuus muutokseen, sanoo Copeland.
Suomalaisvastaajat näyttävät ainakin osittain ymmärtäneen tämän, sillä he kokivat yrityskulttuurin kehittämisen merkitykselliseksi myös kasvun näkökulmasta: 24 % mainitsi sen tärkeimmäksi tuottavuuteen vaikuttavaksi seikaksi. Muualla maailmassa johtajat vastasivat toimitusketjun tehokkuuden vaikuttavan eniten tuottavuuteen. Yrityskulttuuri löytyi listalta vasta kolmantena.

Asiakas - syy innovointiin

EY:n tutkimuksessa selvitettiin myös yritysjohtajien näkemyksiä innovaatioajureista. Tuloksista ilmeni, että globaalilla tasolla kannattavuus ja kilpailu koettiin tärkeimmiksi syiksi luoda uutta. Suomalaisten keskisuurten yritysten johtajat uskovat puolestaan asiakaskokemuksen parantamiseen ja sen tuomaan kasvuun: suomalaisvastaajista 31 % näki asiakaskysynnän olevan tärkein innovaatioita käynnistävä voima, kun kansainvälisesti näin vastasi vain 15 %.

- Tapoja kasvaa on monia. Yksi tärkeä tekijä on innovoiminen ja asiakkaan lähellä oleminen. Maailma ja kuluttajien käyttäytyminen muuttuvat kovaa vauhtia teknologisen kehityksen, epävakaan maailmantilanteen ja lisääntyvän kilpailun takia, mutta ympärillä tapahtuva muutos on myös keskisuurten yritysten voimanlähde, Copeland sanoo.

Hänen mukaansa keskisuuret yritykset hyväksyvät epävarmuuden normaalina olotilana ja osaavat ottaa epävarmuuden aiheuttamat tilanteet haltuun kiihdyttääkseen kasvua ja disruptoidakseen markkinoita.

- Kansainvälisesti lähes 90 % vastaajista näki epävarmuuden nimenomaan kasvun lähtökohtana. Tämä kertoo keskisuurten yritysten itsevarmuudesta ja kyvystä kääntää ketterästi muutokset edukseen.

Lue lisää EY Growth Barometer -tutkimuksesta

Lisätietoja:
Matti Copeland, Growth Market Leader, EY, puh. 040 834 8999, matti.copeland@fi.ey.com
Katriina Puro, viestintäpäällikkö, EY, puh. 0400 791 537, katriina.puro@fi.ey.com