Lehdistötiedote

EY:n tutkimus: tekoäly kiinnostaa suomalaisyrityksiä

  • Jaa

12.9.2018 Konsulttiyhtiö EY:n keskisuurten yritysten kasvuaikeita kansainvälisesti tarkastelevasta Growth Barometer 2018 -tutkimuksesta käy ilmi, että suomalaisyritykset eivät ole edelläkävijöitä tekoälyn hyödyntämisessä, mutta tilanne muuttuu merkittävästi lähivuosina. Tällä hetkellä vain 5 prosenttia suomalaisyrityksistä hyödyntää tekoälyä liiketoiminnassaan. Tutkimukseen vastanneista suomalaisista kuitenkin 79 prosenttia aikoo ottaa tekoälyn käyttöön vuoteen 2020 mennessä, mikä on 12 prosenttia muuta maailmaa enemmän.

”Tutkimuksemme mukaan lähes kaikki (98 %) suomalaisyritykset aikovat hyödyntää tekoälyä liiketoiminnassaan seuraavan viiden vuoden kuluessa. Vuoden 2017 tutkimuksessa sen sijaan 62 prosenttia suomalaisjohtajista sanoi, etteivät koskaan siirtyisi ohjelmistorobotiikan käyttöön”, sanoo johtaja Matti Copeland EY:stä.

”Globaalisti tekoälyä ja koneoppimista käytetään asiakaskokemuksen parantamiseen, prosessien tehostamiseen sekä tutkimuksen ja tuotekehityksen nopeuttamiseen. Suomalaiset yritykset haluavat olla mukana globaalissa kehityksessä”, Copeland jatkaa.

Tutkimuksen mukaan yli puolet (57 %) suomalaisista johtajista sanoo tekoälyn käytön vähentävän henkilöstöä alle 10 %. Nopeasti kasvavista yrityksistä maailmanlaajuisesti jo 22 prosenttia on ottanut tekoälyn käyttöön, kun kaikista vastaajista niin on tehnyt vain 6 %.

Tietotekniikka nähdään mahdollistajana

Suomalaisyritykset näkevät teknologian ennen kaikkea mahdollistajana. Yli viidennes (22 %) vastaajista nimeää teknologian tuottavuutta eniten parantavaksi tekijäksi, mikä on toiseksi eniten heti mittakaavaetujen jälkeen. Suurissa teknologiainvestoinneissa suomalaiset yritysjohtajat keskittyvät kuitenkin tietotekniikan perinteisempiin rooleihin: eniten (31 %) vastaajat edelleen pyrkivät investoinneillaan parantamaan taloudellista dataa. Toisella sijalla oli prosessien tehostaminen (23 %) ja sitä seurasi uusien liiketoimintamallien (21 %) kehittäminen.

”Yritysten vanhentuneet tietojärjestelmät, joita ei useinkaan ole integroitu kehittyneempien asiakastietojärjestelmien kanssa, estävät johtoa saamasta ajantasaista tietoa yritystensä suoriutumisesta. Yritysjohto haluaa saada paremman näkymän taloudelliseen dataan”, sanoo Copeland.

Huomattavaa on se, että muu maailma panostaa merkittävästi suomalaisia yrityksiä enemmän asiakaskokemuksen parantamiseen. Suomessa vain 15 prosenttia yrityksistä piti asiakaskokemusta tärkeänä, kun taas muualla maailmassa 26 prosenttia vastaajista oli sitä mieltä. Yritysjohto myös vähättelee teknologiamurroksen tuomia haasteita: vain 10 prosenttia pitää sitä ensisijaisena kasvun haasteena muun maailman 18 prosenttiin verrattuna.

Tutkimus myös kysyi keskisuurten yritysten suhtautumista tietotekniikkaan ja riskeihin. Vain yksi kymmenestä suomalaisjohtajasta investoi teknologiaan vähentääkseen riskejä, ja vain 2 % pitää kyberuhkia kasvun haasteena. Moni kuitenkin unohtaa, että digitalisaation edetessä myös riskit kasvavat.

EY tutki keväällä 2018 keskisuurten yritysten johdon näkemyksiä kasvusta 21 eri maassa. Vastaajina EY:n kasvubarometrissa oli 2 766 johtajaa yrityksistä, joiden liikevaihto vaihtelee miljoonan ja kolmen miljardin dollarin välillä. Suomalaisia vastaajia oli 106.

Growth Barometer 2018 -tutkimus
 

Lisätietoja:
 

Matti Copeland, Executive Director, Business Development, EY, matti.copeland@fi.ey.com, p. 040 834 8999
Hannele Lindell, markkinointi- ja viestintäjohtaja, EY, hannele.lindell@fi.ey.com, p. 040 506 8456