Lehdistötiedote

Yrityskauppamarkkina käy kuumana

  • Jaa

15.5.2018 Konsulttiyhtiö EY:n puolivuosittain julkaiseman yrityskauppabarometrin mukaan yrityskauppanäkymät ovat kansainvälisesti poikkeuksellisen luottavaiset. Tuoreimmassa EY Global Capital Confidence Barometer -selvityksessä haastateltiin yli 2 500 johtajaa 43 maassa maalis-huhtikuun aikana. Peräti 86 % johtajista uskoo yrityskauppamarkkinan kehittyvän positiiviseen suuntaan seuraavan 12 kuukauden aikana. Vuosi sitten vastaavaan aikaan vain 39 % odotti markkinan kohentuvan.

Yritysjohtajat näyttävät uskovan myös kansainvälisen talouskasvun valoisiin näkymiin: 73 % luottaa myönteiseen kehitykseen ja ainoastaan yksi prosentti vastaajista ennustaa laskusuhdannetta.

Kasvua ja uusia markkina-avauksia uskalletaan tavoitella, kun talouden näkymät näyttäytyvät johdolle myönteisinä. Selvityksemme mukaan kansainvälisesti yli puolet yrityksistä suunnitteleekin tekevänsä yrityskauppoja vuoden sisällä. Hyvä markkinatilanne näkyy myös Suomessa. Listautumismarkkina on virkeä, pääomasijoittavat ovat vahvasti mukana sekä myynti- että ostolaidoilla ja lisäksi korporaatiot toimivat aktiivisina järjestelijöinä, kommentoi yritysjärjestelypalveluista vastaava johtaja Mikko Äijälä EY:ltä.

Markkina terveellä pohjalla

EY:n selvityksen mukaan neljä viidestä yritysjohtajasta odottaa kilpailun ostokohteista kiristyvän. Pahimmaksi kilpailijaksi yrityskauppa-aikeille nähdään ennen kaikkea pääomasijoittajat – näin vastasi 68 %. 

Lähes kolme neljästä yrityksestä tunnustaa epäonnistuneensa yrityskaupan loppuunsaattamisessa tai peruneensa kaupat kokonaan viimeisen vuoden sisällä. Pääsyyksi peruuntumiseen mainittiin kova kilpailu muiden ostajien kesken sekä hintaerimielisyydet.

- Markkina ja kilpailu käyvät nyt kuumana, mutta peruuntuneiden yrityskauppojen suuri määrä kertoo kuitenkin siitä, ettei markkina ole yleisesti ylikuumentunut ja että realiteetit markkinan syklistä pysyvät mielessä, Äijälä sanoo.

Uusi normaali: kaupat yli maarajojen

Trendiksi, tai jopa vakiintuneeksi toimintatavaksi, näyttävät EY:n tutkimuksen valossa muodostuneen rajat ylittävät yrityskaupat. Vastaajista 81 % kertookin tähyilevänsä muita kuin kotimaan markkinoita. Vielä vuosi sitten peräti 36 prosenttia yrityksistä kertoi aikovansa keskittyä nimenomaan kotimaassa tehtäviin yrityskauppoihin. Yritykset etsivät ostokohteita ulkomailta ennen kaikkea saadakseen liiketoimintansa viritettyä riittävälle teknologiselle tasolle. Investointikohteista USA, Brasilia ja Kanada nousevat top3-listalle.

- Suomalaisyritykset ja sijoittajat kartoittavat aktiivisesti tällä hetkellä kohteita Suomen ulkopuolella. Euroopan maista Ruotsi on yhä suomalaisten ykkösvaihtoehto. Lisäksi monet ulkomaiset ostajat tähyilevät suomalaisia yrityksiä. Erityiskiinnostuksen kohteena ovat teknologiayhtiöt. Ostajien joukossa näkyy myös entistä useammin kiinalaisia ostajia, Äijälä sanoo.

Lisätietoja:
Mikko Äijälä, partner, EY, puh. 040 709 2907, mikko.aijala@fi.ey.com,
Katriina Puro, viestintäpäällikkö, puh. 0400 791 537, katriina.puro@fi.ey.com

EY:n yrityskauppabarometrin tuloksista tarkemmin täällä:
https://cdn.ey.com/echannel/gl/en/services/transactions/ccb18/pdf/Global-Capital-Confidence-Barometer-Edition-18.pdf